Kültür Sanat Edebiyat Şiir

bor sizce ne demek, bor size neyi çağrıştırıyor?

bor terimi Meryem tarafından tarihinde eklendi

 • Ayçin Yurttaş
  Ayçin Yurttaş

  bor cennetinde yaşadığımız kesin ama kıymetini bilen yok.....yada kıymetini bilmemizi istemeyen çok........

 • Batuhan Korkmaz
  Batuhan Korkmaz

  Dünya BOR rezervinin yaklaşık % 80 Türkiye'de, Türkiyede ki rezervin % 75 i de EMET' te bulunmaktadır. Bu önemli madenin DÜNYADAKİ BAŞ KENTİ EMET'tir

 • Osman Kuzu
  Osman Kuzu

  geçti Boru un pazarı sür eşeğini Niğde ye
  Vaktiyle Bor a bağlı kemerhisar beldesinin bir köyünden bir vatandaş pazara gitmek üzere yola çıkar. Lakin Bor un pazara olan salı günü yolda geçer. Pazar yerinde bulunan Bor lu bir vatandaş hey amca geçti borun pazarı sür eşeğini Niğde ye der İşte BOR budur.

  Bor ile Niğde nin arası 13 Km vatandaş kafayı bulur. Basar gaza Niğde gider. Niğdeye girmeden mezarlık önünden geçerken, benim sarhoş Bor lum mezara dönerek selamın aleyküm Niğde nin erenleri der. Niğde mezarlığının içinden birileri ayağa kalkar Aleyküm selam Bor un...Şıhları......... der. İşte Bor budur.

 • Akin Sanli
  Akin Sanli

  yanlis hatirlmiyorsam dünya üzerinde bulunan bor rezervlerini %64 türkiyede bulunmakta ve biz bu dünyanın en degerli madednini cikartipta isleyemiyoruz sagolsun ABD böyle devam ederse daha biz kalkınırız belki diye düsünmeye cok devam ederiz ama rüyalarda kalir......

 • Barış Aluk
  Barış Aluk

  Bu ülkenin utancı! ! !

 • Cay Keyfi
  Cay Keyfi

  Geçen sene Eti Bor tesislerini yeniledik... Yakında orası da özelleşir sanırım..

 • Var Mısın?
  Var Mısın?

  A.B.D VE TÜRKİYE'DE BOR TEKNOLOJİLERİ

  ----------


  Dünyanın en büyük bor üreticisi ve tüketicisi olan A.B.D'de bor üretimi üç firma tarafından yapılmaktadır.


  ----------

  United States Borax and Chemical Corporation (U.S. Borax)

  Türkiye'de de faaliyet gösteren, ingiliz R.T.Z. (Rio Tinto Zinc) adlı çok uluslu şirketin bir kolu olup dünyanın en büyük bor üreticisidir. Boraks üretimi Kaliforniya'nın tinkalden çözme, koyulaştırma, (tiknerleme) ve yıkama işlemlerinden sonra vakum kristalizatörlerde soğutulma işlemi sonucu bor türevleri elde edilmektedir. Kristallendirilen bor türevlerinin kısmen veya tamamen kristal suyu uçurularak satış ürünü elde edilmektedir.

  U.S. Borax'in rezervlerinde bulunan kernit (razorit) minerali önceleri kalsine edilip, öğütüldükten sonra sınıflandırılarak % 65 ve % 46 B2O3 içeren ürünler olarak yeni bir proses ile borik asit olarak değerlendirilmektedir. Yıllık kapasitesi 200.000 ton borik asit olan bu tesis Boran bölgesinde isletmeye alındıktan sonra Millington'daki borik asit tesisleri kapatılmış, sadece özel ürünler ve yüksek saflıktaki ürünler Millnington'da üretilmeye devam edilmektedir.


  ----------

  Kerr-Mc Gee Chemical Corporation

  Kerr-Mc Gee firması Kaliforniya'daki Searles Lake göl sularından üç ayrı üretim yöntemi ile boraks üretmektedir. Trona'da bulunan ve tesiste gölün alt ve üst kısımları ayrı ayrı işleme tabi tutulmasına rağmen temel işlem ürünlerin sırayla fraksiyonel kristalizasyon yöntemi ile ayrıştırılması metoduna dayanır. Potas, boraks pentahidrat ve borik asit gölün üst kısımlarından evaporatif (buharlaştırma) yöntemi ile elde edilir. Gölün alt kısımlarından ise karbonasyon yöntemi ile boraks elde edilir. Zayıf göl sularından ise özütleme (solvent ekstraksiyon) yöntemiyle de borik asit ve potasyum sülfatlar elde edilmektedir. Sodyum klorür ve diğer artıklar göle geri gönderilir.  ----------


  American Borate Company (A.B.C)
  Owens-Corning Fiberglas firmasının bir kuruluşu olan A.B.C. 1983 yılında kolemanit üretmek amacıyla Death Valley'de Billie madenin yeraltı işletmeciliği yöntemi ile çalıştırmaya başlamış ve çıkarılan % 18-20 B2O3 tenörlü kolemaniti Amargosa'daki flotasyon ve kalsinasyon tesisinde % 38-42 B2O3 tenörüne kadar zenginleştirmeye başlamıştı. Madende ayrıca üleksit ve probertit çıkarılmış olup basit bir eleme işleminden sonra satışı yapılmaktadır.

  Türkiye'den ithal edilen üleksitin daha ucuza gelmesi nedeniyle tekrar açılabilecekmiş gibi korumaya alınarak 1986 yılı sonlarına doğru üretimi durdurmuştur. Tenörün düşüklüğü, üretim maliyeti, zenginleştirme maliyeti ve ürünün A.B.D.'nin doğu kıyılarına nakliyat maliyetinin yüksekliği bu kararda önemli rol oynamıştır.


  ----------

  TÜRKİYE BOR TEKNOLOJİSİ  ----------

  Dünya rezervinin %65'inin bulunduğu, aynı zamanda da dünyanın ikinci büyük üreticisi olan Türkiye'de, bor ETİBOR tarafından üretilir.


  ----------


  Etibor ürünleri, ham cevher, konsantre cevher ve son ürün (bor türevleri) olarak üç gruptur.


  ----------


  Hammadde ve Konsantre Ürün

  Türkiye'de üretilen bor hammaddesi ve konsantre ürün tamamen Etibor tarafından, Kırka ve Emet'te bulunan konsantratörlerde konsantre cevher elde edilmektedir. Emet'te bulunan konsantratörde kırma ve titreşimli eleme işlemleri sonrasında seperatörlerden geçirilen cevher; 25-100 mm iri cevher, 3-25 mm orta ürün ve 0-3 mm ince taneli ürün olarak klasifiye edilir. Kırka tesisinde de bor cevherleri, benzer şekilde zenginleştirilmeye tabi tutulmaktadır.Emet ocaklarından yılda 480.000 ton ham cevher üretilir. Emet'te ise 200.000 ton Hisarcık konsantre cevheri ve 56.000 ton Espey arsenikli cevheri olmak üzere iki farklı ürün elde edilir.


  ----------

  Konsantre Ürün ve Borik Asit

  Emet ve diğer bölgelerden üretilen cevherlerin bir kısmı, Bandırma Asit Borik tesisine gönderilerek burada bulunan iki üniteden oluşan tesiste; çözme, evaporatör ve tiknerleme vb yöntemlerle son ürünler üretilir.

  Kırka'da bulunan Bor Türevleri Tesisinde de Borat Türevleri Ürünleri üretimi yapılmaktadır. Kırka Tesislerinde Tincal cevheri üretilir.

  Etibor'un mamul ürünleri Bandırma Asit Borik Tesislerinde üretilmekte ve dünya pazarına sunulmaktadır.

  Boraks Dekahidrat (Na2B4O7.10H2O)
  Boraks Pentahidrat (Na2B4O7.10H2O)
  Borik Asit (H3BO3)
  Sodyum Perborat (NaBO3.4H2O)


  ----------

 • Var Mısın?
  Var Mısın?

  TÜRKİYE BOR YATAKLARININ TARİHÇESİ  ----------

  Türkiye bor yataklarının tarihçesi 1860'lı yıllara, Osmanlı imparatorluğunun son zamanlarına kadar uzanır. Sözkonusu tarihçe için bazı ön bilgiler verildikten sonra, değişik ülkelerin ilgi alanına girmesi nedeniyle, bu cevherin işletilmesi için padişaha ve dönemin yönetimine yapılan başvuruları açıklıkla ortaya koymaktadır. Osmanlı dönemi ve Cumhuriyet döneminde bor madenlerinin durumu bu makalede incelenmektedir. makaledeki bazı söylemlerin, makalenin yazıldığı 1967-68'li yılların dünya ekonomisine bakış açısından ele alındığında, sosyo-politik sorunları vurgulaması da, ayrıca başlı başına incelenmeye değer bir niteliktedir. Bu nedenle, o yılların politik koşulları açısından da makalenin değerlendirilmesinin dikkatlerden kaçırılmaması gereken bir noktadır. İlgi çekeceği bir makale.

  Bir diğer kaynak ise, Devlet Planlama Teşkilatı'nın 1977 yılında yayınlanan IV. Beş Yıllık Kalkınma Planı Özel İhtisas Komisyonu tarafından hazırlanmış olan Tarihçesidir. Bu da oldukça ilgi çekicidir.


  ----------

 • Var Mısın?
  Var Mısın?

  TÜRKİYE BOR YATAKLARI


  Türkiye bor yatakları Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Kütahya illerinde yeralır. Bu yataklardan Eskişehir-Kırka bor yatağı bugüne kadar bilinen dünyanın en büyük yatağıdır.

  BALIKESİR-BİGADİÇ
  BALIKESİR-SUSURLUK
  BURSA-KESTELEK
  KÜTAHYA-EMET
  ESKİŞEHİR-KIRKA

 • Var Mısın?
  Var Mısın?

  BOR CEVHERLERİNİN ENDÜSTRİDEKİ KULLANIMI


  Üretilen bor minerallerinin % 10'a yakın bir bölümü doğrudan mineral olarak tüketilirken, geriye kalan %90 oranındaki kısmı bor cevherlerinden üretilen borat ürünleri elde etmek için kullanılmaktadır.

  Dünyada bor tüketimi yüksek olmasına karşın tüketim alanları ülkelere göre çarpıçı şekilde sektörel bazda değişim göstermektedir.

  A.B.D'de ana tüketim sektörü izolasyon ve cam sanayi iken avrupa ülkelerinde ise sabun ve deterjan sektörü, Japonya'da fiberglas ve tekstil sektörüdür.

  Bor cevherlerinin tüketim alanlarındaki kullanım şekilleri için ilgili sektöre bakınız.

  Cam ve Seramik Sanayi

  Yanmayı Önleyici Maddeler

  Sabun ve Deterjan Sanayi

  Metalürji

  Tarım

  Nükleer Sanayi

  Diğer Sanayi Sektörleri

 • Ayhan Karadag
  Ayhan Karadag

  bkz. bor madeni