Kültür Sanat Edebiyat Şiir

garipçiler sizce ne demek, garipçiler size neyi çağrıştırıyor?

garipçiler terimi Ss tarafından 19.06.2004 tarihinde eklendi

 • Koray Sarı
  Koray Sarı 17.11.2010 - 20:42

  GARİPçiler orhan veli önderliğinde oktay rıfat ve melih cevdet in de içinde bulunduğu ve şiirin mizahi yönünü öne çıkarıp mesaj vermek isteyen ve hiçbir akıma karşı çıkmayan akımdır...

 • Mehtap Kılıç
  Mehtap Kılıç 17.05.2007 - 21:33

  Garip, Orhan Veli, Oktay Rifat ve Melih Cevdet Anday'ın öncülüğünü yaptığı şiir akımının adıdır. Türk şiirinde o güne kadar yer etmiş kalıp ve anlayışlardan kurtulmak gerektiğini savunur ve biçimciliğe, duygusallığa karşı çıkıp, söyleyiş güzelliğini esas alır. 1941'de Orhan Veli, M. Cevdet Anday ve Oktay Rifat üçlüsü, şiirde varolan aşırı duygusallığa, şairaneliğe, basmakalıp söyleyişe başkaldıran şiirlerini Garip adıyla bir kitapta topladılar. Kitaba koyulan Garip adı zamanla hem üç şairi yansıtan bir kimlik kazandı hem de Türk şiirinde yeni başlayan akımı yansıttı.

  Garipçiler, Garip adlı kitaplarına yazdıkları önsözde, Türk şiirini katı kurallara bağlı ve doğallıktan uzak bulduklarını belirtmişlerdir. Garipçiler'e göre bu durumun temel nedeni hece, uyak, aruz gibi kalıpların şiirde vazgeçilmez sanılmasıydı.

 • Birgül Meral
  Birgül Meral 06.04.2007 - 21:37

  'Kumaş, İplik, Düğme' bir de ben varım şimdi; virgül, noktalı sayılırım garip akımında...

 • Gamze Yanar
  Gamze Yanar 19.03.2007 - 14:20

  Garipçiler: Orhan Veli, Melih Cevdet ve Oktay Rıfat ' tan oluşan bir şair grubudur.

 • Burcu Özsoy
  Burcu Özsoy 03.01.2007 - 16:01

  yeni türk edebiyatında orhan veli kanıki melih cevdet anday, oktay rıfat horozcunun başlattığı edebi bir akım

 • Berrak Su
  Berrak Su 29.10.2006 - 18:19

  bi'gün bi' misafirliğe gitsem
  bana temiz çarşaflarla bi' yatak hazırlasalar
  herşeyi adımı bile unutup uyusam......

 • Saliha Yadigar
  Saliha Yadigar 26.10.2006 - 15:39

  Garip akımını kuranlar (Orhan Veli, Melih Cevdet, Oktay Rıfat) şiir geleneğimizdeki bütün kuralları bir kenara bırakıp, yepyeni bir şiir oluşturmak istediler. Bu şiirde genel olarak sıradan insan anlatılıyordu, biçimsel olarak sadeydi.

 • Asya Liman
  Asya Liman 30.07.2006 - 00:36

  bir edebiyat akımı...

 • Betül Sultan
  Betül Sultan 24.05.2006 - 14:42

  1941 yılında orhan weli kanık,melih cewdet anday we oktay rifat horozcu adlı sanatçıların oluşturduğu edebi topluluk.şiirde sürüp giden basmakalıplıa,şairanelie,aşırı duygusallıa baş kaldırmışlardır.esin kaynaı olarak batıyı almışlar; waleri,pikasso,rimbo gibi sanatçılardan etkilenmişlerdir.ölçü,uyak we sanatlı söyleiş gibi gelenekleri tümüyle reddetmişler,serbest şiiri esas almışlardır.gülmece we ince yergi şiirin temel ögesi olmuşturdilde sadelie önem wermişlerdir.sürrealizm akımını izlemiş we ondan etkilenmişlerdir


  __ KRALİÇE__

 • Gulsahnur
  Gulsahnur 19.05.2006 - 15:49

  Konuda serbestliği o kadar benimsemişlerdir ki ayağınızdaki nasırdan tutun ayakkabınıza yapışan sakızdan bile bahsedebilirler şiirlerinde

 • Mâi Eflatun
  Mâi Eflatun 29.03.2006 - 10:37

  bedava yaşıyoruz diyen en garip orhan veli..

 • Bahar Akboğa
  Bahar Akboğa 10.03.2006 - 22:19

  türk edebiyatı şairleri

 • Ramazan Yavuz
  Ramazan Yavuz 27.03.2005 - 17:28

  Orhan Veli hayatımda yaptığım hiç bir şeyden pişmanlık duymayacağım diye bir karar alır.var mı başka babayiğit.oldukça zor ama zaten pişmanlık bir şeyi değiştirmiyor sizi üzmekten başka.

  Ben garipçiler denilince Orhan Veli'yi bilirim.

 • Feyza Yüksel
  Feyza Yüksel 12.08.2004 - 14:21

  Orhan Veli Kanık,Oktay Rifat Horozcu ve Melih Cevdet Anday.

  Hece ölçüsünü reddetip,serbest ölçüyü benimsemişlerdir.Her konuda şiir yazılabileceğini savunmuşlar günlük konularda şiirler yazmışlardır.

  Orhan Veli sadece padişahlara,devlet adamlarına değil sıradan insanlara da kaside yazılabileceğini savunmuş belki de biraz da tatlı alaya alırcasına 'Süleyman Efendi'ye kaside yazmıştır.

  Şiirler hayatın içindendir.Konular basittir.Anlamları çok açıktır.Söz sanatları,mecazlar yoktur.Halk için yazılmıştır.Şiiri herkesin anlayabileceği ve anlaması gereken bir edebiyat dalı olarak benimsemişlerdir.

  'Bir garip Orhan Veli'yim
  Boğaziçi'nde
  Veli'nin oğluyum
  Tarifsiz kederler içinde'