Kültür Sanat Edebiyat Şiir

lat sizce ne demek, lat size neyi çağrıştırıyor?

lat terimi Memet Sever tarafından tarihinde eklendi

 • Ersoy
  Ersoy

  Bütün o 4 büyük putun tarih boyunca insan benliğinde izdüşümleri olagelmiştir, ve halen de vardır.


  UZZA Gücü temsil eder.
  LAT Otoriteyi
  MENAT Serveti,
  HUBEL ise Nefsi.

  En büyükleri Hubel idi. Aralarında tek erkek kabul edileni, ve Ka'benin içindeydi. Aynen nefsin de insanın en büyük düşmanı ama ironik olarak da en büyük putu olduğu gibi...

  Hubel ilk put idi ve Araplar diğer üç putu Hubelin eşi ve kızları sayarlardı.
  Esasen müşriklik, önce Rabb'i unutup nefis ve hevaya tapmakla başlamıştı.
  Sonra diğer putlara tapma başladı.
  Aynen Hubel'in diğer putları yarattığına inanıldığı gibi...

 • Ersay Bala
  Ersay Bala

  LAT: Hz muhammed zamanında müşriklerin,Allaha yaklaştırsınlar,diye aracı yaptıkları putların adlarından biri.Zümer suresi 3 ayette:.Onlar bizi Allaha yaklaştırsınlar diye......... putları evliya edindiler.LAT:Arapların hac zamanında hacca gelenlere yiyecek dagıtan,su dagıtan onlara yardım eden bir insan vardı adı lat idi.Bu insan ölünce bu insan çok sevildiğinden dolayı onu anmak,onu unutmamak için o insanın heykelini yaptılar ve o insanı Allah ile aralarına bir nevi aracı koydular.yani müşrik oldular,Allaha ortak koşmak diye adlandırılan inancı Kuran reddeder.Kişinin Allah ile arasına aracı koymaması gerektiğini kuran anlatır..
  LAT putu böylece ortaya çıkmış oldu.
  MENAT: Bu da o dönemde insanların refahı,iyiliği için koşan bir insandı onunda putunu yaptılar.
  UZZA: Bu da insanların sağlığına koşan hastalığında onlara yardım eden bir zat idi.İyilik sever her hastaya koşan onların tedavisinde yardım eden biri idi
  HUBEL: Bu kişide kervanlara yol gösteren,onların yollarını kolaylaştıran bir kişiydi.
  Araplar bu kişileri adeta Tanrı edindi ve isimler verdi
  LAT:(ELLAT) :Ailelerin,Kabilelerin Tanrısı
  MENAT: Refah, Bolluk, varlık Tanrısı
  UZZA:(EL UZZA) :Sağlık,şifa tanrısı
  HUBAL:Kervanlara yol gösteren TANRI

 • İsmail Öztürk
  İsmail Öztürk

  Lat, bir put ismidir. Tıpkı hubel, menat ve uzza gibi. Cahiliye dönemi Araplarının kendi eliyle oluşturup sonra da tapındıkları sözde ilahları. Aslında böyle sanal putlar günümüzde de var. İnsanlar bazı özel günlerde o putların yanına gidip onlardan siyasi medet umarlar. Peygamber Efendimiz o karanlık dönemde sadce kendi halkı için değil; bütün dünya halkı için ışık olmuştur. Ve insanları bu alışkanlıktan, yanlıştan, ezberden döndürmüştür. Bizlere düşen de insanları bu alışkanlıklarından döndürmek ve kalıplaşmış ezberleri bozmaktır.

 • Lanet Herif
  Lanet Herif

  lat hep karizmatik gelmiştir bana hubel ve uzza'dan.

 • Bay Grey
  Bay Grey

  Lat, Uzza ve Menat dönemin önde gelen putlarında üçününde dişi ve Allahın kızları olduğuna inanılıyormuş yanılmıyorsam bunlara üç kuğular diye bir şey söyleniyordu (yada ben öyle hatırlıyorum) bunların dışında birde Hubel diye başka büyük bir put daha vardı