Kültür Sanat Edebiyat Şiir

Ümraniye Belediyesi Şiir Yarışması
 • kült10.06.2006 - 13:09

  Kült, esas olarak dini bir anlama sahiptir. Bu anlam genel kabullerin ve alışılmışın dışında, çoğunluk tarafından kabul görmeyen ve dışlanan, az sayıda takipçisi olan bir inanışı temsil eder! Günümüzde kullanılış şeklinden dolayı anlaşıldığı gibi pozitif bir anlam ifade etmez ve esasen negatif bir anlam taşır! Kült' sözcüğü Türkçe'ye Fransızcadan (culte) gelmiştir. Kelimenin köklerine baktığımızda ise latince kökenli 'Cultus' yani 'Tapınma' anlamını taşıdığını görürüz!

  Kült ile ilgili bir de 'Kült Film' tabiri dilimizde sıkça kullanılmaktadır!
  Mainstream tabir edilen gişe amaçlı yapılmış filmlerden farklı olarak bulunduğu zaman içerisinde fazlaca bir iltifat görmeyen ancak aradan geçen zamanla birlikte belirli bir kitle ya da kitleler arasında yayılarak alışılmışın dışında ünlenen filmler için kullanılır! Bunun dışında bir film gösterime girdiği tarihlerde de gişe başarıları elde etmiş fakat aradan geçen zamana rağmen (bu süre içerisinde film, çekim teknikleri ya da konu anlatımı olarak güncelliğini yitirse de) halen belli bir kemik kitle tarafından fanatikçe destek görüyorsa (Ör: Pulp Fiction, Star Trek vs.)
  bu tür filmler de 'Kült Filmler' kategorisinde gösterilmektedir!

 • melamilik (Melametilik)16.07.2005 - 11:03

  Melamilik Allah'ı(cc) dosdoğru bilmek, ibadetini sadece Allah'ın(cc) rızası için yapmak, nefsini terbiye etmek demektir. Melami ibadetini gizler ki çevresinden nefsini, kibrini besleyecek sözler işitmesin. Melamilik 'ben hiçim, Allah(cc) var demektir. Melami önce kendiyle barışandır, sonra tüm çevresiyle barışandır. Bu şu demektir, Allah'tan(cc) iki kez razı olandır, önce kendini tanıyan, halini bilen ve kendiyle barışan mümin daha sonra Allah'ın(cc) tüm yarattıklarını sever ki Allah'tan(cc) razı olabilsin. Kul Allah'tan (cc) razı olmalıdır ki, Allah da(cc) kulundan razı olabilsin. 'Kimse beni sevmese de ben herkesi seviyorum Yaradandan ötürü' diyebilendir. Melametilik bir tarikat değil bir ahlaktır. Melami nefsini terbiye yolunda her türlü mevkii, makamı üzerinde istemez, sakınır. Allah(cc) yolundadır ancak dünyadan kopmamıştır, dünya için çalışır, kendi rızkından sonrasını sadece Allah(cc) Rızası için başkalarına yardım için kullanır, bunu da gizler! Dünya malını kazanmaya gayret eder ancak onunla övünmekten alabildiğine kaçar. Melamilik, kendisine 'Cennet'e gitmek ister misin? ' diye sorulabilse 'Allah'ın (cc) takdiri neyse o olur, sadece Allah benden razı olsun! ' diyebilecek kadar nefsinden sıyrılmaya ulaşmak için çabalamaktır. Yunus Emrenin şu sözüdür esasen; 'cennet cennet dedikleri bir kaç köşkle birkaç huri, isteyene ver onları, BANA SENİ GEREK SENİ! ...'.