Kültür Sanat Edebiyat Şiir

 • mahir çayan13.02.2005 - 12:58

  MAHİR ÇAYAN
  BİR DEVRİMCİ

  ÖNDERDİR...

  Oligarşi Mahir Çayan ve dönemin devrimcilerini katletmekle kalmadı;
  tam 30 yıldır onları unutturmaya çalıştı. Mahir Çayan'ın düşüncelerinde ve yaşamında cisimleşen devrimci özü boşaltmak ve kafaları bulanıklaştırmak için kampanyalar düzenledi. Oligarşinin ideolojik hizmetkarlığını yapan burjuva yazarlar bu kampanyalarda şu sözlerle saldırdılar:
  'Çayan keşke eline silah alıp insanları öldüreceği bir 'savaş'a kalkışmasaydı. Keşke Çayan ölmeseydi.

  'Çayan zamanımızda yaşıyor olsaydı, 'şehir gerillası' mı olacaktı?

  'Hayır!

  'Belki bir akademisyen, belki meşru bir politikacı, belki bir işadamı, belki bir gazeteci olacaktı! İşi ne olursa olsun, kendini eşinin, çocuklarının geleceğine vakfetmiş bir aile babası olarak hayatını sürdürecekti.

  '(...)

  'Mahir Çayan, delikanlılıkta kapıldığı bir psikoloji yüzünden, hayatının bu değerlerinin tümünü gözden çıkarmıştır.' (Taha Akyol)

  'Mahir Çayan ve onun gibi hedef edilmiş gençler bu ülkenin ızdırabıdır. Yüreği halk için bir şeyler yapma heyecanıyla dolu nice genç adam, kimi zaman heyecan ve cehalet sonucu, kimi zaman tahrikçi ajanların eliyle teröre saptı... Saptırıldı...' (Melih Aşık, Milliyet)

  Mahir gerçekten 'delikanlılıkta kapıldığı bir psikoloji yüzünden' mi tüm yaşamını feda etti? 'Gençlik ateşi' miydi onları yakan?

  Değildir elbette... Oligarşiye hizmette kusur etmeyen burjuva yazarların, karşı-devrimci ideologların amacı farklıdır tabii ki. Amaçları; Mahir Çayan şahsında 1971 silahlı devrim mücadelesini karalamak, dönemin devrimci ruhunun halka yansımasını engellemektir. Bu amaçlarına ulaşmak için her yolu denemişlerdir. Öyle ki, dönemin devrimcileri olan Deniz Gezmiş ve Mahir Çayan'ı kendi kurguları ile karşı karşıya getirmiş, sözde kıyaslamalar yaparak devrimciliği bulanıklaştırmaya çalışmışlardır.

  'Deniz Gezmiş saf bir romantikti. Mahir Çayan ise acımasız bir rasyonalist.

  'Birisinin devrimciliği insanın hayatının başladığı yerde bitiyor. Ötekinin ise insan canının alındığı nokta başlıyordu.

  'Biri 1968'in romantik yanını, öteki ise gaddar tarafını temsil ediyordu.

  'İki ayrı genç tipi, iki ayrı kimlik ve iki ayrı izlenim.' (Ertuğrul Özkök,

  Ertuğrul Özkök gibi bedenini, ruhunu ve kişiliğini oligarşiye satmış birinin bu sözleri söylemesi amaçsız değildir elbette. Sözde Deniz Geçmiş'e sahip çıkıp, överek Mahir Çayan'a saldırmaktadır. Oysa Özkök ve Özkök gibilerin, Deniz Gezmiş gibi devrimci inanç ve ruhla donanmış, yaşamını emperyalizme ve faşizme karşı savaşarak sürdürüp, halkı ve vatanı için feda etmiş bir devrimciye en küçük bir sevgileri ve övgüleri yoktur, olamaz.


  Özkök gibi satılmış uşakların yanısıra, devrimci, solcu, insan hakları savunucusu geçinen bazı grup ve şahıslar da benzer sözler söylemektedirler. 'Deniz Gezmiş insalcıldı', Hiç insan öldürmedi, Bir böceğe bile kıyamazdı, gibi sözlerle, Deniz Gezmiş'i 'masum' göstermeye çalışan bu kesimler için de devrimciliğin, devrimci ruh ve inancın önemi yoktur.

  Oysa yaşananlar ve gerçek çok farklıdır ki, bu halklarımızın bilincinde de oturmuştur. Mahir Çayan, Deniz Gezmiş ve İbrahim Kaypakkaya tarihe, 1971 silahlı mücadele çizgisini yaratan üç devrimci olarak geçmiştir.

  Mahir Çayan'ın oligarşi ve uşakları tarafından daha fazla karalanmasına, hakaret ve küfürle anılmasının tek sebebi vardır: Mahir Çayan'ın Türkiye ve tüm yeni sömürge ülke devrimlerinin yolunu netleştiren ve bunu ezilen dünya emekçi halklarına miras bırakan devrimci bir önder olmasıdır. O tüm yeni-sömürge ülkeler için geçerli olan anti-emperyalist, anti-oligarşik halk devrimlerinin stratejisini çizmiş ve bu yanıyla, bilimsel sosyalizme katkı yapan devrimci önderlerin yanındaki yerini almıştır.

  Mahir Çayan, kişiliği, eylemleri, ideolojik-politik çizgisi, düşünce sistematiği ile bir bütündür. O'nu tanımlamak devrimciliği tanımlamaktır. O bir kişi olmaktan çıkmış, ülkemiz halklarınına kurtuluş yolunu gösteren siyasi çizginin sembolü olmuştur. Bu anlamıyla oligarşi O'nu katletse de yokedememiştir. Mahir Çayan'ın bıraktığı mirası devralanlar, O'nun tüm özelliklerini yaşatmakta ve idealini gerçekleştirmek için mücadelesini daha ileri taşımaya devam etmektedir.

  Korkularının gerçek nedeni budur. Ve bu korku sadece oligarşi ve uşakları tarafından değil, aynı zamanda 'devrimci', sosyalist, komünistsıfatları taşıyan parti, örgüt ve kişiler tarafından da duyulmaktadır.

  Oligarşinin uşakları; '(...) '68 kuşağından Mahir Çayan'ın yola çıkarkenki ideallerinden, düzene meydan okuyan 'özgürlükçü' ütopyasından söz etmek bir şeydir. Fakat onu idealize edip bir hareketin bayrağı haline getirmek başka bir şeydir. Mahir'in ölümüne ağıt yakmak bir şeydir. Ama Elrom'u kaçırıp öldürmesini, Sibel'i rehin almasını, İngiliz teknisyenleri kaçırıp öldürmesini, yani şiddet ve terör eylemlerini onaylamak başka bir şeydir.' Hasan Cemal, Kimse Kızmasın Kendimi Yazdım, diyerek Mahir Çayan'ı parçalara ayırmak istemiştir. '

  Oysa Mahir Çayan bir bütündür. Bir tarafını yok saymak Mahir Çayan'ı Mahir Çayan olmaktan çıkarmaktır. Bazı sol örgütler de hemen hemen aynı sözleri söylemiştir. İşte bir örnek;

  'THKP-C bu eleştiriyi bir atılımda kendini yakarak yapmıştı. Ve bu adımı atmasıyla birlikte de kendi görevini tamamlamış oldu. Artık böyle bir hareketin tekrarlanması özlemi sadece komediye varabilir.'

  Evet, Mahir Çayan bir hareketin bayrağıdır, önderidir. O bunu tüm yaşamıyla, savaşıyla, inancı ve kararlılığıyla kazanmıştır. Önderlik birileri tarafından verilen değil, kazanılan bir hak olduğunun somut örneğidir. Bu hakkı O'na atfeden bilimdir, tarihtir, halkımızdır. Hiçbir güç bunu engelleyemeyecektir...

 • hz.muhammed11.02.2005 - 05:38

  Deseler ki hayatını bir kenara bırak,bırak zenginliği,gel de MUHAMMED(S.A.V) nin yattığı kabristana toprak ol...Bütün dünyayı elimin tersiyle iterdim...Ah senin o mübarek yüzüne bir kez bakabilseydik...Ah o billur sesini birkez duyabilseydik.Ah senin ayağının tozu olabilseydik...

 • abdullah çatlı11.02.2005 - 04:05

  Abdullah Çatlı sırlar içinde ölmüş bir insan dır.İnsanların onun hakkında düşünceleri,onun sırlarını mezara götürmesi ile sadece birer komplo teorisine ve safsataya dönüşür.O ya gerçek bir vatan evladı ya da bir vatan haini idi.Yani o herşeyi ile uç noktada yaşamış bir insandır.Ne dersek haksız ve batıl olan yine bizler oluruz.Belki varsa günahlarını bir bir üzerimize almış oluruz..

 • deniz gezmiş11.02.2005 - 03:25

  Deniz Gezmiş hakkettiği hakaretlere layık birisi değil.O ideolojiyi savunma konusunda emsali az görülür bir örnek göstermiştir.Bazı devlet büyükleri bilir,ideolojisini satanlar aslında ruhlarını satmışlardır.Bu gözle bakılırsa,en azından bu yönüyle onun insanlık seviyesini yeterince anlayabilmiş olabiliriz.O bizlerim gönlümüzde yangınlar yaratması sebebiyle bir kıvılcım bıraktı.Ne mutlu onları anlayabilene..Ne mutlu TÜRKÜM diyene...