Kültür Sanat Edebiyat Şiir

Ümraniye Belediyesi Şiir Yarışması

kümbet sizce ne demek, kümbet size neyi çağrıştırıyor?

kümbet terimi Atilla Eren tarafından tarihinde eklendi

 • benim adım nedir
  benim adım nedir

  mezar demektirrr

 • Osman Aslan
  Osman Aslan

  Ön Asya'da ve Türkistan'da yaşayan Türklere ait, mimari değeri bulunan mezar kuleleridir. Yuvarlak veya köşelidirler. Kümbetlere, Türk çadır sanatının mimarlığa geçmiş örnekleri diyebiliriz. Bugün özellikle Doğu Anadolu bölgesinde ayakta kalabilmiş birçok kümbet vardır. Hükümdarlar, beyler ve önemli kişiler için yapılan kümbetler genellikle iki katlı olur.Esas mezar alt kattadır.

 • Nusret Orhan
  Nusret Orhan

  Koni veya piramit biçiminde damı olan, yuvarlak veya köşeli yapı.

 • Kara Dut
  Kara Dut

  mezar demek....kpss genel kültür tarih sorusu....

 • Turkishrap Underground
  Turkishrap Underground

  banada lazımdı zaten teşekkürler

 • Yağmur Bulut
  Yağmur Bulut

  Kümbetler, muhterem kişilerin mezarıdır. Kayseri tarihine baktığımızda pek çok muhterem insan olduğunu görürüz. Kayseri'deki kümbetlerin bolluğu da bunu doğrular mahiyettedir..

  HUNAT HATUN KÜMBEDİ
  Mahperi Hatun tarafından 1249 yılında kendi adına yaptırılmıştır. Yine kendisinin yaptırdığı Camii ile Medresenin arasındadır. Kümbed’in özellikle geniş kaidesinin süsleri çok güzeldir. Kümbed, iyi korunmuştur. Kapısı Medresenin içerisindedir. Kümbed’in üzerinde taş oyma işçiliği ve süsleme sanatı bakımından önemi büyüktür. İçerisinde bulunan üç mezardan mermeri olanı Mahperi Hatun'a, ikincisi torunu Selçuki hatuna aittir. Üçüncü mezarın sahibi bilinmemektedir.

  GEVHER NESİBE HATUN KUMBEDİ
  1205 yılında Gevher Nesibe'nin kardeşi 1.Gıyaseddin Keyhüsrev
  tarafından yaptırılmıştır. Medresenin güney cephesinde bulunan kümbedin içerisinde Gevher Nesibe’nin mezarı vardır. Üst kısmı mescid olarak inşa edilmiştir.
  Günümüzde burası, bu görevi için kullanılmamaktadır.

  MEHMET MELİKGAZİ KÜMBEDİ
  Danişmendlilerin hükümdarlarından olan Mehmet Melik Gazi, 1142 yılında Cami Kebir'i yaptırırken kendisi için de bu türbeyi inşa ettirmiştir. Ulu Cami'nin güney köşesinde bulunan Kümbed'in içerisinde Mehmet Melik Gazi'nin mezarı vardır. Dört köşe kare tipindeki kümbet, Selçukluların şehrimizde inşa ettiği ilk örneklerden birisini temsil eder.

  ALi CAFER KÜMBEDİ
  Stadın doğusunda bulanan Kümbedi Eratna oğullarından Ali Cafer, 1300 yılında yaptırmıştır. Sekiz köşeIi olan kümbedin içerisinde adı geçenin mezarı bulunmaktadır. Günümüzde burası çevre düzenlemesiyle korumaya alındı.

  MELİKGAZİ TÜRBESİ
  Kayseri'ye 90 kilometre mesafede Pazar ören nahiyesinin Melikgazi köyünde bulunan Kümbed'i Danişmend Gazi'nin oğlu Melik Gazi adına yaptırılmıştır. Muhtemelen burada savaşırken şehit olan Melik Gazi için yapılan bu kümbed oldukça güzel bir eserdir. Tuğlalardan yapılan kümbed, günümüze kadar korunarak gelmiştir. Halk buraya kutsallık atfederek çeşitli adaklarla gelirler, halen önemli bir ziyaretgah olarak halk tarafından korunmaktadır. İran Selçuklularının değişik inşa tarzına sahiptir.

  HASBEK KÜMBEDİ
  Kitabesi bulunmayan bu kümbedin de 13.Asırda inşa edildiği sanılmaktadır. İstasyon Caddesi'nde bulunan kümbed sekizgen planlıdır. içerisinde mezar yoktur

  SUYA KANMIŞ HATUN KÜMBEDİ
  1281 yılında Suya Kanmış Hatun adına inşa edilen bu kümbed altıgendir ve üzeri açık, duvarları kemerlerle bölünerek değişik bir mimari üslup verilmiştir. Yanıkoğlu Mahallesinde bulunmaktadır.

  EMİR ŞAHAP KÜMBEDİ
  1310 yılında Emir Şahap tarafından kendisi için yaptırılan Kümbed, Yanıkoğlu Mahallesi'nde bulunmaktadır. Adı geçenin mezarı içerisindedir.

  KUTLUĞ HATUN KÜMBEDİ
  Emir Hasan'ın kızı Kutluğ Hatun adına 1305 yılında yaptırılffiıştır. Gavremoğlu Mahallesi'ndedir. Kapısı zarif süslerle donatılmış oıan kümbette adı geçen hanımın mezarı bulunmaktadır.

  LALE KÜMBEDİ
  Avgunlu Medrese içerisinde bulunan Kümbed, 1193 yılında Lala
  Muslihiddin tarafından kendi adına yaptırılmıştır. iki katlı ve Sekizgen planlı olan kümbet 2. Abdulhamit tarafından tamir ettirilerek günümüze kadar korunmuştur.

  ERDOĞMUŞ KÜMBEDİ
  1348 yılında Eratnaoğulları döneminde inşa edilen Kümbed, Seyyid Burhaneddin Türbesi yakınındadır. Buna Tatarhaniler kümbedi de denilir. içerisinde kimin yattığı bilinmemektedir.

  MEHMET ZENGİ KÜMBEDİ
  1346 yılında Eratnaoğulları dönerninde yapılan bu kümbed, Gültepe Parkı yakınındadır. içerisinde adını taşıdığı zatın yattığı sanılmaktadır.

  KÖŞK KÜMBEDİ
  Alaeddin Eratna tarafından 1347 yılında yaptırılan Kümbed'de Eratna'nın eşi Prenses Suli Paşa Sultan ile oğlu Gıyaseddin Mehmet Sultan yatmaktadır.

  DÖNER KÜMBED
  13. yüzyılda inşa edildiği sanılan Kümbed, Şah Cihan Hatun adına yapılmıştır. Talas yolundadır. Halk arasında 'Döner Kümbed' olarak da söylenir. Kümbed duvarlarının süsü, bitki ve hayvan motiflerinin kabartma halinde yapılmış olması yüzünden her taraftan aynı görüntüyü verdiği için 'Döner Kümbed' adıyla anılmaktadır. Kitabesinde tarih yoktur. Yapımındaki ustalık bakımından Kayseri'nin önemli kümbedlerinden birisidir.

  ÇİFTE KÜMBED
  1247 tarihinde Alaeddin Keykubad'm kızları tarafından yaptırılan
  bu kümbedler, Sivas yolu üzerinde bulunmaktadır. Kümbedlerden birisi, yıkılmış,diğeri korunmuştur. Bu kümbedlerle, Alaeddin Keykubad ile Hanımı yatmaktadır. Kümbedlerden ayakta kalanın taş oyma sanatı bakımından önemi büyüktür.

 • Yasin Yıldırım
  Yasin Yıldırım

  Kümbet nerelerin etrafına kurulur.

 • Aex Aexe
  Aex Aexe

  tdk ya baktımda alakası yok dediklerimle ama bence sorun tdkda tükçeye yetişemiyor yetişmeyede gayret etmiyor zaten.

  1. Kubbe.
  2. Koni, piramit biçiminde damı olan, yuvarlak veya köşeli yapı.
  3. Kubbe biçiminde toparlak kabartı.


  şeklinde vermiş.peki kümbet gece ne olacak romanı çevirenmi hatalı bence değil kelime insanlara çağrıştırdıklarıyla anlamını kazanır bu kelimede bana çevirmenin anlatmak istediğini yansıtıyor.mesela burdaki arkadaşlar bazen bazı kelimelerin arapça anlamlarını yazıyorlar ama o da beni ilgilendirmez çünkü ben türkçesiyle ilgilenirim türklere ne çağrıştırmış türkler nasıl kullanmış.din insan için vardır demiştim ya dil de insan için vardır; insan dil için değil.

 • Aex Aexe
  Aex Aexe

  bu kelimenin yazılı biçiyle ilk franz kafkanın değişim romanında karşılaştım fakat daha önceden de varlığının farkındaydım.o kitapta kümbet bir gecede diye kullanılmıştı.sanırım anlamı kapkaranlık ve rutubetli gibi birşey.bana bu kelime sanki bir divanın altını çağrıştırıyor.anlamını bilen yazsın ben şimdi biraz araştırdım ama pek bişey bulamadım.

 • Sun Bule
  Sun Bule

  şekil olarak orta asya türk çadırlarını andıran bize özgü mimari yapı