Kültür Sanat Edebiyat Şiir

  • S.Muhammed Saki EROL14.09.2006 - 02:44

    Gönüllere feyz kaynaklarindan damlalar serpistriren, Nakshibendi yolunun sevgilisi saadatlarin gülü.

  • Nakşibendi Tarikatı14.09.2006 - 02:34

    Asil önemli olan, Allah(c.c.) `in nazargahi olan Kalbi ve tüm vücudu ruhuyla beraber, Allah azze ve cellenin zikriyle doldurup oradan masivayi silip, Nazargah-i ilahiyi daha dünyadayken O(c.c.) `na teslim etmek ve O(c.c.) `nun emanetine hiyanet etmemek dir. Nakshibendi tarikati da bu yöntemi uygulayan halki Halik(c.c.) `a yönelten/götüren bir yoldur.