Kültür Sanat Edebiyat Şiir

Ümraniye Belediyesi Şiir Yarışması
  • allah (c.c)25.08.2004 - 20:30

    Allah nedir? diye soranlara, İHLAS suresinde Allah bizatihi kendisi şöyle hitap etmekte; “De ki”... Bu hitap İkra gibi anla, idrak et ki O sorduğunuz varlık, O hüviyet AHAD dır. İlahi hüviyetin tüm tarifi bu kelimede çekirdek haldedir. İhlas suresindeki bu kelimeden sonra gelen kelimelerin hepsinin manaları esas itibarıyle AHAD isminin manasını bütünleyen, açıklayan kelimelerdir. Ahad kelimesi yeterince anlaşılsa başka hiç bir açıklamaya gerek kalmayacaktır gibi. Ahad kelimesiyle anlatılan TEK lik öyle bir Tek lik ki, cüzlere, parçalara ayrılması, bölünmesi mümkün olmayan sonsuz sınırsız bir TEK lik. Sonsuzun sınırsızın merkezi içi ve dışı da olamaz bu yüzden bölünmesi cüzlere ayrılması da olamaz sınırlı olan varlık ancak bölünebilir. SAMED dir yani varlığı ile her yeri öylesine kaplamış hiç boşluk bırakmayan eksiksiz gediksiz nüfuz edilemeyen, bir şey girmez bir şey çıkmaz som kendi varlığı ile öylesine dopdolu ki ikinci bir varlığa ihtiyaç kalmamaktadır. Sınırsız ve sonsuzdur ki ikinci bir varlığı kendi içinde veya dışında meydana getirmesi söz konusu olamaz. Ahad oluşu dolayısıyla ki cüzlere zerrelere ayrılmazki ondan meydana gelen ikinci bir parça olsun. İşte bu yüzden Allah’tan meydana gelmiş onun doğurduğu onun özellikleri ile de olsa ikinci bir varlığın mevcudiyetinden asla söz edilemez Allah; ne başka bir varlık tarafından doğurulmuş yani meydana gelmiş, nede onun doğurduğu onun varlığından meydana gelmiş ikinci bir varlık mevcut değildir.

  • necip fazıl kısakürek20.08.2004 - 23:39

    O'nu anlamak için çile yi yaşamak lazım

  • ölüm20.08.2004 - 23:38

    ebedi hayata geçişi sağlayan kapı...