Kültür Sanat Edebiyat Şiir

Psikolojik Roman sizce ne demek, Psikolojik Roman size neyi çağrıştırıyor?

Psikolojik Roman terimi Nurullah Güngör tarafından 17.04.2007 tarihinde eklendi

 • Su Gökbakar
  Su Gökbakar 27.11.2008 - 13:03

  bkz: Dostoyevski
  bkz:Virginia Woolf

 • Fatih Yılmaz
  Fatih Yılmaz 29.04.2007 - 07:17

  'Bir başyapıt: Bu mutlak geçerliliği içinde gerçeklik hakkında verilmiş kusursuz ve tam bir yargıdır ve bu yargının değeri,manevi olanla karşılıklı ilişki içinde insan kişiliğini ne kadar kapsamlı ifade etmeyi başarmış olmasıyla ölçülür...

  Böyle büyük bir sanat eseri hakkında konuşmak ne kadar da zordur! Hiç şüphesiz,bir başyapıtı diğer çalışmalar yığınından çekip çıkarmamıza yarayan son derece genel bir uyum duygusu dışında başka bazı kesin ölçütler de vardır...Ayrıca bir sanat eserinin değeri onu algılayanlara göre de değişebilir...Genelde bir sanat eserinin taşıdığı önemin,insanların bu esere gösterdikleri tepkiyle,eser ile toplum arasında oluşan ilişkiyle ölçülebileceği sanılır...En genel anlamıyla bu doğrudur...Garip olan,yalnızca,böyle bir durumda sanat eserinin onu algılayanlara tümüyle bağımlı kılınması,bu algılayıcının eseri hem bir bütün olarak dünyaya hem de insanın varolan bireyselliğine bağlayan şeyi bulmayı becerip beceremeyeceğine bağımlı kılınması ve bu arada bizzat bu bireyselliğin,insanın gerçeklikle olan ilişkisinin bir ürünü olduğunun unutulmasıdır...Goethe bir kitap okumak bir kitap yazmak kadar zordur derken derken son derece haklıydı...Bir insan,verdiği kararların,yaptığı değerlendirmelerin nesnel olduğunu hiçbir zaman ileri süremez...Bir kararın en görece nesnel olma olasılığı bile yorum çeşitliliğine bağlıdır...Şayet bir sanat eseri,kitlelerin,çoğunluğun gözünde hiyerarşik bir değerlilik kazanırsa bu,genelde rastlantısal bir durumun,örneğin eserin,yorumcuları açısından şanslı olmasının bir sonucudur...Ayrıca bir insanın estetik beğenisi de sanat eserinden çok o insanın kendisi hakkında ipuçları verir...'

 • Fatih Yılmaz
  Fatih Yılmaz 28.04.2007 - 07:58

  '...işte facia orada,anlıyorsunuz değil mi? Facia orada,facia orada...'

 • Cgl Cgl
  Cgl Cgl 25.04.2007 - 13:55

  ilk psikolojik roman 'Eylül' dü...
  bunu hatırladım sadece:S
  psikolojik olduguna kim karar veriyor bu romanların....okuyan mı yazan mı:S

 • Bir Kara Karga
  Bir Kara Karga 25.04.2007 - 13:05

  ilk psikolojik roman Mehmet Rauf'un Eylül...ilk psikolojik roman denemesi olarak bilinen Nabizade Nazım kitabı Zehra ise ilk tezli romandır