Halit Korkmaz Şiirleri - Şair Halit Korkmaz

Halit Korkmaz

Seyreyledim bir ömür, bunca kâmı, ahkâmı
Cephede yalnız koymaz eski dostun endâmı
Arada bozulsa da atma, tamirine bak
Yeni dostlar zor alır vereceğin selâmı

Devamını Oku
Halit Korkmaz

Yürüyorum,
Her topuktan farklı bir ses çıkıyor,
Ritimsiz bir taburun neferi oluyorum!
İzliyorum,
Yanımda bekleyen beyaz tenliyi
Sabırla bir gün sonrayı bekliyorum!

Devamını Oku
Halit Korkmaz

Batıdan medet uman ne Türk’tür ne de Kürt’tür
Düşmanca kiralanmış, tapusuz devre mülktür
Vatanını satana, alan da adam demez
Mâbadından damga yer, geri gelir külüstür

Vatan nedir bilmeyen bayrak hazzı bilir mi

Devamını Oku
Halit Korkmaz

Meftun oldum biçare, ne solum var ne sağım
Ateş sineye düştü, kavruldu ciğergâhım
Bedenimde zelzele, ruhumda şok, ihtilâl
Mevsimlerimi sarsan bir iklime tutsağım

Aşk şarâbı lezzetli bağlar seni güzele

Devamını Oku
Halit Korkmaz

Çocuk olmak bayramda,
kalpleri bir ok gibi
delip geçmek
ne güzel.
O bir devrandı geçti,
hayâlde çocuk gibi

Devamını Oku
Halit Korkmaz

Kimi eş bahtı açar, kimisi tahtı yıkar
Kimine dalak yetmez, hülleli nikâh yapar
Kimi boşanmak için kadıya rüşvet verir
Kimi tenler uyuşmaz dışarı takla atar

Devamını Oku
Halit Korkmaz

Göğsüne baş koyup da uyumak bana hayâl
Sezâ hebâya gitti kavuşmak artık muhâl
Seven için aşk sonsuz, ya tahammül ya sefer
Günahkâr bir aşığım, cehennem bana mahâl

Bilirim ey taze gül, aşk yakar, ardı da kül

Devamını Oku
Halit Korkmaz

İlâhi seslenişi kim duyarsa takdirkâr
Gönül huşu içinde, mest ediyor hicazkâr
On sekiz bin âlemde bin bir çeşit âvâze
Kulağımız âşına, öğle ezânımız var

Güne akıt nurunu, emek âşâ hürmetkâr

Devamını Oku
Halit Korkmaz

İnsan içinde
insan,
Bahçe içinde
bahçe,
Tarif etmesi çok güç,
Dayanmaz buna lehçe...

Devamını Oku
Halit Korkmaz

Gönülde durak yok, akıp gidiyor
Bir zalime meyil ettirdi felek
Ne dem tutturuyor, ne bırakıyor
Ağalar mecliste istiyor selek

Ben onun çün deryadan gül toplarım

Devamını Oku