Kültür Sanat Edebiyat Şiir

söyleşi sizce ne demek, söyleşi size neyi çağrıştırıyor?

söyleşi terimi Onur Umut tarafından 26.03.2005 tarihinde eklendi

 • Şüheda Nur
  Şüheda Nur 03.08.2010 - 19:04

  ***GAVS’LA GÖNÜLDEN BİR SÖYLEŞİ...

  Sordum, niçin nazlısınız?
  Dedi, bu, tedbir almaktır.


  Sordum, tedbirin gereği ne?
  Dedi, aşkı yoklamaktır.


  Sordum, buna gerek var mı?
  Dedi, bu işte lazımdır.


  Dedim, gönlünüz geniştir.
  Dedi, gönülsüzler vardır.


  Sordum, zayıflar no’lacak?
  Dedi, vefa, taşımaktır.


  Sordum, mahrum olan kimdir?
  Dedi, münkir, münafıktır.

  Sordum, mahrumiyet neden?
  Dedi, bu, bir hükm-i Hakk’tır.


  Sordum, mesleğiniz nedir?
  Dedi, çözüp bağlamaktır.


  Sordum, çözmek nasıl olur?
  Dedi, kalbi boşaltmaktır.


  Sordum, kalbin işi nedir?
  Dedi, aşkla ağlamaktır.


  Sordum, aşkın sırrı nedir?
  Dedi, yârde yok olmaktır.


  Sordum, yârin isteği ne?
  Dedi, samimi olmaktır.


  Sordum, samimiyet nedir?
  Dedi, hep yâre bakmaktır.


  Sordum, bu nasıl olacak?
  Dedi, nefsi bırakmaktır.


  Sordum, asıl dava nedir?
  Dedi, has kulluk yapmaktır.


  Sordum, bunun yolu nedir?
  Dedi, Habib’e uymaktır.


  Sordum, tavsiyeniz nedir?
  Dedi, zikre sarılmaktır.


  Sordum, zikrin aslı nedir?
  Dedi, Allah’la olmaktır.


  Sordum, buna çare nedir?
  Dedi, dostunu bulmaktır.


  Sordum, dostlar neyi sever?
  Dedi, hizmete koşmaktır.


  Sordum, hizmetten gaye ne?
  Dedi, nefsini kırmaktır.


  Sordum, işin aslı nedir?
  Dedi, mert insan olmaktır..

  Dilaver Selvi (Gönülden Gönüle)

 • Nagehan Nigah
  Nagehan Nigah 20.05.2009 - 18:38

  den bir bölüm :)

  kalbim kırık, perişan
  izlerin bende kaldı
  sırlarına vasılken
  gizlerin bende kaldı
  nigah*

 • Fizanlı Necip Fîyakalı
  Fizanlı Necip Fîyakalı 22.12.2008 - 21:42

  Sulukulelizâde Ahmet Mithat mûsûkî ile söyleşi… Buyurdu ki:
  Gacilerim şoparlarım talebelerim... İmdi biraznan yöresel takılabilirim
  Bugünkü ders-i musukimizde bendenizin gözümün nuru, evimin gururu “darbuka”dan bais edeceğiz inşaalla…darbukamızı ilk yapanın Afrika’n memleketlerinde yaşayan izencilerden bir zat-ı mübarek olduğunu düşünmekteyim.el’asıl bendeniz den güneşten yana biraz kavruk biraznan da esmerim…
  Erneyse dersimize dönelim darbukanın eyisi geçi derisinden yapılır. Gerilir bakılır “düm-tek” sesini aeng ilen veriyorsa ne alâ. Sonrasında maalleye çıkılır, sokaklar dolaşılırkene peşine takılan insan adedince darbukamız derecelendirilir. Darbukanın en eyisi peşine tüm maalleyi dökenidir. Başından üstünden para saçılanı ise ziyadesiyle makbûldur. Demektir ki emi çalan maaretli emi darbuka eyi seslidir.
  Velasılı şu besteyi talim edelim talebelerim şoparlarım gacilerim…
  Bir\dal-da\i-ki\ki-raz\bir-i\al\bir-i\be-yaz
  Düm\düm-tek\düm-tek\düm-tek\düm-tek\düm\düm-tek\düm-tek
  Sal-la-sa-na\sal-la-sa-na\men-di-li-ni\ak-şam\ol-du\gön-der-se-ne\sev-di-gi-mi
  Düm-düm-tek-tek\düm-düm-tek-tek\düm-düm-düm-tek\düm-tek\düm-tek-düm-tek\düm-tek-tek-düm
  Eywalla…
  Bugünlük dersimizi bitirdik efendim
  Adi kalın sağlıcakla…

 • Fizanlı Necip Fîyakalı
  Fizanlı Necip Fîyakalı 20.12.2008 - 21:27

  Sulukulelizâde Ahmet Mithat mûsûkî ile söyleşi…
  İmdi, telli çalgılardan saz ve bağlamadan bahsedeceğiz inşalla dersimiz itibariyle. Âşıklarımızın elinden düşürmediği atıştıkları, ozanlarımızın yanık sesine şeâdet eden tellerin sapına bağlandığı bir alettir bağlama. Bağlamanın elektrik bağlananına da saz denir zikreylemiş idik. Mair parmaklariyle sazın telleri üzerinde tezene oynatana ise ne denir evladlarım?
  Evet, “sazan”denir ki bunların sanat musikisine gönül verenine ise “sazende” denir.
  Talebelerim… sazanlarımızın aşıklarımızın aşık atışmalarımızın en güzel örneği arzu ile Kamber atışmasıdır. Ne azindir, ne târâjiktir bu öykü cümleniz bilirsiniz.Arzu ile Kamber kardeş gibin büyürken Arzu aşık olur ağabeyine. Anladığınız gibin Arzu sarımtırak bir kızdır. Kamber ise neredeyse benim kadar yakışıklıdır. Tamininiz üzre saz kamberindir. Kamber söyledikçe Arzu sazı elinden çekip alır biraz o söyler,biraz kamber. İkisi de birbirini pâyeler. Ortalık düğün yeri gibin olur. Ve yine anladığınız gibin “kambersiz düğün olmaz”lafz-ı şerifi de buradan gelmektedir.
  Talebelerim bir türküyle tatbik eyleyelim dersimizi:
  “sal-la \yarim \mendilini\,çok özledim \güzel ellerini
  dııın-gıır\ dıngır\dın-dın-dın-gır\dın-dın-dın-gır\dın-dın-dın-gır-gır
  adi \yine \söyle \sevdiğimi \erkezi \kıskandır…”
  dın-gır\dın-gır\dın-dın\dın-gır-gıır\dın-dın-gıır\dıın-gıır-dıngır
  ……………………………………………………………………..
  akşamlık talimimiz bu kadardı sabîler
  oşkalınız…

 • Sevgi Kılınç
  Sevgi Kılınç 11.02.2008 - 14:26

  SÖYLEŞİ NEY SÖYLEYİN

 • Mehmet Alkaya
  Mehmet Alkaya 09.03.2007 - 17:03

  sohbet etmeyi

 • Emreozbay
  Emreozbay 16.03.2006 - 14:59

  iki kişinin konuşması

 • Hasan Kondu
  Hasan Kondu 14.03.2006 - 22:43

  Sohbet