Kültür Sanat Edebiyat Şiir

 • serbest kürsü10.09.2019 - 00:02

 • dost09.09.2019 - 23:48

  Eskiden...

 • sevmek29.07.2019 - 12:10

  Bir sevmek bin defa ölmek demekmiş...

 • serbest kürsü26.03.2019 - 22:49

  Elindeyse zamana dur geçme diye dayat,
  Bir sigara içmekten daha kısa şu hayat ( N.F.K )

 • dost09.03.2019 - 22:59

  Modern çağda dostluklar da yalan.
  Hiç vefası yok dost sandığımız insanların.

 • KENDİNİ ANLAT26.02.2019 - 00:57

  Yunus Emre'ce
  '' Hak bir gönül verdi bana
  Ha demeden hayrân olur
  Bir dem gelir şâdân olur
  Bir dem gelir giryân olur

  Bir dem sanasın kış gibi
  Şol zemheri olmuş gibi
  Bir dem beşâretden doğar
  Hoş bağ ile bostân olur

  Bir dem gelir söyleyemez
  Bir sözü şerh eyleyemez
  Bir dem dilinden dür döker
  Dertlilere dermân olur

  Bir dem çıkar arş üzere
  Bir dem iner taht-es-serâ
  Bir dem sanasın katredir
  Bir dem taşar ummân olur

  Bir dem cehâletde kalır
  Hiç nesneyi bilmez olur
  Bir dem dalar hikmetlere
  Câlînus u Lokmân olur

  Bir dem dev olur yâ peri
  Vîrâneler olur yeri
  Bir dem uçar Belkîs ile
  Sultân-ı ins ü cân olur

  Bir dem varır mescidlere
  Yüz sürer anda yerlere
  Bir dem varır deyre girer
  İncil okur ruhbân olur

  Bir dem gelir Îsâ gibi
  Ölmüşleri diri kılar
  Bir dem girer kibr evine
  Fir'avn ile Hâmân olur

  Bir dem döner Cebrâil'e
  Rahmet saçar her mahfile
  Bir dem gelir gümrâh olur
  Miskin Yunus hayrân olur? ''

 • serbest kürsü26.02.2019 - 00:24

  '' Senden uzakta hep bir şeyler eksik.
  Gönlümde derman yok inan bir nefeslik.''