Kültür Sanat Edebiyat Şiir

HZ. ZEYNEP sizce ne demek, HZ. ZEYNEP size neyi çağrıştırıyor?

HZ. ZEYNEP terimi Polat Babos tarafından tarihinde eklendi

 • Aysin İnca
  Aysin İnca

  HZZEYNEP,KÜFÜV MESELESİNE IŞIK TUTUYOR.

 • Nur Ul Envâr
  Nur Ul Envâr

  Vefa örneği..

 • Yusuf Cakmar
  Yusuf Cakmar

  1.Peygamber Efendimizin Kızı
  2.Peygamber Efendimizinin Hanımı bu isimleri taşıyorlardı

 • Zeynep Atmaca
  Zeynep Atmaca

  hz zeyneb Peygamber efendimizin mübarek torununun ismiyidi.Kerbelada o yüzyıllar boyunca yas tutulması gereken gün olan Aşura günü yaşanan kıyamda büyük bir sabır ve fedekarlık rneği gösteren mübarek kadın.Oğullarını kardeşlerini yeğenlerini ve en önemlisi peygamberimizin göz bebeği olan imam Hüseyni gözlerini önünde hunharca öldürülmesine rağmen metanetini sabrını kaybetmeyip,o kıyamın anlaşılmasını ve yüzyllar sonrasında bile anlaşılmasını sağlayavcak olan belegat dolu hutbeler vermiştir. '“Kanım dökülmeden ayakta durmayacaksa ceddim Muhammed’in dini! Ey kılıçlar haydin gelin alın beni, parçalayın, parça parça edin bedenimi! ” Diyen imam hüsyin şehid edildi ve gerçek din bize, imam hüsyinin şehadeti ve zeynebin hutbeleriyle ulaştı.Selam size ey aşura şehitleri ve selam sana ey zeyneb,yüzyılalr sonrasında bile sözlerin bize güç veriyor.

 • Wwwfecrgentr
  Wwwfecrgentr

  Zeynep Bint-i Cahhş Efendimiz’le (sav) nikâhını Allah (cc) kıydı

  Zeynep Bint-i Cahş, Resulullah’ın (sav) mübarek hanımlarındandır. Babası, Cahş ibn Riab’dır. Annesi, Resulullah’ın halası Ümeyye Bint-i Abdilmuttalib’dir.

  Daha önceleri adı Berre iken Efendimiz (sav) , adını “Zeynep” olarak değiştirdi. Resulullah (sav): yanında büyüttüğü, yetiştirdiği ve evladım dediği Hz. Zeyd Bin Haris’i, halasının kızı olan Hz. Zeynep (r.anha) ile evlendirmek istedi. Hz. Zeynep Kureyşli bir hanımdı. Zeyd ise azatlı bir köle olduğu için, Hz. Zeynep, bu evliliğe sıcak bakmadı; fakat Resulullah’ın emrine karşı durmamak için bu evliliğe razı oldu. Bir gün Hz. Zeyd, Resulullah’a (sav) gelerek hanımından ayrılmak istediğini söyledi. Allah Resûlü bu evliliğe vesile olduğu için ona: “Hanımını tut; onu boşama ve Allah’tan kork! ” buyurdu. (Ahzâb, 37) . Ancak, evlilik ta baştan isteksizliğe bağlı olarak geliştiği için Hz. Zeynep kocasına gerekli olan saygı ve hürmeti gösteremiyordu. Zaten, Cenab-ı Hak onun Zeyd’den boşanıp Resûlullah’ın temiz eşleri arasına katılmasını çoktan murat etmişti. Bununla birlikte, cahiliyye devrine ait bazı âdetler vardı. Bir kimse birisini evlat edinir ve ona “evladım” derse, artık, o onun öz evladı olur; onun mirasından faydalanırdı. Hal böyle olunca da “evladım” dediği kimsenin hanımı da onun gelini sayılırdı.
  Şimdi ise Cenab-ı Hak, Habibi’ne (sav) Hz. Zeynep ile evlenmesini emrediyordu. Efendimiz (sav) münafıkların dedikodusundan çekindiği için bu evlilik kendisine zor geliyordu. Ancak, emir Yaratıcı’dandı ve bu emre uymak gerekirdi... Hz. Aişe validemiz (r.anha) anlatıyor: “Bir gün Resûlullah ile oturmuş, sohbet ederken o sırada vahiy geldi. Allah (cc) Habibi’ni, Hz. Zeynep (r.anha) ile gökyüzünde nikahladığını müjdeliyordu.”
  Böylece Hz. Zeynep diğer hanımlardan bir fark ile Resulullah’ın ezvâc-ı tahirâtı (müstesna pâkize hanımları) arasına dahil oldu. Çünkü, onun nikahını Cenab-ı Hak kıymıştı.

  İbadete düşkündü
  Hz. Zeynep (r.anha) ibadete düşkün, takva sahibi biriydi. Çoğu zaman nafile namaz kılar, nafile oruç tutardı. Peygamberimiz (sas) bir defasında mescide girmişti. Orada iki direğin arasına çekilmiş bir ip gördü. “Bu ip nedir? ” diye sordu. Zeynep’in bağladığını söylediler. “Hz. Zeynep namazda ayakta durmaktan yorulunca bu ipe tutunur.” dediler. Peygamberimiz bundan hoşlanmadı ve şöyle buyurdu: “Hayır, ibadette böyle güçlüğe girilmez. Bu ipi çözünüz. Sizler zinde ve kuvvetli oldukça (namazı) ayakta kılın. Yorulunca da oturun.” buyurdu. (Müslim, Salatu’l-Musafirin, 31)
  Efendimiz (sas) bir gün zevcelerine, “Vefatımdan sonra bana kavuşacak olanınız, kolu uzun olanınızdır.” buyurdu. Hanımlar birbirlerinin kollarını ölçerek mukayese yapıyorlardı. Hz. Sevde (r.anha) kolu daha uzun geldiği için bu müjdeye nail olacağını düşünerek çok sevinmişti. Fakat Hz. Zeynep (r.anha) , Resûlullah’ın vefatından sonra zevcelerinden ilk vefat eden olunca kol uzunluğunun cömertliği işaret ettiği anlaşılıyordu. (Üsdü’l-Gabe, 7/ 126) Zira, Hz. Zeynep (r.anha) çokça ibadet ve kulluk eden bir mümine olduğu gibi, gözü tok, eli açık, gönlü zengin bir hanımdı.

  Çok cömertti
  Kendi el emeğiyle para kazanır ve kazandıklarını Allah yolunda infak ederdi. Bol bol sadaka verip fakir fukarayı doyurmayı, düşkünlere yardım etmeyi kendine şiar edinmişti. Çünkü şunu gayet iyi biliyordu ki, kim gözünü kırpmadan Allah yolunda tasadduk eder, hayır hasenatta bulunursa, o hayır zerre ağırlığında dahi olsa Cenab-ı Hak onu zayi etmeyecek ve mizanda karşılığını verecektir. Nitekim, öyle de oldu. Yaptığı iyiliklerin mükâfatını daha dünyada iken aldı ve Resûlullah’a ilk kavuşanlardan oldu.
  Hz. Zeynep Bint-i Cahş (r.anha) , Hz. Ömer’in hilafeti döneminde hicretin 20. senesinde 53 yaşında vefat etti. Cenaze namazını Hz. Ömer kıldırdı ve cenaze Bâki Kabristanı’na defnedildi.

  Hz. Aişe anlatıyor
  Hz. Aişe, Zeynep (r.anha) hakkında; “Ben, dinî yolda, Zeynep’ten daha hayırlı ve ondan daha çok Allah korkusuna sahip, ondan daha doğru sözlü, akraba hakkında ondan daha çok sıla-i rahim yapan, Cenab-ı Hakk’ın rızasına yaklaştıracak sadakayı ondan daha çok dağıtan bir kadın görmedim. “ diyerek Hz. Zeynep’i övmüştür. (Üsdü’l Gabe, 7/ 127)

  Ahzab Sûresi, 37
  “Hani sen Allah’ın kendisine nimet verdiği, senin de (azat etmek suretiyle) iyilikte bulunduğun kimseye, “Eşini nikahında tut (onu boşama) ve Allah’tan sakın.” diyordun. İçinde, Allah’ın ortaya çıkaracağı bir şeyi gizliyor ve insanlardan çekiniyordun. Oysa kendisinden çekinmene Allah daha layıktı. Zeyd eşinden yana isteğini yerine getirince (eşini boşayınca) , onu seninle evlendirdik ki, eşlerinden yana isteklerini yerine getirdiklerinde (onları boşadıklarında) , evlatlıklarının eşleriyle evlenmeleri konusunda müminlere bir zorluk olmasın. Allah’ın emri mutlaka yerine getirilmiştir.”

 • Ümmü Gülsüm Ersoy
  Ümmü Gülsüm Ersoy

  zeynep:mücevherler demektir

 • Kerim Ayvaz
  Kerim Ayvaz

  hz zeynep efendimizin kizlariydi