Kültür Sanat Edebiyat Şiir

otizm sizce ne demek, otizm size neyi çağrıştırıyor?

otizm terimi Sinem Göçer tarafından 09.09.2005 tarihinde eklendi

 • Fizanlı Necip Fîyakalı
  Fizanlı Necip Fîyakalı 18.05.2009 - 19:49

  Efenim ne güzel söyler bir çoban feylesof:”geldi bahar ayları,gevşedi gönül yayları”euzubillahi bismillah ilen…
  Efenim otizm malumunuz olduğu üzre her bir çeşit nebatatın dahil olduğu ot cinsinin kendilerini bizlere ispat amaciylen edindikleri fenomen olup bu akıma mensup her bir nebatat ailesine de otist denmekte idir.efenim bitkiler etraflarına ziyadesi ilen ilgisiz idir fekat güneşe çeşitli renklere ve bilumum börtü böcek cinsine hassasiyet gösterip ziyadesinden fazla alakadar olmaları otist olmayan biz zavallı mahlukları dehşete düşürüp komplekse sokmakta idir.öyleki insan kısmının zeki tayfası “saman kafa””ot kafa””otobur”yahud da”inek””öküz”vb gibi otobur hayvanlar üzerinden dolaylı yollardan otist olduğu vurgulanır.
  “mezarımın başında bir karış otlar”buyurmuş idir mühim otistlerden biri isim vermeyeceğim zira sansürleniyor efenim neyûse mealen “ben giderim giderim de ancak ölümden sonra anlar beni ot kafalılar”buyrulmaktadır gizliden…
  Efenim bir husus da otçullar ilen alakalıdır ki bu grubun otizm ilen bir alakası olmayıp otun üstüne çul seren,domates salatalık peynir dilip rakı roka ilen dağda bayırda çayırda çimende böğürerek zıkkımlanan tipler idir…genellikle orman yangınlarına sebebiyyet verdikleri cümlealemin malumudur…
  İtina ilen…
  Asabiyyet ilen…
  ünlü astronomi alimi mübârek fî-yakalı sülalesinden çoban ez-zühreyi ve-l tarık dedemizden malûmat ilen.

 • T£k Bir
  T£k Bir 26.04.2009 - 23:42

  OTİZM (Kendine dönük)
  Aslında otizm şizofrenik hastaların dış dünyayla olan ilişkilerini zamanla kaybetmelerini (içine kapanma) anlatmak için kullanılan ve yetişkin psikiyatrisi jargonundan alınma bir terimdir.
  Bu günkü anlamı ile algılanan otizm terimi ilk kez Amerika’lı psikiyatrist Leo Kanner tarafından 1943 yılında tanımlandı ve Kanner 11 çocukta gördüğü yaygın davranış bozukluklarını tanımlayarak bu tabloya “erken çocukluk otizmi” adını verdi.

  Otizme neden olan sebeblerin başında genetik faktörler gelsede son dönemlerde yapılan çalışmalarda otizme beslenmenin, civa içeren gıdaların ve bebeklik çağında yapılan civalı, thimerosal içeren aşıların neden olduğuda söylenmektedir..

  Her ne kadar tedavisinin olmadığını söyleyenler olsada Yüce Rabbim hiç bir derdi dermansız, hastalığıda şifasız yaratmamıştır..

 • Nusret Orhan
  Nusret Orhan 15.11.2008 - 14:27

  Gelişim bozukluğu diye tanımlanan çocuk hastalığı.

 • Ses Sizlik
  Ses Sizlik 23.07.2006 - 14:54

  otizim iyileştirilebilir bir gelişim bozukluğudur.....civa zehirlenmesin den kaynaklandığı kanıtlanmış olmasına rağmen,civaya duyarlı gıdaların kesilerek,sinir sistemine bu duyarlılığın çekiç gibi vurmasını ortadan kaldırarak,otistik davranışları önlenebilirliğini bir türlü kabul edemeyenler var........yüzlerce kere anlattım.kimsenin işine gelmiyor....

 • Meryem Türkeri
  Meryem Türkeri 25.05.2006 - 14:10

  Otizm dört önemli gelişimsel bozukluktan biridir. Her bin doğumdan bir veya ikisinde görülür. Türkiyede yaklaşık 100.000 otistik insanın yaşadığı sanılmaktadır

 • Meryem Türkeri
  Meryem Türkeri 25.05.2006 - 14:08

  Otizm, bireyi gördüklerini, duyduklarını ve duyumsadıklarını doğru algılamaktan alıkoyan ömür-boyu süren bir gelişim bozukluğudur. Bu sosyal ilişkilerde, iletişimde ve davranışlarda ciddi sorunlar doğurur. Otistik bireyler konuşma ve iletişimin normal formlarını ve diğer insanlarla, nesnelerle ve olaylarla doğru ilişki kurma yollarını zorlukla öğrenirler

 • Nihan Aydın
  Nihan Aydın 10.09.2005 - 01:38

  rain man