Kültür Sanat Edebiyat Şiir

Ümraniye Belediyesi Şiir Yarışması

Ekinezya sizce ne demek, Ekinezya size neyi çağrıştırıyor?

Ekinezya terimi Sezgin Yeşiltaş tarafından tarihinde eklendi

 • Fikret Şiren
  Fikret Şiren

  Ekinezyağ ne işe yarar Türkçe halkdilinde ne çiçeğidir

 • Deniz Atay
  Deniz Atay

  Savunma sistemini uyarıcı, doğal bir bitkidir.

 • Kemal Ak
  Kemal Ak

  tedavi edici,agri kesici

 • Hamza Ressam
  Hamza Ressam

  diğer ismi kızılderi çayı...bi çok faydası var adamı turp gibi edio var ya

 • Blue Send Me
  Blue Send Me

  bildiğin ot..
  yaprakları değişik biraz.. onun dışında bi farkı yok.. saman gicedeklerden o da :))

 • Sezgin Yeşiltaş
  Sezgin Yeşiltaş

  Echinacea (Echinacea ssp, Ekinezya)

  Monograf

  Latince İsmi
  Echinacea purpurea, Echinacea angustifolia, Echinacea pallida

  Familyası
  Asteraceae

  Drog Olarak Kullanılan Kısmı
  Taze veya kurutulmuş, Echinacea purpurea (L.) Moench kökü veya toprak üstü kısımlarıdır.

  Kimyası
  Echinacea purpurea kökü; % 0,6-2,1 oranında temel olarak kiroik asit ve kaftarik asit, kafeik asit ve klorojenik asit olmak üzere kafeik asit ürevlerini içerir. % 0,01-0,04 oranında alkilamidleri, poliasetilen türevlerini, glikoproteinleri (%3 protein, % 64-84 arasında arabinoz, % 1,9-5,3 galaktaz ve %6 glukozaminler) , %0,2’ye kadar karyofilen, humulen, karyofilen epoksit gibi esansiyel yağları (Bauer, 1998, 1999; Bauer ve Liersch, 1993; ESCOP monograph, 1999; Pietra et al, 1998) da içerir.Komisyon E monografına göre, alkolik kök ekstreleri karbon testinde, karbon partiküllerinin eliminasyonunda hızla artışa neden olmuştur. Granülosit smirlerinde in vitro olarak bakıldığında, alkol ekstreleri fagositik elementlerde artışa neden olmuştur. E. purpurea kök ekstrelerinin akut toksisitesi NMRI-farelerinde oral olarak bulunmuştur. Toksisite belirtileri, 3,000g/kg’dan yüksekte çıkmıştır. Toprak üstü kısımlarda ise suda çözünür bağışıklık stimüle edici polisakkaritler, uçucu yağlar (% 0.32’den az) , flavonoidler, alkamidler, polienler ve kafeik asit türevleri bulunur.

  Etkileri ve Farmakolojisi


  Bağışıklık düzenleyici aktivite
  Echinacea ekstresi, in vitro olarak, insan granülositlerinin fagositik indeksini arttırır (Jurcic, 1989; Melchart 1995) . Hem normal bireylerde, hem de bağışıklık sistemi deprese olmuş kişilerde (kronik yorgunluk sendromu, AIDS) in vitro olarak periferal kan mononüklear hücrelerindeki hücresel immun fonksiyonunu geliştirir. 5 gün boyunca sağlıklı 24 erkekte E.urpurea’nın standardize alkol ekstresi (1’er mg kiroik asit ve alkilamidler içerir) ve plasebo kullanılmıştır. Maksimum artış, 5. günde, granülosit fagositozu uyarılmasında başlangıç değerine göre % 120 artışla olmuştur.In vitro olarak Echinacea polisakkaritlerinin bağışıklık güçlendirici aktivitesi ortaya konmuştur. Etanolik kök ekstrelerinin fagositozu belirgin olarak geliştirdiği karbon testi ve granülosit testlerinde de doğrulanmıştır (Bauer, 1988) . E. angustifolia ve E. purpurea’nın etanolik bitki ekstreleri immunostimulan etkiyi peritonal makrofajlarda metabolik ve bakterisidal aktivitelerle e gösterir. Echinacea’nin her iki türü de toplam dalak ağırlığını da arttırır (Bukovsky, 1993) .

  Antiviral aktivite
  In vitro olarak, veziküler stomatitis virüslerine karşı kiroik asidin antiviral etkinliği vardır. Alfa ve beta interferon üretimindeki uyarılma nedeniyle, indirekt antiviral etkinlik gösterir.

  Antiinflamatuar ve yara iyileştirici etki
  Alkilamidlerin, siklooksijenaz ve 5-lipoksijenaz aktivitelerini inhibe ettiği in-vitro olarak gösterilmiştir. Alkilamidin yapısı aktivitenin derecesini belirler.

  Antimikrobial etki
  İlk çalışmalarda, etken maddelerden biri olan ekinakozidin S. Aureus a karşı hafif antimikrobiyal etkisi olduğu gösterilmiştir.

  Sitokin Stimulan
  E. Purpurea da bulunan arabinogalaktan, mikroorganizmalara (Leishmania enriettii) ve tümör hücrelerine karşı makrofaj sitotoksisitesini arttırır. Bu polisakkaritler, makrofajları tümör nekroz faktör (TNF-alfa) , interlökin-1 (IL-1) , interlökin-6 (IL-6) , interlökin-10 (IL-10) ve interferon-beta ürettirmek üzere uyarırlar. Bileşik ayrıca, T-hücresi proliferasyonunda da hafif artışı ündükler (Burger,1997; Luettig,1989; Roesler,1991) . E. purpurea ekstreleri, lenfositlerde lenfokin üretimi yoluyla hücresel immuniteyi de stimule eder (Coeugniet, 1987) . E. purpurea’nın ayrıca, interferon benzeri bir etkiyle influenza, herpes ve veziküler stomatitis virüslerine karşı kısa süreli viral direnci arttırdığı gösterilmiştir (Wacker, 1978) .

  Endikasyonları ve Kullanımı
  -Komisyon E tarafından belirtilen kullanımı, - Soğuk algınlığı
  -Öksürük, bronşit
  -Ateş ve soğuk algınlığı
  -Üriner sistem enfeksiyonları
  -Ağız ve farinks inflamasyonları
  -Yara ve yanıklar
  E. purpurea dahilen, soğuk algınlığı, alt üriner sistem ve solunum yollarının kronik enfeksiyonlarında destekleyici tedavi olarak kullanılır. Ayrıca, topikal olarak iyileşmeyen süperfasial yaralarda da kullanılabilir.Diğer Kullanımları: E. purpurea kökü, akut ve kronik solunum yolları enfeksiyonlarında (bakteriyal ve viral orijinli) , direncin düşmesine bağlı olarak artan enfeksiyon duyarlılığında, radyoterapi ve sitostatik tedaviyi takiben lökopenide, kemoterapide enfeksiyona karşı destekleyici tedavide kullanılır.

  Toksiloji ve Yan Etkiler
  Önerilen dozları aşılmadığında Echinacea preparatları oral ve topikal olarak güvenle reçete edilebilir. Rapor edilmiş yan etkiler ise çok azdır ve genellikle sık idrara çıkma gibi gastrointestinal semptomlar veya allerjik reaksiyonlardır. Alman Komisyon E monografı, Echinacea’nin MS, lupus, romatoid artrit gibi otoimmun hastalıklarda, hatta tüberküloz ve lökositosisdekullanımına kaşı uyarı koymuştur. Echinacea’nin AIDS’li hastalarda kullanımaması gerektiğine dair endişeler de vardır. Bu uyarılar teoriktir çünkü, Echinacea’nin bağışıklığı yanlış olarak aktive edebileceği düşüülmektedir. Fakat bu hastalar tarafından Echinacea kullanılmasının zararlı etkiler oluşturduğuna dair bir kanıt yoktur. Komisyon E ayrıcaEchinacea’ni 8 haftadan daha kısa süreli olarak kullanılmasını önerir. Echinacea’nin küçük çocuklarda, hamilelerde veya emziren annlerde, ciddi karaciğer ve böbrek yetmezliği olanlarda kullanımına dair bir veri yoktur. Bilinen bir ilaç etkileşimi yoktur. Buna rağmen, Asteraceae familyası üyelerine karşı (papatyagiller) allerjisi olduğu bilinen kişilere önerilirkendikkat edilmelidir. E. purpurea kök ekstrelerinin farelerede 3000 mg/kg’ın üstünde kullanılması farelerede akut toksisiteye neden olmuştur.

  Özel Uyarı Gereken Durum
  Organ naklinin ardından immünosupresif ilaç alan hastalar Echinacea yi dikkatle kullanmalıdırlar. Bu hastalarda sadece kısa süreli Echinacea kullanımı önerilir.

  Referanslar
  Echinacea, PDR For Herbal Medicines, Second Edition, Montvale, New Jersey, sayfa: 261-266
  Herbal Medicine - Expanded Commision E Monographs, sayfa: 98-102