Kültür Sanat Edebiyat Şiir

insan açılımı sizce ne demek, insan açılımı size neyi çağrıştırıyor?

insan açılımı terimi Hülya Karlıdag tarafından tarihinde eklendi

 • Osman Aslan
  Osman Aslan

  İnsan, en çok severken insandır...

  ~ Fyodor Dostoyevski ~

 • Fatih Yılmaz
  Fatih Yılmaz

  Heinrich Ignaz Biber - 'The Rosary Sonatas' (Pavlo Beznosiuk)

 • Glazart Sea
  Glazart Sea

  'İnsan yanlış çalan bir saat, aksayan bir kadran, parazit dolu bir radyo istasyonu gibi bozuk, çaresiz sapıp duruyordu durmadan.'

 • Nusret Orhan
  Nusret Orhan

  * İnsan vardır, gıda gibidir, her gün ihtiyaç duyarsın,
  * İnsan vardır, İlaç gibidir, gerktiği zaman gerektiği kadar ihtiyaç duyarsın,
  * İnsan vardır, mikrop gibidir, sen istemesende o gelir seni bulur.
  .........................................................(Nusret ORHAN)

 • Fatih Yılmaz
  Fatih Yılmaz

  Heinrich Biber - The Mystery Sonatas (Walter Reiter, Ensemble Cordaria)

 • Nusret Orhan
  Nusret Orhan

  İnsan, çocukken büyümek için acele eden insan,
  Büyüyünce çocukluğuna dönmek isteyen insan.

 • Nilüfer Aydemir
  Nilüfer Aydemir

  sosyalizmin öldüğü gün demokrasinin son çırpını idi ve bir seeesss

  dur yolcu!

 • ´m e R n n`
  ´m e R n n`

  striptiz demek oluyor sanırım

 • Fatih Yılmaz
  Fatih Yılmaz

  ...

  Vahdet-i aşkı taleb kıl mâ ve men'den et firâr
  Bir adettir kim merâtibten olur de sad hezâr
  Bahr-i aşk içre kamu ervâhtır yek renk lîk
  Buldu bu tenler zurûfundan bu kesret itibâr
  Zar-ı nâhoştan olur telk âb-i şîrîn revân
  Ger hoş olmaktır murâd ol âşinâ-yı cuybâr
  Kışırdandır dâne-i engür ve nârın kesreti
  Uşr olunsa cümle birdir şire-i engür ve nâr
  Olmak istersen gönüllerde sürûr ve gözlerde nûr
  Cism-i hâki koy heman kıl aşk-ı pâki ihtiyâr
  Âşina-yı aşk olursan devlet-i sermetsin
  Nakd alırsan her murâdın sende kalmaz intizâr
  Aşkla fâni olursan ârif-i âgâhsın
  Fâriğ ü âzad olursan kalmaz aslâ itizâr
  Yâr ü gârın sendedir her ne dilersen sensin ol
  Aç elin tut dâmenin kıl kendini büs ü kenar
  Sen sana gel sen seni bil kimsin ey Hakkı nesin
  Sayma cismin kim gönüldür gârı yâr ü yâr-i gâr

  ...

 • Ayfer Karal
  Ayfer Karal

  Açın bakalım her aklınıza geleni,ortaya çıkandan memnun olacak mısınız?

 • Limonî Erz
  Limonî Erz

  İnsana dair herşeyin açılımı.

 • ´m e R n n`
  ´m e R n n`

  malum kişilerin
  insanı kul olarak kabul eden
  arkaik inançlarını bırakıp
  hümanizmayı
  içselleştireyecekleri için
  başarılı olamayacakları
  (onlar için) hayli ütopik proje

 • Osman Aslan
  Osman Aslan

  Açtın mı bir daha ömür billah toplayamazsın..

 • Bahadır Ay
  Bahadır Ay

  Kürtler insanda diğerleri değil mi?

 • Gülnihal Gülden
  Gülnihal Gülden

  otopsi :))