Kültür Sanat Edebiyat Şiir

Ümraniye Belediyesi Şiir Yarışması

kürtçe atasözleri sizce ne demek, kürtçe atasözleri size neyi çağrıştırıyor?

kürtçe atasözleri terimi Canan Siyahal tarafından tarihinde eklendi

 • Faruk Baba
  Faruk Baba

  Dibêjin tu li rê qede û bele li rê. - Sen yola çıkınca kaza bela birlikte yola çıkar.
  Dibêjin Şam şeqire welat je şêrintire. - Derler Şam şekerdir vatan ondan daha tatlıdır.
  Dinya guleke, bêhn bike û bide hevalê xwe. - Dünya bir güldür, kokla ve arkadaşına ver.
  Dinya li dinyê; çavê gur li mîhê. - Dünya durdukça kurdun gözü koyundadır.
  Dûjminê te gêrikek be jî dîsa hesabê xwe bike. - Düşmanın bir karınca bile olsa önlemini al.
  Dûr bî nure. - Uzaklar ışıklıdır.

 • Faruk Baba
  Faruk Baba

  Birîndar bi birîna xwe zane. - Yaralı yarasını bilir.
  Bişuğle weke mêra, bûxe weke şêra. - Adam gibi çalış aslan gibi ye.
  Çêlîkê mara bê jahr nabin. - Yılanın yavrusu zehirsiz olmaz.
  Çira ji korare def ji kerare bêfêdeye. - Çıranın köre, davulun sağıra yararı yoktur.
  Dara xwezîya şîn nabe. - Keşke'nin ağacı yeşermez.
  Deryê xwe bigir cîranê xwe diz dernexe. - Kapını kapa, komşunu hırsız çıkarma.
  Destê xebitî li ser zikê têre. - Çalışan el tok karnın üstündedir.
  Destkê bivir ne ji darê be dar nakeve. - Baltanın sapı ağaçtan olmazsa ağaç devrilmez.
  Dev dixwe rû fedî dike. - Ağız yer yüz utanır.
  Dêhn ne dêhnin; ê ji wan bawer dikin dêhnin. - Deliler deli değil onlara inananlar delidir.
  Dê û dotê şerkirin, bêaqila bawer kirin. - Ana kız kavga ettiler, akılsızlar inandı

 • Faruk Baba
  Faruk Baba

  Aqlê sivik barê girane. - Hafif akıl ağır yüktür.
  Av bi bêjîngê nayê civandin. - Elekle su toplanmaz.
  Ava de serî; çi buhustek çi çar tilî. - Başı aşan su; ha bir karış olmuş, ha dört parmak.
  Ba ji tehtê çi dibe? - Yel kayadan ne götürür.
  Ban qul be binban şile. - Dam delikse damdibi ıslaktır.
  Behr bi devê kûçka heram nabe. - Deniz itin ağzıyla haram olmaz.
  Bela tên serê mêra. - Bela yiğidin başına gelir.
  Bext nadim bi text. - Baht tahta değişilmez.
  Bi dinyê bişêwir bi aqlê xwe bik. - Dünyaya danış, aklına göre yap.
  Bila avis be kengî dizê bila bizê. - Gebe olsun da ne zaman doğurursa doğursun.
  Bila dilê mi bi dil be bila tûrê kirasê mû li mi be. - Gönlüm hoş olsun da varsın giysim kıldan olsun.
  Bila hespê çê be bila bê nal be. - İyi at olsun da varsın nalı olmasın.
  Bila rû bêşe zik ne êşe. - Yüz acısın, karın ağrımasın.

 • Yessadd
  Yessadd

  şer şere çı jıne,yan çı mere

 • Zeytin Zeytin
  Zeytin Zeytin

  ya herro,ya merro:ya gidersin ya ölürsün

 • Erhan Karakuzu
  Erhan Karakuzu

  'Reva pisîkê heta dawîya kadînê ye' :)))))))