Kültür Sanat Edebiyat Şiir

Umudacemre Umudacemre
Umudacemre Umudacemre

YÜREĞİMDE BİR HİCRAN YARASI VAR SANA OLAN HASRETİMLE YANARIM

 • HARUT ile MARUT24.06.2010 - 23:54

  bi ipucu gökyüzünden yeryüzünE inip insanlığa ders veren
  iki meleK
  (HARUT İLE MARUT)

 • sukut11.06.2010 - 08:46

  söz altın ise sukut gümüştür.........


  boş ve anlamsız sözlerin maskaralığını yapmaktansa dolu sözlerin hamallığını yapmayı tercih ederim.

 • etik davranmak10.06.2010 - 15:38

  etik davranmak: herkesçe kabul görmüş ahlaki kurallar olması ile beraber bireyin kendi şahsı ile toplumsal ahlaki kurullar ile alakalıdır. Etik davranış, hem bireysel hemde toplumsal ahlaki davranışların hangisinin müspet hangisinin menfi olduğunu belirten ilkeler, standartlar, değerler, kurallar, örfler vb. kavramlar bütünüdür.

 • Mustazaf09.06.2010 - 12:09

  mustazaf: Kelimelerin anlatmaktan aciz kaldığı dilin anlatamadığı bi kavram (Haklı olduğu takdirde haksızlaştırılmış, güçlü olduğu takdirde güçsüzleştirilmiş zaafa uğratılmış, AMA bunlara nazaran yılmadan, yolunda istikrar sağlayarak yüce varlığın rızasını kazanacak etkenler dahilinde hareket eden insan topluluğudur.


  و َ ن ُ ر ِ ي د ُ أ َ ن ن ّ َ م ُ ن ّ َ ع َ ل َ ى ا ل ّ َ ذ ِ ي ن َ ا س ْ ت ُ ض ْ ع ِ ف ُ و ا ف ِ ي ا ل ْ أ َ ر ْ ض ِ و َ ن َ ج ْ ع َ ل َ ه ُ م ْ أ َ ئ ِ م ّ َ ة ً و َ ن َ ج ْ ع َ ل َ ه ُ م ُ ا ل ْ و َ ا ر ِ ث ِ ي ن َ

  Ve nurîdu en nemunne alellezînestud’ıfû fîl ardı ve nec’alehum eimmeten ve nec’alehumul vârisîn(vârisîne) .

  Ve Biz, yeryüzünde güçsüz olanları (mustazafları) ni'metlendirmek ve onları imamlar kılmak ve varisler yapmak istiyoruz (istiyorduk) .

 • adab-ı muaşeret09.06.2010 - 10:16

  ADAB I MUAŞERET: GÖRGÜ KURALLARI, AHLAK KURALLARI, ETİK DAVRANMAK, HERKESÇE KABUL GÖRMÜŞ DAVRANIŞLAR SERGİLEMEKTİR. Birde Ahlak kurallarından nasibini almayanlar (evinde farklı olup, işyerinde veya dışarda veya arkadaşlarının yanlarında bukulemun hayvanı gibi değişkenlik arz eden o insanlar varya) kendilerini nasılda etik davrandıklarını söyliyorlar işte o insanlar bu kavramdan nasibini alamayan, kendini bir şey zanneden biçareler,
  nokta kadar menfaat için virgül kadar eğilme.............

 • asilzade09.06.2010 - 10:04

  isminden anlaşıldığı gibi asil, soylu, varlıklı vb. anlamalara gelir.


  ////SENSİZLİK GİRDABINDA OKURUM AŞK İLMİNİ/////////////////

 • sevgi09.06.2010 - 09:53

  Dünyanın enbüyük silahı (Teknoloji nekadar gelişirse gelişsin, atom bombaları, nükleer bombalar, insansız hero'lar ne kadar üretilirse üretilsin, yeryüzünün enbüyük silahı ve kuvveti) SEVGİ dir.

 • TESANÜD09.06.2010 - 09:48

  cümle içerisinde farklı anlamlara kayması ile beraber; dayanmak, dayanışma, ittifak, birleşme gibi anlamlara gelir.