Kültür Sanat Edebiyat Şiir

 • candy shop09.01.2009 - 17:34

  şeker mağazası

 • bursaspor16.12.2008 - 15:40

  bırakın len bu takımlrı

 • trabzonspor16.12.2008 - 15:39

  yha arkadaşlar bırakın bi bölge taraftıarı olmayı siz gelin bjkli olun trabzon adı üstünde bölege takımıu heheheheheheheheheheh

 • galatasaray16.12.2008 - 15:37

  ben bir bjk taraftarıyım ama galatasaray kardeş takım oldugu için ona süper cupada başarılar diliorum

 • fenerbahçe16.12.2008 - 15:33

  fbde guiza varsa fbdeb bi pok çıkmaz

 • beşiktaş15.12.2008 - 16:12

  siyahın yanına beyaz koyduk üs üste 3 kere şampiyon olduk

 • dabbe'tül arz15.12.2008 - 16:08

  dabbetül-arz safa magarasınd yaşayan bir yaratıktır boyu 30 cm dir.ve dabbebinin çıkacagı neml suresi 82.ayette yer lmaktatdır.dabbe müslamanların kafasına mümin damgasını vurucak hristiyanlarada jkafir damgasını vuracaktır.bütün insanlar öldükten sonrada hz.isa çıkavak ve dabbeyi öldürecek ama inşallah o gün gelmeden herkes ölür

 • galatasaray10.12.2008 - 15:01

  milan baros olmasa batar bu takımmmmmmmmmmmmm

 • beşiktaş10.12.2008 - 14:55

  siyahla yaşıoruz beyazı arıyoruz! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! (:(:

 • dabbe'tül arz05.12.2008 - 16:09

  O söz, başlarına geldiği zaman, onlara yerden bir Dabbe çıkarırız; o da, insanların bizim ayetlerimize kesin bir bilgiyle inanmadıklarını onlara söyler. (Neml Suresi, 82)

  Kuran'da 'dabbe'den bahsedilen Neml Suresi'nin 82. ayetinde 'o sözün insanların başına geldiği' bir döneme işaret edilmektedir. Bu ayeti ve dabbe kelimesi ile neyin kastedildiğini tam olarak anlayabilmek için 'o söz' kelimesinin Kuran'da ne şekilde kullanıldığının üzerinde düşünmek gerekmektedir.

  'O söz' kelimesinin Arapçadaki karşılığı 'kavl'dir ve Kuran'da 'anlaşma ve söz' anlamlarında kullanılmaktadır. Bu iki anlamın dışında aynı kelimenin 'görüş, inanç, düşünce ve akide' gibi anlamları da bulunmaktadır.

  Kavl kelimesi bazı ayetlerde müminlerin güzel ve maruf sözleri, insanlara yaptıkları tebliğ ve konuşmalar anlamında kullanılmaktadır. Örneğin Allah müminlere 'Güzel bir söz ve bağışlama, peşinden eziyet gelen bir sadakadan daha hayırlıdır...' (Bakara Suresi, 263) şeklinde buyurmaktadır. Bir diğer ayette ise yetimlere ve yoksullara '...güzel (maruf) söz...' (Nisa Suresi, 8) söylenilmesini emretmektedir.

  Bu anlamının yanı sıra, 'kavl' kelimesi ayetlerde doğrudan Kuran anlamında da kullanılmaktadır. Allah'ın Hz. Muhammed aracılığıyla insanlara indirdiği hikmetli sözleri birçok ayette 'söz' kelimesiyle ifade edilmektedir. Bu ayetlerden bazıları şu şekildedir:

  Şüphesiz o (Kur'an) , ayırdeden bir sözdür. (Tarık Suresi, 13)

  Şüphesiz o (Kur'an) , üstün onur sahibi bir elçinin gerçekten (Allah'tan getirdiği) sözüdür. (Tekvir Suresi, 19)

  O (Kur'an) da kovulmuş şeytanın sözü değildir. (Tekvir Suresi, 25)

  Onlar, yine de o sözü (Kur'an'ı) gereği gibi düşünmediler mi, yoksa onlara, geçmişteki atalarına gelmeyen bir şey mi geldi? (Müminun Suresi, 68)

  Hiç şüphesiz o (Kur'an) , şerefli bir elçinin kesin sözüdür. O, bir şairin sözü değildir. Ne az inanıyorsunuz? Bir kahinin de sözü değildir. Ne az öğüt alıp-düşünüyorsunuz? (Hakka Suresi, 40-42)

  Yukarıdaki ayetlerde de görüldüğü gibi 'kavl' kelimesi bazı ayetlerde Kuran'ı -Allah'ın sözünü- tanımlamak için kullanılmaktadır.

  'Kavl' kelimesi Secde Suresi'nin 13. ayetinde Allah'ın sözünün -vaadinin- gerçekleşmesi olarak kullanılmaktadır:

  Eğer biz dilemiş olsaydık, her bir nefse kendi hidayetini verirdik. Fakat Benden çıkan şu söz gerçekleşecektir: 'Andolsun, cehennemi cinlerden ve insanlardan (İnkar edenlerle) tamamıyla dolduracağım.' (Secde Suresi, 13)

  Saffat Suresi'nin 31. ayetinde ise söz kelimesi Allah'ın yıkımı ve azabı olarak ifade edilmiştir:

  “Böylece Rabbimizin sözü (yıkım ve azab va'di) üzerimize hak oldu. Şüphesiz, (azabı) tadıcılarız.” (Saffat Suresi, 31)

  Yukarıdaki ayetlerde de görüldüğü gibi Allah'ın vaat ettiği sözü, cehennemin inkar eden insan ve cinlerle tamamen doldurulması, azabın insanlar üzerine hak olmasıdır. 'O söz' gerçekleştiğinde inkar edenler sonsuz cehennem azabıyla karşılaşacaklardır. 'Söz' kelimesinin vaat anlamında kullanıldığı diğer ayetler ise şu şekildedir:

  Biz, bir ülkeyi helak etmek istediğimiz zaman, onun 'varlık ve güç sahibi önde gelenlerine' emrederiz, böylelikle onlar onda bozgunculuk çıkarırlar. Artık onun üzerine söz hak olur da, onu kökünden darmadağın ederiz. (İsra Suresi, 16)

  Böylelikle biz ona: 'Gözetimimiz altında ve vahyimizle gemi yap. Nitekim bizim emrimiz gelip de tandır kızışınca, onun içine her (tür hayvandan) ikişer çift ile, içlerinden aleyhlerine söz geçmiş (azab gerekmiş) onlar dışında olan aileni de alıp koy; zulmedenler konusunda Bana muhatap olma, çünkü onlar boğulacaklardır' diye vahyettik. (Müminun Suresi, 27)

  Üzerlerine (azab) sözü hak olanlar derler ki: 'Rabbimiz, işte bizim azdırıp-saptırdıklarımız bunlar; kendimiz azıp saptığımız gibi, onları da azdırıp saptırdık... (Kasas Suresi, 63)

  Andolsun, onların çoğu üzerine o söz hak olmuştur; artık inanmazlar. (Yasin Suresi, 7)

  (Kur'an,) Diri olanları uyarıp korkutmak ve kafirlerin üzerine sözün hak olması için (indirilmiştir) . (Yasin Suresi, 70)

  ... Cinlerden ve insanlardan kendilerinden önce gelip-geçmiş ümmetlerde (yürürlükte tutulan azab) sözü onların üzerine hak oldu. Çünkü onlar, hüsrana uğrayan kimselerdi. (Fussilet Suresi, 25)

  İşte bunlar, cinlerden ve insanlardan kendilerinden evvel gelip-geçmiş ümmetler içinde (azab) sözü üzerlerine hak olmuş kimselerdir. Gerçekten onlar, ziyana uğrayanlardır. (Ahkaf Suresi, 18)

  Zulmetmelerine karşılık, söz, kendi aleyhlerine gelmiş bulunmaktadır, artık konuşmazlar. (Neml Suresi, 85)

  Ayetlerde de görüldüğü Allah'ın sözü tüm inkar edenler için 'büyük bir helak ve sonsuz bir azap'tır. Üzerine 'söz hak olmuş' olan kimseler için bir kurtuluş, çıkış ya da kaçış yolu yoktur. Onlar hem dünyada hem de ahirette büyük bir azaba uğrayacak, bu azaptan hiçbir şekilde uzaklaşamayacaklardır. Çünkü bu, Allah'ın vaadidir ve Allah vaadinden dönmez.

  Buraya kadar incelediklerimizden Allah'ın sözünün sonsuz azabın başlayışına, dolayısıyla kıyamet gününe baktığı anlaşılmaktadır. O gün Allah'ın sözü inkar edenler üzerine hak olacak ve onlar büyük bir helak ile azaba uğrayacaklardır.

  Kıyametin gelişi ise pek çok alametle anlaşılacaktır. İşte ahir zamanda meydana gelecek olan bu alametlerden biri de Neml Suresi'nde bildirilen 'dabbe'nin çıkışıdır

  İnsanları öldürdüklerini, öldürdükleri insanların etlerini yediklerini, bahar günlerinde bütün yemişi yiyip bitirdiklerini ve ekin ve sebzeleri yediklerini söylemişlerdir. İşte Ye'cüc ve Me'cüc'ün bu hareketlerinden, bahsi geçen kavim bıkmış, usanmıştı. Karşılarında Zülkarneyn'i görünce ondan yardım istediler. Hatta 'Bize yardım edersen, sana vergi, yani para da veririz.'  Bütün mahlûkat, mevcudat fânîdir, Allah Celle Celâluhu'ndan başka. Fânî olan her şeyin takdir edilmiş vadesi, ömrü vardır. İnsandan hayvana, bitkilerden dağlara, taşlara, denizlere, göklere ve göklerde bulunanlara varıncaya kadar bildiğimiz ve bilmediğimiz bütün yaratıkların takdir edilmiş bir eceli bulunmaktadır. Bunun yanında içinde bulunduğumuz dünya ve dünyanın da içinde bulunduğu bu evrenin de bir eceli ömrü ve vadesi bulunmakta olup; bunun adı 'kıyamet'tir.

  İnsanlık tarihinin başlangıcından bugüne kadar, 'dünyanın ömrünün sona ereceği bir gün'den sürekli bahsedile gelmiştir. Dünyanın sonunun gelmesinin yani kıyametin kopmasının sonrasında büyük bir hesap gününün varlığından bahsedilmekte, o güne hazırlık yapılması gerektiği anlatılmaktadır.

  Kıyamet ile ilgili haberlerin en sağlamı hiç şüphesiz Kur'an–ı Kerîm'de geçmektedir. Kur'an–ı Kerîm'de birçok âyet–i kerîmede kıyametten bahsedilirken, sadece birkaç âyet, kıyamet kopmadan önce meydana gelecek alâmetlerden ve olaylardan bahsetmektedir.

  Kur'an–ı Kerîmde bahsi geçen kıyametin söz konusu habercisi olaylar şunlardır:

  1–Ye'cüc ve Me'cüc'ün ortaya çıkması,

  2–Dabbetü'l–arz'ın çıkışı,

  3–Duman'ın çıkışı,

  3–İsa Aleyhisselâm'ın zuhuru.  Ye'cüc ve Me'cüc'ün ortaya çıkması:

  Zülkarneyn Aleyhisselâm batıda yapacağı icraatı yaptıktan sonra doğuya hareket eder. Orada da birçok icraatlarda bulunur. Bize bunları Kur'an–ı Kerîm haber vermektedir. Netice itibariyle yerküre üzerinde birçok icraat yaptıktan sonra:

  'Sonra yine bir yol tuttu.' (1) Ve öyle bir yere gelip dayandı ki:

  'Nihayet iki dağ arasına ulaştığında onların önünde, hemen hiçbir sözü anlamayan bir kavim buldu.' (2)

  Buranın neresi olduğu konusunda ciddî bir bilgi yoktur. Değişik onlarca yorum ve tahminler bulunmaktadır. Asya'nın en doğusu diyenler olmuş, Orta Asya diyenler olmuş, Türkistan diyenler olmuş, Sibirya diyenler olmuş, Kafkaslar diyenler olmuş; daha birçok değişik yer ismi verenler olmuştur. Her şeyin en doğrusunu Allah Celle Celâluhu bilir. Bu kavim karşılarında bir peygamber görünce:

  'Dediler ki: Ey Zülkarneyn! Bu memlekette Ye'cüc ve Me'cüc bozgunculuk yapmaktadır. Bizimle onlar arasında bir sed yapman için sana bir vergi verelim mi? ' (3)

  Bu kavmin şikayeti, Ye'cüc ve Me'cüc'ün bozgunculuk yapmasıydı. Nasıl bir bozgunculuk olduğuna gelince İslâm âlimleri bunda da değişik görüşler ortaya atmışlardır. Çoğunluk; onların insanları öldürdüklerini, öldürdükleri insanların etlerini yediklerini, bahar günlerinde bütün yemişi yiyip bitirdiklerini ve ekin ve sebzeleri yediklerini söylemişlerdir. İşte Ye'cüc ve Me'cüc'ün bu hareketlerinden, bahsi geçen kavim bıkmış, usanmıştı. Karşılarında Zülkarneyn'i görünce ondan yardım istediler. Hatta 'Bize yardım edersen, sana vergi (yani para) da veririz.' dediler.

  'Dedi ki: Rabbimin beni içinde bulundurduğu nimet ve kudret daha hayırlıdır. Siz bana kuvvetinizle destek olun da, sizinle onlar arasına aşılmaz bir engel yapayım.' (4)

  die bir şeydir