Kültür Sanat Edebiyat Şiir

 • hz.isa07.11.2004 - 22:22

  BABAN'dan

  Çocuğum.
  Beni tanımıyor olabilirsin, ama ben senin hakkında herşeyi biliyorum. Mezmurlar 139:1
  Ne zaman kalkıp ne zaman oturduğunu biliyorum. Mezmurlar 139:2
  Yaptığın her şeyi biliyorum. Mezmurlar 139:3
  Başında ki her saç sayılı. Mattta 10:29-31
  Doğmadan önce seni tanıdım. Yeremya 1:4-5
  Annenin rahminde seni ördüm. Mezmurlar 139:13
  Doğduğun gün seni ana rahminden çıkaran benim. Mezmurlar 71:6
  Sen bir hata degilsin, her günün kitabımda yazılı. Mezmurlar 139:15-16
  Müthiş ve harika yaratatıldın. Mezmurlar 139:14
  Benim suretimde yaratıldın. Yaratılış 1:27
  Benim soyumdansın. Elçilerin İşleri 17:28
  Seni önceden belirleyip seçtim. Efesliler 1:11-12
  Bende yaşıyor, bende hareket ediyor, ve bende varsın. Elçilerin İşleri 17:28
  Beni tanımayanlar tarafından yanlış bir şekilde temsil edildim. Yuhanna 8:41-44
  Uzak ve öfkeli değilim, ama sevginin tam ifadesiyim. 1 Yuhanna 4:16
  Sana karşı değil, ama senden yanayım. Romalılar 8:31
  Ve günahlarını saymıyorum. 2.Korintliler 5:18-19
  Dünyasal babanın sana verebileceklerinden daha fazlasını verebilirim. Matta 7:11
  Çünkü ben herşeyini tedarik ederim ve her gereğini karşılarım. Matta 6:31-33
  Aldığın her nimet benim elimden gelir. Yakup 1:17
  Ve sana iyilik etmekten sevinç duyuyorum. Yeremya 32:41
  Hiç bir zaman sana iyilik etmekten vazgeçmeyeceğim. Yeremya 32:40
  Sana bilmediğin büyük ve akıl almaz şeyler göstermek istiyorum. Yeremya 33:3
  Senin hakkındaki düsüncelerim kıyıdaki kum tanelerinden fazladır. Mezmurlar 139:17-18
  Senin için olan tasarılarım her zaman umut ile dolu. Yeremya 29:11
  Çünkü ben seni sonsuz bir sevgiyle sevdim. Yeremya 31:3
  Beni bütün canınla ararsan beni bulacaksın. Yasa'nın Tekrarı 4:29
  Benden zevk al, ve ben yüreğinde ki istekleri yerine getiririm. Mezmurlar 37:4
  Çünkü sana o istekleri veren Ben'im. Filipililer 2:13
  Hayal edebildiğinden çok daha fazlasını yapabilecek güçteyim. Efesliler 3:20
  Bütün sıkıntılarında teselli eden Baba Ben'im. 2 Korintliler 1:3-4
  Gönlün kırık olduğunda sana yakınım. Mezmurlar 34:18
  Bir çoban kuzusunu nasıl taşırsa, bende seni kalbime yakın tutuyorum. Yeşaya 40:11
  Bir gün gözlerinden bütün yaşları sileceğim. Vahiy 21:3-4
  Ve bütün ıstırabı kaldıracağım. Vahiy 21:3-4
  Ben senin Baban'ım, ve İsa'yı sevdiğim gibi seni de seviyorum. Yuhanna 17:23
  O, benim varlığımın öz görünümüdür. İbraniler 1:3
  Senin için olan sevgimi İsa'da gösterdim. Yuhanna 17:26
  İsa, seni ve beni barıştırmak için canını verdi. 2 Korintliler 18:19
  O'nun ölümü senin için olan sevgimin göstergesiydi. 1 Yuhanna 4:10
  Oğulum İsa'yı kabul ettiğinde, beni kabul etmiş oldun. 1 Yuhanna 2:23
  Ve hiç bir şey seni benim sevgimden bir daha ayıramaz. Romalılar 8:38-39

  Sevgiyle, Baban.
  Herşeye Gücü Yeten Tanrı.