Kültür Sanat Edebiyat Şiir

rosa luxemburg sizce ne demek, rosa luxemburg size neyi çağrıştırıyor?

rosa luxemburg terimi Murat Dalgın tarafından tarihinde eklendi

 • Ezgi Çelen
  Ezgi Çelen

  Polonya asıllı, sonradan Almanya'ya yerleşmiş iktisatçı. Sosyalisttir. Kapitalist ülkelerin emperyalist yanlarını vurgular hep. Netice iktisat tarihi derslerinde bile kendisinden bahsedilmez. Kurşuna dizilerek hayatına son verilmiştir.

 • Selahattin Aykurt
  Selahattin Aykurt

  HAYATI:1871 yılının (bazı kaynaklara göre 1870) 5 Mart'ında Yahudi bir ailenin çocuğu olarak Polonya'da doğmuştur. Daha genç yaşlarında sosyalizmle tanıştı ve dönemin solcu gruplarında yer aldı. Sadece 18 yaşındayken içinde bulunduğu gruplar ve politik görüşü yüzünden İsviçre'ye kaçmak zorunda kaldı. 1889'da Zürih Üniversitesi'ne girdi. Burada felsefe, tarih, politika, ekonomi ve matematik öğrenimi gördü, hayatında büyük etki bırakacak isimlerle tanıştı.
  1890 yılında Bismarck'ın sosyal demokrasiyi yasaklayan kanunu lağvedilip, sosyalistntoya girdi. Parlamentoya giriş dönemin sosyal demokratlarının devrimci uçtan uzaklaşmasına ve parlamentoda daha etkin olabilmek için çalışmasına neden oldu. Bu Rosa Luxemburg'un da dahil olduğu devrimci görüş bağlılarını rahatsız etmekteydi. Bu sırada Zürih'te öğrenim görmeye devam eden Rosa 1898 yılında doktorasını tamamladı. Özgür bir Polonya için çalışmalarına devam etse de, onun kafasındaki tabloda Almanya, Avusturya ve Rusya'da devrim gerçekleştiği taktir de Polonya özgür olabilirdi. Bu tablo milliyetçi bir çizgi çizen Polonyalı sosyalist grupların ve Polonya Sosyalist Partisi'nin ondan daha da uzaklaşmasını sağladı. Daha sonra bu görüşleri Rus sosyalist çevrelerle de ilişkisinin bozulmasını sağlayacaktı.
  1898 yılında Gustav Lübeck ile evlenerek Berlin'e taşındı, Alman vatandaşlığı kazandı. SPD'nin (Almanya Sosyal Demokrat Partisi) aktif bir üyesi oldu. 1900 yılına gelindiğinde Luxemburg'un fikirleri tüm Avrupa'da sosyalist çevrelerde büyük yankı uyandırmakta, yazdığı makaleler ilgi görmekteydi. Özellikle Eduard Bernstein'in düşüncelerine getirdiği eleştiriler ile öne çıkıyordu. Alman militarizminin yükselen değer olması Luxemburg'u ziyadesiyle rahatsız ediyordu, bu konuda partiyle de ters düşmüştü. 1904 ile 1906 yılları arasında siyasi faaliyetleri ve görüşleri yüzünden üç kez hapse girdi. Bu hapis cezalarının hiçbiri onu yıldırmadı faaliyetlere devam etti. SPD'nin eğitim merkezlerinde Ekonomi ve Marksizm öğretmeye başladı.
  Rosa Luxemburg
  Savaşın başlamasıyla esen milliyetçi rüzgar SPD'nin de milliyetçi bir davranışa girmesine neden oldu, bu Luxemburg'un fikirlerine karşıydı ve partiyle olan tüm ilişkisini kesti. 5 Ağustos 1914'de Karl Liebknecht ile beraber Internationale grubunu kurdu. 1 Ocak 1916'da bu grubun adı Spartaküs Birliği (Spartakistler - Almanca Spartakusbund) oldu. Grubun devlete karşıt tutumu yüzünden 28 Haziran 1916'da Luxemburg hapis cezasına çarptırıldı. Hapiste geçirdiği yıllarda birçok makale kaleme aldı. Özellikle Rus devrimi üzerine yazdıkları ve Bolşeviklere getirdiği eleştiriler çarpıcıdır.
  1918 Kasım'ında Luxemburg hapisten çıktı. Faaliyetlerine devam eti ve Liebknecht ile birlikte Alman Komünist Parti'sini kurdu. 15 Ocak 1919'da Rosa Luxemburg, Karl Liebknecht ve Wilhelm Pieck, Freikorps tarafından tutuklandılar, Pieck kaçmayı başarırken Luxemburg ile Liebknecht yedikleri darbelerle bilinçlerini kaybettiler. Aynı gün, Luxemburg ölene kadar dövülmüş ve ölü vücudu nehre atılmış, Liebknecht de başından yediği kurşunlarla öldürülmüştü.
  Not: O yıllarda bolseviklerde yapılan proleter devrimi,yine o yıllarda Alman sosyalizminin yapı taslarından olan Luxemburg'un bir proleter devrime zemin hazırlayamamış olması komünizm'in dünyadaki dönüm noktası olmuştur.Bu hamlenin gerçekleştirelememesi SSCB'nin uzun ömürlü olmasını engellemiştir

  Eserleri
  Gesammelte Werke ('Toplu Çalışmaları') , 5 cilt, Berlin 1970-1975.
  Gesammelte Briefe ('Toplu Mektupları') , 6 cilt, Berlin 1982-1997.
  Politische Schriften ('Politik Yazıları') , 3 cilt, Frankfurt am Main 19

  PATİKAYOLU@MSN.COM
  HARAMİLER@MSN.COM

 • Önder Sancak
  Önder Sancak

  dünyanın en mantıklı iktisatçısı. Sosyalist olduğu için ders kitaplarında hiçbir zaman gösterilmez. Bir iktisat fakültesi öğrencisi olarak tüm üniversiteleri kınıyorum

 • Ali İskra
  Ali İskra

  Alman Kadın Devrimci, 1919'da katledildi.

 • Muhammed Mücahid Hatipoğlu
  Muhammed Mücahid Hatipoğlu

  tamamen kanunsuz biçimde öldürülmesi bugün bile alman hükumeti tarafından 'sıkıyönetim kanunlarına göre infaz' olarak kabul edilen devrimci. ölüsünden bile korkuluyormuş...

 • F
  F

  Rosa Luxemburg 5 Mart 1871’de Polonya’da doğdu. O sıralarda Polonya çarlık Rusya’sının işgali altındaydı. Yahudi bir ailenin çocuğu olan Rosa ailenin beş çocuğundan biriydi. Bir dönem sonra ailesi geçim sıkıntısına düşünce Varşova’ya taşınan Rosa, lise öğrenimini burada bitirir. Mücadeleyle de lise yıllarında tanışır. Buradaki faaliyetlerinden dolayı çarlık polisinin hedefi haline gelir. Bunun üzerine İsviçre’ye geçen Rosa üniversite eğitimine başlar. Daha sonra ise işçi hareketinin güçlü olduğu Almanya’ya geçer ve Alman Sosyal Demokrat Parti içerisinde mücadele eder. Partiye büyük katkıları olan Rosa, aynı zamanda teorik çalışmalarıyla da dikkat çeker.
  ASDP içerisindeki sağ oportünist yaklaşımlarla mücadele eder ve marksist bir çizgiyi savunur. Bu fikirleriyle sağ kanadın tepkisini çeker.
  1906’da Rusya’ya geçer. Rus devriminde aktif rol oynar ve bir süre tutuklu kalır. Daha sonra Almanya’ya döner ve burada öğrendiklerini parti içinde tartışmaya başlar.
  1907’de RSDP’in yaptığı ve Bolşevik-Menşevik ayrışmasının yaşandığı kongreye Polonya delegesi olarak katılır ve Bolşevikleri destekler. ASDP’nin oluşturduğu parti okulunda yüzlerce öğrenciyi marksist parti saflarına katar.
  1914’de Almanya emperyalist savaşa katılır ve Alman devleti savaş bütçesini parlamentodan onaylamaya ihtiyaç duyunca ASDP buna onay verir. Rosa, Karl Liebknecht ile birlikte buna karşı çıkar ve bunun teşhirini yapar. Bunun üzerine Rosa Alman devleti tarafından tutuklanır ve 1918’e kadar cezaevinde kalır.
  Almanya 1. Emperyalist paylaşım savaşında yenilince ülkede kitle hareketi de yükselmeye başlar, bir çok yerde işçi ve asker Sovyetleri kurulur. İktidara sağcı Sosyal Demokratlar gelir. Rosa ve Karl ise Spartakist grubu olarak aktif mücadeleye geçer, kurulan cumhuriyete karşı “Sovyet Cumhuriyetini” savunur ve Aralık 1918’de Rosa önderliğinde Alman Komünist Parti kurulur.
  1918’de Berlin’de gelişen Spartakist ayaklanmasına AKP önderlik eder. Ancak AKP’nin zayıf olması ve ayaklanmanın diğer yerlere taşınamaması nedeniyle yenilir. Bir çok komünist öldürülür. Rosa ise Karl Liebnecht’le birlikte hareketi yeniden toparlamaya çalışır. Bunun üzerine çareyi hareketin önderlerini yok etmekte gören devlet, Rosa ve Karl’ı kafasını dipçikle ezerek katlederler. Rosa sadece Alman Komünist hareketine değil, dünya devrimine katkılar sunan büyük bir devrimci kadın önderdir.

 • Sena Tunç
  Sena Tunç

  Ünlü Marksist kuramcı...