Kültür Sanat Edebiyat Şiir

sahn-ı seman sizce ne demek, sahn-ı seman size neyi çağrıştırıyor?

sahn-ı seman terimi Erhan Aydemir tarafından 22.09.2003 tarihinde eklendi

 • Sedat Yılmaz
  Sedat Yılmaz 29.04.2006 - 16:52

  Fatih Sultan Mehmet Hanın fatihde açmış olduğu medreselerin ismi

 • Esra Tahtalıoğlu
  Esra Tahtalıoğlu 26.06.2005 - 09:55

  Osmanlılarda açılan ilk medreselerden biri.Fatih zamanında açılmış.

 • Tarhan Tekelioglu
  Tarhan Tekelioglu 24.09.2003 - 11:28

  bir dergi ismi imis ayni zamanda,
  google öyle diyo:


  SAHN-I SEMAN
  (bilgi dergisi - üç aylık-)

  ISSN: 1300 2880  Ed.: Ayşe Tarakçı  Adres: Hızır Tarakçı

  Ahi Evren Cd. Polaris Plaza No: 1 Kat: 15/63

  Maslak/İSTANBUL  Telf.: 0212 346 26 01 & 346 26 02

  Fax: 0216 311 67 05

 • Tarhan Tekelioglu
  Tarhan Tekelioglu 24.09.2003 - 11:26

  SAHN-I SEMÂN MEDRESELERI

  Daha önce de belirtildigi gibi Sahn-i Semân Medreseleri, Fatih Sultan Mehmed'in Istanbul'da kurdugu külliyede bulunan 8 medresedir. Bu medreseler, Kanunî Sultan Süleyman tarafindan Süleymaniye Medreseleri kuruluncaya kadar en yüksek tahsil veren egitim kurumlari idi. Fatih vakfiyesinde müderrislerine yevmiye 50 akça tayin edilmisse de bazi müderrislerin burada kalarak terakki ettikleri, yani baska medreselere gitmeden yevmiyelerinin, bulunduklari yerde yükseltildigi ve böylece 60,70,80,90 akçaya kadar çikarildiklari görülmektedir. Burada okutulan derslere gelince bunlar, daha öncekilerin bir devami mahiyetinde olmak üzere sunlardir: Fikih'tan Hidâye, Usûl-i Fikih'tan Telvih ve Serh-i Adûd, Hadis'ten Buharî, Tefsir'den Kessaf ve Beyzavî.

  Biraz sonra temas edilecegi gibi bütün bunlar, naklî ilimler denilen ilimlerdir. Bunlarin yaninda tip, hendese, hey'et, cografya, mantik gibi aklî ilimlerin de okutuldugunu söyleyebiliriz. Hele Sahn-i Semân içinde bir de Dâru's-sifa denilen bir tip fakültesinin mevcudiyetini gözönünde bulundurarak burada hem teori hem de pratik olarak tibbin tahsil edildigini söyleyebiliriz.

  Kaynak:
  http://www.seyhulislam.com/islamtar/osmtarih/osm37.htm

 • Tarhan Tekelioglu
  Tarhan Tekelioglu 24.09.2003 - 06:56

  sahni seman medreseleri