Kültür Sanat Edebiyat Şiir

 • feodalite18.12.2005 - 18:23

  İdeal feodal toplum
  İdeal bir feodal toplumda (bir hile-i şeriye, Haçlılar’ın kurduğu Kudüs Latin Krallığı’nda neredeyse tamamen hayata geçirilmiştir) tüm toprakların mülkiyeti kralın üzerinde toplanmıştır. Hiyerarşik olarak kralın yanında asiller bulunmaktadır. Önde gelen asiller toprak hakkını doğrudan kraldan alırlar. Daha alt seviyedeki asiller bu hakkı bir önceki asil grubundan; tek bir çiftliğe sahip senyörler de sözkonusu ikinci kademe asillerinden alır. Merkezinde çiftlik bulunan siyasî ekonomik sistem yereldi ve tarıma dayanmaktaydı. Çiftlik sisteminde köylüler, işçiler veya serfler toprağın işlenmesinden sorumluydular. Senyörler, serflere veya köylülere toprak işleme hakkı ve şahsî koruma verirken, karşılığında da kişisel hizmet ve aynî ödeme almaktaydılar.

 • feodalite18.12.2005 - 18:22

  Feodalizm; özellikle Batı Avrupa’da, Charlemagne İmparatorluğu’nun çöküşünün ardından ortaya çıkan ve mutlaki monarşilerin kuruluşuna kadar devam eden, siyasi ve toplumsal örgütlenme biçimine verilen addır. Feodalizm kelimesi, Latince feodum (tımar) ile taşınabilir değerli mal anlamına gelen Cermen kökenli bir kelimeden türetilmiştir. Diğer medeniyetlerde de benzer toplumsal sistemler görünmekle birlikte, Orta Çağ Avrupası’ndaki feodalizm, feodal toplum düzeninin genel bir örneğini teşkil etmiştir.

 • ali asker16.12.2005 - 18:58

  Ülkemde bir insan. Karanlık günlerinde emekçilerle bir halaya durup namerde kursun sıkan oligarşiyi hiçe sayandır o.DEV_YOL un sesi devrimciliğiyle takdir ettiğimiz büyük insanlardan biri.
  YAŞASIN DEVRİMCİ DAYANIŞMA