Kültür Sanat Edebiyat Şiir

  • sofi06.12.2008 - 22:41

    Sonuç itibariyle takva sahibi olabilmek (muttaki) ve ALLAH-u TEALAYI bilmek (marifetullah) için tasavvuf yoluna girenlere halk “SUFİ” veya yaygın tabiriyle “SOFİi” demişlerdir.Lakin bu isimler mecazidir; hakiki manasında değildir.Çünkü “sufi” ismi terbiye işinin başında olanlara değil,sonunda olanlara ve Kur-an-ı Hakimin ifadesiyle “muttaki” sıfatını alan kamil Müslümanlara verilen isimdir.

  • dövme06.12.2008 - 22:13

    Cahiliye arapları dövmeyi süslenmek için yaparlarken; dövme ile bedenlerine çeşitli şekil ve suretler yaparak bununla mafsallarının güç kazandığına inanırlardı. Bugün ise bu tamamen bir özentiden öteye geçmemektedir.

    Buhari ve Müslim’de rivayet edilen hadislerde, peygamber efendimiz (a.s.m.) Dövme yapmayı ve yaptırmayı yasaklamış, bunları yaptıranın Allah’ın rahmetinden mahrum kalacağını bildirmiştir..!