Kültür Sanat Edebiyat Şiir

gayb sizce ne demek, gayb size neyi çağrıştırıyor?

gayb terimi Nusret Orhan tarafından 11.01.2009 tarihinde eklendi

 • Nusret Orhan
  Nusret Orhan02.05.2009 - 23:46

  Ayrıca, bir çok tasavvuf ehlinin keramet yoluyla (ve tabiki Allah'ın bilgi ve izni dahilinde) gaybı bildiklerine inanılır.
  .
  Ancak: burada çok önemli olan nokta: yıldızlardan, bakladan, kahve fincanından, suya bakarak, bakla saçarak her ne şekilde yapılırsa yapılsın bu tür şeylerle gayba ait bilgiler verdiğini söyleyenler,,
  yalancıdır, sahtekardır, günahkardır.
  Bunlara inanıp, fal baktıranlara da keza öyledir.

 • Nusret Orhan
  Nusret Orhan02.05.2009 - 23:43

  Kur'an-ı Kerim'de duyu, haber yada akıl yoluyla bilinemeyen yani gayb alemnine ait olan konuları, Allah'tan başkasının bilemeyeceği belirtilmiştir.
  Enam:6/59
  Yunus:10/20
  Neml: 27/65

 • Şerife Duman
  Şerife Duman14.04.2009 - 11:29

  Gayb Kaf Dağı gibidir.... Ötesine geçmeden ne olduğu bilinemez...... Allah (c.c.) bunu seçtiklerine bahşeder.....

 • Hatice Mumcu Üstün
  Hatice Mumcu Üstün30.01.2009 - 22:27

  Kur'an'da Gayb
  Kur'an-ı Kerîm'de geçen 'gayb' kelimeleriyle. yukarıda tanımladığımız iki tür gaybın her ikisi birden kasdedildiği gibi. ayrı ayrı, mutlak ve izafî (basit) gayb'ler de ifade olunmuşlardır.
  'De ki:...Eğer gaybı bilseydim (daha) çok hayır elde ederdim ve bana kötülük de dokunmazdı...'(7/188) Ayette. kıyametin ne zaman kopacağı gibi mutlak gayb'le beraber, hal ve gelecekteki izafî (basit) gayb, ikisi birden kasdedilmektedir.
  '...Ey babamız, oğlun hırsızlık yaptı. (Gerçi) biz ancak bildiğimize şahitlik ettik, gaybı bilenler değildik. (Yani işin içyüzünü bilmiyoruz) ' (12/81) Ayette izafî (basit) gayb kasdedilmiştir.
  '...Onlar ki; gaybe iman ederler, namazı ikame ederler, kendilerine verdiğimiz rızıktan infak ederler.'(2/3) Bu ayette imana konu olan gayb, izafî ı basit) gayb değildir. Çünkü basit gayba inanmanın, muttakiler için övgüye sayan bir meziyet olarak, namaz kılmak ve infak etmekle beraber anılmasının mana ve hikmeti olamaz. O halde ayette kasdedilen, Allah'ın vc meleklerin varlığı, ahiret hayatı, hesap günü. cennet-cehennem... gibi konular, yani, 'mutlak gayb' dır.