Kültür Sanat Edebiyat Şiir

 • vahdet-i vücud21.01.2006 - 04:18

  Vücut birliği...
  Bir başka deyişle, Tanrı ile evrenin özdeşliği...
  Evrende varolan herşeyin,
  Tanrı'nın bir parçası olduğunu öne süren bir tasavvuf felsefesi...
  Yalnızca İslamiyette değil, hemen hemen bütün dinlerde varolan bir kült... 'Batı' kültüründeki adı: Panteizm

 • vahdet-i şühud21.01.2006 - 03:50

  Şahit birliği ya da şahitlerin birliği...
  Vahdet-i Vücut (vücut birliği) kavramıyla birlikte düşünüldüğünde, o birliği oluşturanların tümünün
  o vücudun (yani Tanrı'nın) varlığına ve birliğine şahitlik etmesi anlamına geliyor olmalı...