Kültür Sanat Edebiyat Şiir

Osman Kamil Efendi sizce ne demek, Osman Kamil Efendi size neyi çağrıştırıyor?

Osman Kamil Efendi terimi Firdevs Memba Tömek tarafından tarihinde eklendi

 • Firdevs Memba Tömek
  Firdevs Memba Tömek

  Düzeltme: Son araştırmalara göre Tarsusizade Osman Kamil Efendi'nin doğum ve ölüm tarihlerinin doğruları şöyledir :

  Doğum: M/1 Nisan 1821 - H/27 Cemazeyilahir 1236

  Vefat : M/3 Nisan 1896 - H/19 Şevval 1313

 • Firdevs Memba Tömek
  Firdevs Memba Tömek

  Bütün isim ve lakablarıyla Tarsusizade es-Seyyid el-Hac Osman Kamil Efendi(İstanbullu) ,
  son Osmanlı Şeyhülislamı es-Seyyid İstanbullu Mehmet Nuri Medeni Efendi'nin babasıdır.

  1820 'de İstanbul'da doğup, 22 Mart 1896'da İstanbul'da vefat etmiştir.

  Büyük dedesi Tarsus ulemasından Osman Efendi olup,
  babası, 1847 yılında İstanbul'da vefat eden,Fatih dersiamlarından, müderris Tarsuslu el-Hac
  Mehmet Raşit Efendi, Sultan II.Mahmud'un Huzur Dersleri muhatablarındandı.

  Osman Kamil Efendi,1820 yılında Fatih civarında Emir Buhari yakınında Hoca Hayrettin
  mahallesindeki mescidin bitişiğindeki evde doğmuştur. Sübyan mektebinde ilk eğitimine
  başlamış,Fatih Camiinde o zamanın tanınmış değerli dersiamlarından yıllarca eğitim
  görerek üç adet icazetname almıştır.

  O zamanların deyişleriyle aldığı eğitimler:

  Ali ve alet ilimleri, ilm-i tefsir, Buhari, usul-i hadis, Şifay-ı Şerif, ilm-i feraiz, Farsça,
  ilm-i aruz, ilm-i hesap, hey'et, ilm-i mikat, nucum.

  Sırasıyla ilerleyerek yaptığı görev ve aldığı payeler:

  1836 - İbtida-i Hariç İstanbul Müderrisi (Zaman içinde yükselerek 1870'de Haremeyn-i Muhteremeyn)
  1842 - Ruus maaşıyla işe başlama
  1864 - Gebze niyabeti
  1866 - Gemlik niyabeti
  1867 - Makam-ı Meşihat Arzuhalciliği memuru
  1869 - Haleb Mevleviyetinin bir yıl zabtı
  1870 - Haremeyn-i Muhteremeyn
  1871 - Makam-ı Meşihat Arzuhalciliği memurluğundan ayrılma.
  1873 - Hüdavendigar vilayeti Merkez niyabeti
  1876 - Evkaf-ı Humayun Nezareti Müfettişi
  1877 - Meclis-i Tetkikat-ı Şer'iyye azası
  1879 - İstanbul Kadılığı Müşaviri
  1879 - İstanbul Kazaskeri (Kadıaskeri) payesi
  1881 - Sermüneccim (Müneccimbaşı)
  1881 - Askeri Kassam
  1882 - Anadolu Kazaskeri payesi
  1883 - Meclis-i Tetkikat-ı Şer'iyye Reisi
  1891 - Rumeli Kazaskeri payesi

  Yazdığı eserler:

  - Birgivi Tercemesi (Usul-i hadisten)
  - Zübde-i Kütübi'l Kavim (Arapça. İlm-i belagattan. Henüz basılmadığı sıralarda Sultan
  II.Mahmud'a takdim etmiştir)

  Aldığı nişanlar:

  1870 - 3ncü rütbeden Mecidi
  1878 - 2nci rütbeden Mecidi
  1882 - 1nci rütbeden Mecidi
  1884 - 2nci rütbeden Osmanlı

  Sermüneccim,Tarsusizade es-Seyyid el-Hac Osman Kamil Efendi (İstanbullu) , Meclis-i Tetkikat-ı
  Şer'iyye ve İntihab-ı Hükkam-ı Şer' Meclisleri Reisi iken vefat etmiştir.

  Eşi Fındıkzade Şerife Hatice Hanım'dan üç çocuğu, es-Seyyid Hakkı Efendi, Şerife Hayriye
  Hanım ve es-Seyyid Mehmet Nuri Medeni Efendi doğmuştur.

  Osman Kamil Efendi'yi çok seven ve 1905'te vefat eden damadı Anadolu Kazaskeri es-Seyyid
  Hüseyin Nurettin Efendi ile birlikte,İstanbul,Beşiktaş,Yıldız'daki Yahya Efendi Dergahı giriş
  kısmı sağ taraftaki mezarlık başında parmaklıklarla çevrili bir kabirde yan yana yatmaktadırlar.
  Soyu,Hakkı Efendi ve Şeyhülislam Mehmet Nuri Medeni Efendi üzerinden devam etmekte olup,
  çocuğu olmayan kızı Hayriye Hanım'dan devam etmemiş,evlat edindikleri Faik ve Fehmi Beyleri
  büyütmüşlerdir.

  Eşi Fındıkzade Şerife Hatice Hanım'ın soyunun 1453'te Fatih Sultan Mehmet ile, veya
  beraberinde gelmiş olduğu(hatta henüz kesin değil ama divanında bulunmuş) bir şahısa
  dayandığı bilinmekle beraber kitaplara geçmiş ilk kayda göre aile silsilesi şöyledir:

  - 1664'te ölen es-Seyyid Mehmet Efendi. ( Ayasofya Vaizi.) Büyük oğlu:
  - 1689'da ölen es-Seyyid Fındık Mustafa Efendi. (Filibe Mevleviyetinden.- ve Nuru'l-Fetava yazarı.) Küçük oğlu:
  - 1749'da ölen Fındıkzade es-Seyyid el-Hac İbrahim Halil Efendi.( Medine-i Münevvere Mevliyetinden.)
  - Büyük kızı? Büyük kızı:
  - Esma Hanım ve eşi Yahya Sa'di Efendi. (Mısır Valisi Yahya Paşa'nın imam mevaliden) .
  - Büyük Kızı?
  - Fındıkzade hafidi es-Seyyid el-Hac İbrahim Halil Efendi.(1760 - 1855) (Delailü-l Hayrat ve Hizbu'l-Azam
  musahhih ve mütercimi, Reisu'l Ulema) . Büyük kızı:
  - Fındıkzade Şerife Hatice Hanım :
  Tarsusizade es-Seyyid el-Hac Osman Kamil Efendi'nin eşi ve son Şeyhülislam İstanbullu
  Mehmet Nuri Medeni Efendi'nin annesidir. Diğer yandan Şubat 2005'te basılan, gazeteci yazar
  Önay Yılmaz'ın 'Nazilerle Beş Yıl' kitabında hayatının bir kısmını anlattığı Maden Mühendisi
  Gürbüz Fındıkgil'in de büyük halası olmaktadır.

  Aynı zamanda,Tarsusizade es-Seyyid el-Hac İstanbullu Osman Kamil Efendi ve Fındıkzade
  Şerife Hatice Hanım, onaltı yaşındaki sevgili oğlum Melik Demirel' in de anne tarafından
  altı göbek büyükleri olmaktalar.

  Hiçbir tarikatla,hiçbir dini veya sivil kuruluşla,hiçbir siyasi partiyle ilgisi ve bağıntısı olmadan
  tam laik ama dini inançları yerinde,çağdaş,modern,eğitimli sade bir Türkiye Cumhuriyeti
  vatandaşı olarak uzun bir Osmanlı ulema şeceresine sahip olmak hem büyük onur hem
  de insana sorumluluk yükleyen bir tarih bilinci veriyor.

  İnternet ortamında dolaşan yanlışlıkları önleme açısından böyle uzun bilgi dökümleri yapmak
  ta ister istemez aile fertlerine düşüyor.

  Özel bilgiler dışında önemli ölçüde alıntı ve derleme yapılan kaynaklar :

  İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür İşleri Daire Başkanlığı Yayınları No.40
  'Son Devir Osmanlı Uleması' - Sadık Albayrak
  Cilt 3 sayfa 265 - 267
  Cilt 4 sayfa 175 - 176
  1996
  Bu kitaplarda verilen bilgi dayanakları:
  Sicil Defteri c.2,sh.97,sicil dosyası nu:768 ve Dosya: 1155 olarak belirtilmiştir.