Kültür Sanat Edebiyat Şiir

teist sizce ne demek, teist size neyi çağrıştırıyor?

teist terimi Zey Dey tarafından 16.09.2006 tarihinde eklendi

 • Aes
  Aes 26.03.2007 - 20:30

  [Teizm (Tanrıcılık) ] Teist (Tanrıcı) : Tanrıyı felsefi (veya akıl kullanarak herhangi bir) yolla bulmaya çalışan kişidir.

  Teizm sadece ve sadece Tanrı'nın varlığı ile ilgili bir felsefi görüştür. Vahiy, kitap, cennet-cehennem, şeytan, melek vb. konuları kapsamaz.
  Tanrının nitelikleri(sıfatları) 'ni kapsar. Fakat Tanrının insani bir yapısı olup olmadığını kapsamaz (Cezalandırma, Baba-oğul ilişkisi, iletişim kurma vb.)
  Burada kapsamazdan kasıt ilgilenmez anlamındadır. Yani kitabına tamamen bağlı bir müslüman, hiristiyan, yahudi, vs. teist olabildiği gibi dine inanmayan bir deistde teist olabilir. Fakat tanrıya inanmayan veya reddeden biri (ateist, vs.) teist olamaz.

 • Korkut Orhan
  Korkut Orhan 23.11.2006 - 15:14

  hem tanrının varlığına, hem de onun vahiy yoluyla din gönderdiğine, peygamberlere inanan kişi...

  çoğu kez deist terimi ile karıştırılır...

  bknz..laf olsun torba dolsun entryleri ;) .

 • 24.09.2006 - 18:41

  Evreni yaratan ve yöneten, vahiy yoluyla insanlara buyruklar veren bir tanrının varlığına inanır. Teizm deyimi usu ve iradesi olan kişisel bir tanrının varlığını ileri sürmekle vahyi inkar ederek herkesin kendi aklına tabi olmasını ileri süren teizmin Allah ile alemi bir sayan panteizmin, Allah’ı ve dini inkar eden ateizmin, çoktanrıcılığı kabul eden politeizmin karşısındadır. Bağnaz dinsel bir felsefe öğretisidir, bilimi yadsır. Tanrıya insansal duygular yükleyen biçimine kişisel teizmin, tanrıyı tüm nesneleri nedeni sayan biçimine ussal teizm denir.

  Tüm bilimsel kuramları alt üst eden düşünce sistemidir. Bilimle örtüştüğüne inandıkları değerler varsa sahip çıkarlar. Neden-nasıl gibi soruları sormaz, bilimi kabul edeceklerse düşünceleriyle çelişmemesi şartını koşarlar...