Kültür Sanat Edebiyat Şiir

fethi okyar sizce ne demek, fethi okyar size neyi çağrıştırıyor?

fethi okyar terimi F tarafından 17.06.2004 tarihinde eklendi

 • Selçuk Akçaören
  Selçuk Akçaören 21.09.2006 - 23:14

  Balkan ve Trablusgarp savaşlarında bulundu.Milli mücadelede değişmez isimlerden bii oldu.Başbakanlık da yaptı.

 • Esra Tahtalıoğlu
  Esra Tahtalıoğlu 26.06.2005 - 10:31

  T.C Devleti'nin ilk meclis başkanı.

 • F
  F 21.06.2004 - 12:07

  Atatürk'ün önerisi ve onayıyla Ağustos 1930'da Serbest Cumhuriyet Fırkası'nı kurdu ve başkanlığa getirildi. Kısa zamanda yaygın bir yığın desteği kazandı. 5 eylül 1930 İzmir Mitingi'nde çıkan olayların ardından başlayan grevler gibi emekçilerin siyasal etkinliklerinin artması, öte yandan kimi tutucu çevrelerinin eylemlerinin yoğunlaşması, meclis içinden ve dışından yoğun eleştirilere yol açtı.

  Atatürk'ün de bu eleştirilere katılması üzerine Kasım 1930'da parti kendini feshetti. 1934'de Londra büyükelçiliği'ne atanan Okyar, 1939'da yeniden milletvekili seçildi. Bir süre adalet bakanlığı yaptıktan sonra 1942'de siyasal yaşamdan çekildi.

 • F
  F 21.06.2004 - 10:53

  1881'de Pirlepe'de doğdu. İlk ve orta öğrenimini tamamladıktan sonra 13 Mart 1898'de Harbiye Mektebine girdi. 2 Ocak 1900'de Piyade Teğmen rütbesiyle mezun oldu. 4 Ocak 1904'te Kurmay Yüzbaşı olarak 3'üncü Ordu emrine verildi. 1 Mart 1907'de Selanik Demiryolu Müfettişliğine nakledildi. 20 Mayıs 1908'de Binbaşılığa yükseltilerek Selanik Jandarma Subay Okulu Komutanlığına getirildi. 12 Ocak 1909'da Paris Askeri Ataşesi oldu. 3 Temmuz 1911'de Arnavutluk Harekâtında İşkodra Müretteb Kuvvetler Kurmayına atandı. 6 Ekim 1911'de Trablusgarp'a gelerek savunma kuvvetlerinde görev aldı.

  Mebusan Meclisinin II. Dönemi için 13 Nisan 1912'de yapılan seçimde Manastır Milletvekili oldu. Meclisin kapatılmasından sonra orduya dönerek 17 Kasım 1912'de Çanakkale Boğazı Müretteb Kuvvetler Kurmay Başkanlığına atandı. 13 Ekim 1913'te Sofya Elçisi oldu. Mebusan Meclisinin III. Döneminde 8 Aralık 1917'de Istanbul Milletvekili seçilerek elçilik görevinden ayrıldı. 14 Ekim 1918'de Dahiliye Nazırlığına atandı. Kabinenin 8 Kasım 1918'de istifasıyla nazırlık görevi sona erdi. 10 Mart 1919'da tutuklandı, 2 Haziran 1919'da Malta Adasına sürgüne gönderildi. 30 Mayıs 1921'de serbest bırakıldı.

  15 Ağustos 1921'de İstanbul Milletvekilliğine seçilerek I. Dönemde TBMM'ne katıldı. 10 Ekim 1921'de Dahiliye Vekilliğine seçildi. 4 Ekim 1922'de Dahiliye Vekaletinden istifa etti. II. Dönemde yeniden İstanbul Milletvekili seçildi. 13 Ağustos 1923'te Müdafaayı Hukuk Grubu Başkan Vekilliğine getirildi. 14 Ağustos'ta İcra Vekilleri Heyeti Reisliği ve Dahiliye Vekaletine seçildi. 28 Ekim 1923'te bu görevden çekildi. Cumhuriyetin ilk Meclisinin 1 Kasım 1923'teki toplantısında TBMM Başkanı oldu. 1 Kasım 1924'te yine Başkan seçildi. 22 Kasım 1924'te Başbakanlığa atanarak, Milli Müdafaa Bakanlığını da birlikte yürüttü. Doğu Ayaklanmasında 2 Mart 1925'te Başbakanlıktan istifa etti. 11 Mart 1925'te Paris Büyükelçiliğine tayin edildi.

  9 Ağustos 1930'da Büyükelçilikten istifa ederek Serbest Cumhuriyet Fırkasını kurdu, 12 Ağustos 1930'da Genel Başkanı oldu. 17 Kasım 1930'da partisini feshetti. 24 Eylül 1930'da Gümüşhane Milletvekili olarak Meclise girdi. 31 Mart 1934'te Londra Büyükelçiliğine atandı. V. Dönem ara seçimlerinde Bolu Milletvekilliğine seçilmesi nedeniyle 4 Ocak 1939'da görevinden istifa etti. 3 Nisan 1939'da II. SAYDAM Kabinesinde Adalet Bakanı oldu. Bu görevini 12 Mart 1941 tarihine kadar sürdürdü. VII.dönemde de Bolu Milletvekili olarak Parlamentoya girdi.

  7 Mayıs 1943'te İstanbul'da vefat etti.