Kültür Sanat Edebiyat Şiir

  • iskender ali mihr15.04.2009 - 19:31

    s.a iskender ali mihr alim olabilir.ama kesinlikler mehdi değildir.mehdinin üç büyük vazifesi vardır.birincisi:imanı tahkikiyi neşr ve ehl-i imanı dalaletten kurtarmak.
    ikincisi:şeriatı icra ve tatbik etmektir.üçüncüsü:hilafet-i islamiyeyi ittihadı islama bina ederek,isevi ruhaniyleriyle ittifak edip dini islama hizmet etmektir.s.tasdiki.g
    sizce hangisi yapabilmiş.ilki olabilir belki ama ikinci üçüncü vazifekesinlikle.uyanın körükörüne inanmayın.mehdi mehdi olduğunu söylemiyecektir.