Kültür Sanat Edebiyat Şiir

  • ateist02.11.2018 - 01:29

    "Günah" ve "Sevap" gibi toplumu kontrol altında tutmaya çalışan terimlerden kendisini arındıran kişidir. Bu tip insanlar bir eylemi yapmadan önce "bu iyiligi yaparsam cennete giderim/bu kötülüğü yaparsam cehenneme giderim." gibi bir düsünceye kapılmazlar. Vicdanlarıyla başbaşadırlar. Bir iyilik yaparken sadece insana verdiği saygıyı hissedersiniz. İyiliklerinde cennete gitmek gibi bir çıkar, bencillik yoktur. Genel olarak kültürlü insanlardır.

  • serbest kürsü02.11.2018 - 01:20

    Eğer ne zaman öleceğimi bilseydim tanrıdan gitarımı da yanıma vermesini dilerdim.

  • solcu02.11.2018 - 01:05

    Toplumda yerleşmiş sosyal hiyerarşiyi kaldırmak isteyen, zenginliğin eşit dağılımını destekleyen, saygı duyulası insandır. Bu tür insanlar sağcılardan çok daha vicdan sahibidirler. Günümüz Türkiyesinde solculuk "dinsizlik, vatansızlık" gibi alakasız kelimlerle dile getirilmektedir. Nedeni basit: Cahillik. "Sol" kavramı ilk olarak Fransız Devrimi sonrasında kurulan meclisteki oturma düzeninden esinlenilerek oluşturulmuştur.