Kültür Sanat Edebiyat Şiir

ekspresyonizm sizce ne demek, ekspresyonizm size neyi çağrıştırıyor?

ekspresyonizm terimi Nur Senol tarafından 17.10.2006 tarihinde eklendi

 • Cihan Dağdeviren
  Cihan Dağdeviren 02.04.2011 - 22:47

  genellikle sanatsal alanda kullanılan bir terimdir ekspresyonizm,
  batı ülkeleri ressamlarınca halkın acılarını, sevinçlerini resmetmek, yani içte yaşananları dışa vurmak vurgulamaktır bir yerde..

 • Düşler Şatosu
  Düşler Şatosu 27.02.2011 - 14:08

  Dışavurumculuk.
  İnsanın iç dünyası, duygu ve düşünceleri ayrıntılarıyla anlatılır. fantastik ve korkunç dekorlarla örülü olaylar işlenir. iç dünyadaki çatışmalara yer verilir.
  franz kafka, eugene o'neill ve eliot bu akımın önemli temsilcilerindendir.

 • Cengiz Tekin
  Cengiz Tekin 13.04.2009 - 09:32

  EKSPRESYONİZM
  20. yüzyılın başında Empresyonizme tepki olarak doğan Ekspresyonizm, insanın iç dünyasındaki duyguları anlatmaya (dışa vurmaya) önem veren bir akımdır.
  Ekspresyonizm (dışavurumculuk) önce resim alanında ortaya çıkmış, daha sonra edebiyata yansımıştır. Almanya’da doğan bu akım, özellikle Naturalizmin doğayı olduğu gibi kopya eden tutumuna ve İzlenimcilik‘in dış dünyaya bağlılığına bir tepkidir. Bir başka deyişle bu akım, sanayi çağının anlamsızlaştırdığı yaşama karşı “ruhun isyanadır. Ekpresyonist sanatçılar öznel gerçekçiliğe ve iç gözleme büyük önem vermişlerdir.
  Ekspresyonizme göre şairin görevi dış dünyanın anlamsızlığına, ruhsuzluğuna süretli bir atılışla anlam kazandırmaktır. İyi bir sanatçı, bir nesneyi bütün somut ilişkilerinden ayırmak, onu çıplak ve yalnız olarak, bireysel zihnin katışıksız bir ürünü olarak incelemek durumundadır.

  Ekspresyonizmin Önemli Temsilcileri:

  O’Neil tiyatro
  FranzKafka öykü, roman
  T.S. Eliot şiir, eleştiri
  J. Joyce şiir, roman

  Ekspresyonist Şiir Örneği:

  İŞSİZ

  Kimse iş vermedi bize
  Elleri cebinde
  Asık bir suratla
  Açıkta yaşıyoruz
  Titriyoruz ısıtılmamış odalarda
  Yalnız kuru bir yel var şimdi
  Sapanların atılı durduğu
  Sürülmemiş boş tarlalarda
  Bu ülkede iki erkeğe bir cigara;
  İki kadına yarım bardak bira düşecek
  Kimse iş vermedi bu ülkede bize
  Yaşamamız hoş karşılanmıyor
  ölümümüz anılmıyor Times gazetesinde…

 • Bora Aslan
  Bora Aslan 12.05.2008 - 15:31

  empresyonizm, natüralizm ve akademizm gibi akımlara tapki olarak doğmuş bi akımdır. duyguların ön plana alınıp dış dünyanın hiçe sayıldığı bi sanat anlayışını temsil eder...

  dışavurumculuk saf estetiğe sığındığı için ya da ilgisizliği nedeniyle mahkum ettiği bir toplumdan yüz çevirmez, ondan nefret ettiğini açıklar ve içselleşmiş bir dünyanın taşkın görüntülerini verir...