Mikdati Bal Adlı Üyenin Nedir Yazıları - Anto ...

 • trabzonspor

  21.11.2008 - 22:51

  Trabzonspor canımızdır

  Cannımızsın canımız seninle yaşıyoruz
  Bordo mavi kanımız seninle coşuyoruz
  Seninle yanıyoruz, seninle üşüyoruz

  Yaşa Trabzonspor yaşa yazıldın dağa taşa
  Ne aslana lokmasın, ne kartala ne kuşa

  Trabzonspor dilimizde seninle koşuyoruz
  Her derdi ilimizde seninle aşıyoruz
  Seninle yanıyoruz, seninle üşüyoruz

  Yaşa Trabzonspor yaşa yazıldın dağa taşa
  Ne aslana lokmasın, ne kartala, ne kuşa!

  Adımızı her yere seninle taşıyoruz
  Seninle yüceliyor seninle düşüyoruz
  Seninle yanıyoruz, seninle üşüyoruz

  Yaşa Trabzonspor yaşa yazıldın dağa taşa
  Ne aslana lokmasın, ne kartala ne kuşa

  Sen bizim efsanemiz Trabzonspordur devimiz
  Sen bizim kulübumuz, Trabzonspordur evimiz
  Sana sevdalı olmak en doğal görevimiz

  Yaşa Trabzonspor yaşa yazıldın dağa taşa
  Ne aslana lokmasın, ne kartala ne kuşa

  Mikdat Bal

 • cumhuriyet

  25.10.2008 - 19:44

  Cumhuriyet

  Dünya bildi cengimizi
  Al bayrakta rengimizi
  Cumhuriyet yankımızı
  Kan vererek ilan ettik

  Ülkemizin kuruluşu
  İstiklali, kurtuluşu
  Dirilişi, varoluşu
  Can vererek ilan ettik

  Despotların zulümüne
  Direnerek, ölümüne
  Tarihin her bölümüne
  Şan vererek ilan ettik

  İnsanlığın bakışına
  İnişine çıkşına
  Olayların akışına
  Yön vererek ilan ettik

  Aldırmadık furyasına
  Boğduk Türk’ün deryasına
  Düşmanların hülyasına
  Son vererek ilan ettik

  Derde derman hekim olup
  Özgürlüğe hakim olup
  Yirmi dokuz ekim olup
  Gün vererek ilan ettik

  Mikdat Bal

 • cinâs-ı tâm

  14.10.2008 - 21:24

  Cinas Nedir?

  Sorsam sana arkadaş bilir misin cinası
  Cin asi, gördün işte değişince mana’sı
  Manas’ı imha etmek ziraatın binası
  Bin asi böcek yeyip talan eder ekini

  Ekini yozlaştırma, geliştirip bilgi’ni
  Bilgin’i herkes sever kimse sevmez yılgın’ı
  Yılgı’nı belli etme içinden at, sil kin’i
  Silkinince görürsün bağlacını ek’ini

  Ek ini mantar bitsin bayram etsin karınca
  Karınca toprağı gör, su dönüşür pirince
  Pir incedir, zariftir hele bir de erince
  Erince aklın buna öğrenirsin tekin’i

  Tek’ini bile bilmek ufkunda bir seyyare
  Seyyar’e rağbet olmaz bağlanmalı bir yâr’e
  Yârenin olur senin, işte budur idare
  İdare’ye uğra da uzatsınlar çekini

  Çekiniyorsan eğer düşün almadan karar
  Karar deme aklımı okumakta var yarar
  Yarar usta sözcüğü ya da ortadan kırar
  Kırar gider bilmeyen bulamazsın yek’ini

  Mikdat Bal

 • cinas

  14.10.2008 - 21:22

  Cinas Nedir?

  Sorsam sana arkadaş bilir misin cinası
  Cin asi, gördün işte değişince mana’sı
  Manas’ı imha etmek ziraatın binası
  Bin asi böcek yeyip talan eder ekini

  Ekini yozlaştırma, geliştirip bilgi’ni
  Bilgin’i herkes sever kimse sevmez yılgın’ı
  Yılgı’nı belli etme içinden at, sil kin’i
  Silkinince görürsün bağlacını ek’ini

  Ek ini mantar bitsin bayram etsin karınca
  Karınca toprağı gör, su dönüşür pirince
  Pir incedir, zariftir hele bir de erince
  Erince aklın buna öğrenirsin tekin’i

  Tek’ini bile bilmek ufkunda bir seyyare
  Seyyar’e rağbet olmaz bağlanmalı bir yâr’e
  Yârenin olur senin, işte budur idare
  İdare’ye uğra da uzatsınlar çekini

  Çekiniyorsan eğer düşün almadan karar
  Karar deme aklımı okumakta var yarar
  Yarar usta sözcüğü ya da ortadan kırar
  Kırar gider bilmeyen bulamazsın yek’ini

  Mikdat Bal

 • şehit

  09.10.2008 - 04:54

  Şehitler ölmez

  Kanımız, canımız vatan uğruna
  Feda olsun feda, şehitler ölmez
  Millet yine taşı basar bağrına
  Veda olsun veda, şehitler ölmez

  Zor olur Mehedim ayrılık anı
  Yerde kalmaz yerde şehidin kanı
  Ezer bu milletim yılan çıyanı
  Nida olsun nida, şehitler ölmez

  Ana babaların yüreği yanar
  Her şehit verdikçe kanımız donar
  Dehşetle, nefretle terörü kınar
  Seda olsun seda, şehitler ölmez

  Maşa kullanıyor küstah dış güçler
  Biliyoruz ama görmüyor hiç’ler
  Bir gün soysuzlardan alınır öçler
  Cüdâ olsun cüdâ, şehitler ölmez

  Kan içinde kalmış kol, bacak, eğin
  Gıptası var sana nice meleğin
  Bayrağımız size sonsuza değin
  Ridâ olsun ridâ, şehitler ölmez

  Terör bitecektir bizi yorsa da
  Kahpece sinsice tuzak kursa da
  Yardımcımız bizim yoktur, varsa da
  Hüda olsun Hüda, şehitler ölmez

  Dost kalemlerden inciler

  Bakıp düşün sen gezince toprağga
  Vatan deriz o sızınca toprağa
  Rengi hiç solmasın Kanım bayrağa
  Gıda olsun gıda sehitler ölmez..........Ozan Sentezi/Gültekin Toga

  Yirmi dört senedir bitmiyor niçin
  Oyuncağı olduk üç buçuk piçin
  Bin Yalbuz vatanın hizmeti için
  Geda olsun geda şehitler ölmez................ Âşık Cinasî

  Mikdat Bal

 • cinas

  05.10.2008 - 23:58

  Ağa'nın Kahyasına emirleri (Cinas)

  On uncuyu kenara çek onuncuyu tokatla
  Tok at’la gitsin evine devam etsin inatla
  İn atla de, şu bahçeye sabanı tak sür at’la
  Süratla iş eylesin ki akıllansın serseri

  Ser serine bir hasırı eşyalar toplanacak
  Top’la nacak kaldırılsın gerisi kaplanacak
  Kap’la nacak lazım bize baltamız saplanacak
  Sap’la nacak çok önemli unutmayın keseri

  Keser isen kendi suçun, dilemem yaralan da
  Yâr alanda dikkat etsin belâ var dar alanda
  Daralanda fırlatmasın istemem paralan da
  Paralan da bir iş becer, ver bize bir eseri

  Eser ise toz yükselir nesneler kapatılsın
  Kap atılsın yaramazsa hurda diye satılsın
  Satıl sınai değilsen sahte olan atılsın
  Atılsın ya, marabanın olsun izi, eseri

  Eseri var, nasıhatler bir işe yarasalar
  Yarasalar kanı emip deriye yara salar
  Salar seni bir derde ki dersin beni asalar
  Asalar hazır bulunsun lazım olur ekseri

  Ek, seri çok işler varmış, bildirldi kahya’ya
  Kâh yaya kâh at üstünde işçi kaçmış Konya’ya
  Kon, yaya git, sersem adam seni gördüm dün yaya
  Dünya’ya sen çok güvenme yener seni kanseri

  Mikdat Bal

 • cinaslı kafiye

  03.10.2008 - 22:45

  Cínas -Haram yiyen bakkal

  Bakkal da veresiye, hasret kalmış peşin’e
  Peşine takılmıştır, maliyenin işi ne!
  İşine hile katar az rastlanır eşine
  Eşine haram alır o bunu helal bulur

  Bulur yeni bir kılık işler gidince kesat!
  Kes at sahte sakalı, ciddi ol, bir de fes at
  Fesat yakışmaz hacım haram olmasın hasat
  Has at bizde bulunmaz araptan ithal olur

  Olur mu hiç unutmak öğretip okutanı
  Oku tanı kefensiz bu vatanda yatanı
  Ya tanı ya benden duy düzelt artık hatanı
  Ha tanı ha tanıma aksine vebal olur

  Olur mu bu yaptığın insafa uyuyor mu?
  Uyuyor mu? müşteri, hatırın sayıyor mu?
  Sayıyor mu parayı itimat duyuyor mu?
  Duyuyor mu kulağın duymazsan ihmal olur

  Mikdat Bal

 • ramazan

  16.09.2008 - 18:53

  Ramazana girerken

  Başlangıcı rahmet, öyle bilinir
  Ortası merhamet, günah silinir
  Sonu Cehennem'den azad olunur
  Günahtan arınan aktır bu ayda

  Bereketle dolu Rahmetle dolu
  Ey iman edenler! Ey Hakkın kulu
  Allah’a dönelim rahmeti ulu
  Ona teslim olan paktır bu ayda

  Günahta dolaştık sevapta yaya
  Kirlendik bulaştık, kalmadı haya
  Umutla ulaştık mübarek aya
  Tövbeye gelenler çoktur bu ayda

  Kadir gecesini barındırıyor
  Mü’mini günahtan arındırıyor
  Herkesi rahmete büründürüyor
  Allah’ın rahmeti Haktır bu ayda

  Bin aydan hayırlı mübarek gece
  Ona ulaşmazsak halimiz nice
  Yüce Mevlamızın rahmeti Yüce
  Rahmetine hudut yoktur bu ayda

  Mikdatî mübarek olsun Ramazan
  Bütün gönüllere dolsun Ramazan!
  Bizi ona layık bulsun Ramazan!
  Nasipsize amel yüktür bu ayda

  Mikdat Bal

 • ramazan

  16.09.2008 - 18:52

  Ramazan geliyor

  Ramazan geliyor medya pusuda
  Fırtına kopacak bir bardak suda
  Vicdani olmayan yok duygusu da
  Uyanın uyanın yalancı bunlar
  Mevsimlik müslüman talancı bunlar

  Gazete alana verirler cüzü
  Menfaatperestler kızarmaz yüzü
  Dışı bir başkadır fesattır özü
  Uyanın uyanın yalancı bunlar
  Şucu bucu diyen falancı bunlar

  Bulurlar heva’ya göre bir hoca
  Kamera çevrilir muhtaca aça
  Seyirci kalınır böyle bir suça
  Uyanın uyanın yalancı bunlar
  Sahtekar, hilebaz dilenci bunlar

  Halka gösterilir garip bir olay
  Garabet dizboyu bu iş çok kolay
  Halis duygumuzla edilir alay
  Uyanın uyanın yalancı bunlar
  Sadece reklamcı ilancı bunlar

  Komşusu aç kalan değildir bizden
  Ayrıldık ecdadın gittiği izden
  Hayrımız kalmadı zaten bu yüzden
  Uyanın uyanın yalancı bunlar
  Sakın dinlemeyin plancı bunlar

  Hayır edeceksen soy’unda ara
  Uzakları boşver köyünde ara
  Senenin on iki ayında ara
  Uyanın uyanın yalancı bunlar
  Şov yapan reytingci şölenci bunlar

  Mikdat Bal

 • namaz

  14.09.2008 - 02:06

  Ya kıldı yakılmadı, ya kılmadı yakıldı,

  Kulun amellerinden namazına bakıldı
  Namaz dinin direği, kılmayanlar takıldı
  Ya kıldı yakılmadı, ya kılmadı yakıldı,

  Ya Allah rahmet etti, Cennet, cehennem onun
  Gururlanma müslüman, sence mechuldür sonun

  Mikdat Bal

 • mezar

  14.09.2008 - 02:04

  Mezarın başında

  Hürafeye inanırlar
  Bir de bunu din sanırlar
  Kapısına dayanırlar
  Körler mezarın başında

  Mezara akın ederler
  O yatıra bak ne derler
  Yardım et ey Falan derler
  Gürler mezarın başında

  Oğlum sınıfını geçsin
  Kızım falanı eş seçsin
  Kocam bir iş yeri açsın
  Derler mezarın başında

  Namaz oruç nedir bilmez
  Ömründe camiye gelmez
  Fakire yetime gülmez
  Şerler mezarın başında

  Ağlarlar dertli çefalı
  Bir çoğu geri kafalı
  Kitapları yıldız falı
  Kirler mezarın başında

  Türbeler insan doluyor
  Kimi saçını yoluyor
  Her derde derman oluyor
  Pirler mezarın başında

  Bal der sorun gelmiş dile
  Şirktir. sabit ayet ile
  Böyle nane bile bile
  Yerler mezarın başında

  Mikdat Bal

 • hayat

  14.09.2008 - 02:02

  Hayat

  Hayat bir nefestir aldığın kadar
  Hayat bir kafestir kaldığın kadar
  Hayat bir hevestir daldığın kadar
  Önün mezar sonun mezar, unutma!

  Hayat bir muamma çözdüğün kadar
  Hayat bir seyahat gezdiğin kadar
  Hayat bir duygudur sezdiğin kadar
  Yönün mezar, sonun mezar, unutma!

  Hayat bir yaygıdır yaydığın kadar
  Hayat bir saygıdır saydıgın kadar
  Hayat bir kaygıdır, duyduğun kadar
  Yönün mezar, sonun mezar, unutma!

  Hayat bir çıkıştır, çıktığın kadar
  Hayat bir bakıştır, baktığın kadar
  Hayat bir bıkıştır, bıktığın kadar
  Önün mezar, sonun mezar, unutma!

  Hayat bir rüyadır, yorduğun kadar
  Hayat bir cevaptır, sorduğun kadar
  Hayat bir seraptır, gördüğün kadar
  Yönün mezar, sonun mezar, unutma!

  Hayat bir olgudur olduğun kadar
  Hayat bir dolgudur,dolduğun kadar
  Hayat bir bulgudur, bulduğun kadar
  Önün mezar, sonun mezar, unutma!

  Bal der hayat böyle, yokuş iniş var
  Geldiğimiz gibi, bir de dönüş var
  Sonunda tahtadan at'a biniş var
  Önün mezar, sonun mezar unutma!

  Mikdat Bal

 • sigara

  14.09.2008 - 01:59

  Sigarasız bir hayat daha sağlıklı olur

  Sigaradan kurtulup, dumansız yaşamalı
  Üçten dokuza kadar terkedip boşamalı
  Hemen şimdi, şu anda demeyin aşamalı
  Sigarasız bir hayat daha sağlıklı olur
  Yoksa onu içen de içmeyenler de ölür

  Bırakırsam ne olur diye kafa yormadan
  Hemen atıvermeli bir saniye durmadan
  Çakmağı fırlatmalı sigarayı sarmadan
  Sigarasız bir hayat daha sağlıklı olur
  Yoksa onu içen de içmeyenler de ölür

  Sayılıysa nefesler sigaraya gitmesin
  Eğer kule değilse ağzın duman tütmesin
  Kaliteli bir hayat kanser ile bitmesin
  Sigarasız bir hayat daha sağlıklı olur
  Yoksa onu içen de içmeyenler de ölür

  Çekersin çiğerine sonra burnundan gelir
  Herkese zararı var kârı doktora kalır
  Çünkü o sırasıyla azalarını alır
  Sigarasız bir hayat daha sağlıklı olur
  Yoksa onu içen de içmeyenler de ölür

  Ben de müptelasıyım her şeyi bile bile
  Kırkbeş yıldır içerim çektiğim onca çile
  Bu gün son vermeliyim hem dumana hem küle
  Sigarasız bir hayat daha sağlıklı olur
  Yoksa onu içen de içmeyenler de ölür

  Mikdat Bal

 • sigara

  14.09.2008 - 01:58

  Sigaranın bana ettikleri

  Gönlümde fırtınalar koptu tayfun misali
  Gözlerimden akan yaş, onu dindiremedi
  Parçalandı çiğerim, bekler iken visali
  Bu ana sabretmeyi, nefsim sindiremedi

  Soğuğunda gecenin, alev alev yandığım
  Sıcağında gündüzün, hıçkırarak andığım
  Bu hicran bu ateşim söner diye sandığım
  Yanılttı, ateşimi bir şey söndüremedi

  Kimisi dedi bana sana sihir ettiler
  Büyüyü bozamadı, üçler, kırklar, yediler
  Yasak dedi doktorlar, mecnun olma dediler
  Bu sevdadan bu aşktan beni döndüremedi

  Kırk yıldır bu ateşle yanar yanar tüterim
  Çiğerim harap oldu, gece gündüz öterim
  Bundan kurtulamadım bir köleden beterim
  Beni tahtadan ata hala bindiremedi

  Mikdat Bal

 • Vatan Hasreti

  13.09.2008 - 23:58

  Odağında vatan hasreti yatar

  Aklını kemiren düşüncelerin
  Odağında vatan hasreti yatar
  Kaptırıp kendini eğlencelerin
  Batağında vatan hasreti yatar

  Özleyip İstanbul Ankara diye
  Talihim kaderim ne kara diye
  Oturup yakıyor sigara diye
  Dudağında vatan hasreti yatar

  Elinden tutanı yoktur dünyada
  Kendi Avrupa da aklı Konyada
  Sabahlara kadar mali hülya da
  Yatağında vatan hasreti yatar

  Tatilde görmeyın sakın el gibi
  Bir kaç hafta tatil geçer yel gibi
  Yaşlar şıpır şıpır akar sel gibi
  Çatağında vatan hasreti yatar

  Bu hasret sürekli yoktur bitişi
  Meraklara salar günün batışı
  Yaralı kalplerin artar atışı
  Atağında vatan hasreti yatar

  Mikdatî Trabzona düşerse yolun
  Yaylalara çık da bir kaç gün bulun
  Burada kokusu çıkmıyor gülün
  Budağında vatan hasreti yatar

  Mikdat Bal

 • aşk

  10.09.2008 - 01:35

  Kaşa, göze, saça aşık olanlar

  Kaşa, göze, saça aşık olanlar
  Aşkı biter bunlar çirkin olunca
  Yârin cemalini güzel bulanlar
  Bir gün kaçar, deri gergin olunca

  İnce belli, sırma telli der durur
  Onu böyle sevmiş, hep öyle görür
  Bir şey var ki hayat ilerler, yürür
  Başka şekle girer ergin olunca

  Dili tatlı, cilvesi hoş, nazı hoş
  Derdi yok ki, çoğu tatlı, azı hoş
  İşi yok ki baharı hoş, yazı hoş
  Nasıl olur işten yorgun olunca

  Aşk denen şey kördür gözler tok olur
  Gerçek dünya bu arada yok olur
  İşin iyi sevenlerin çok olur
  Nasıl olur işler durgun olunca

  Sonsuza dek seveceğim diyenler
  Kara sevda deyip kara giyenler
  Bir kavgayla kaytaranlar, tüyenler
  Ne değişmiş, yâri dargın olunca

  İnsanda ebedi olan ahlaktır
  Diğerleri geçicidir muğlaktır
  Bunları gözardı eden ahmaktır
  Bal der aşk başkadır, görgün olunca

  Mikdat Bal

 • ölüm

  10.09.2008 - 01:30

  Ölümü unutup cak cak ederim

  Ben benden çıkmışım ortada kaldım
  Doğru yol var iken zig zag ederim
  Kuru yaprak gibi fezaya daldım
  Ölümü unutup cak cak ederim

  Düştüğüm çamurdan nasıl çıkarım
  Dürbünü gözüme tersten takarım
  Tatmin olmak için ele bakarım
  Bir yanlış görünce bak bak ederim

  İnsan yanar söner bir karar kalmaz
  Atarım okları hedefi bulmaz
  Yazdıklarım saçma okuyan almaz
  Nasıhat babından lak lak ederim

  Bazen inşa eder bazen bozarım
  Bazen sevinirim bazen kızarım
  Hoşa gitsin diye şiir yazarım
  Haksızca çok kere şak şak ederim

  Harcadım bu yolda boşa nefesi
  Hayllerle doldu gönül kafesi
  Uzaktan hoşsa da davulun sesi
  Fuzüli gürültü tak tak ederim

  Mikdat Bal

 • ölüm

  10.09.2008 - 01:27

  Hayat ölüm iç içe

  Hayat ölüm iç içe
  Sandığından da öte
  Onu gündüz hem gece
  Andığından da öte

  Yazarım ki sakının,
  Etrafa bir bakının
  Her öldükçe yakının
  Yandığından da öte

  Ol ölümle aşına,
  Bir gün gelir başına
  Mendili göz yaşına
  Bandığından da öte

  Gör toprak olanını,
  Gördün mü kalanını
  Hayatın yalanını
  Kandığından da öte

  Mikdat Bal

 • ölüm

  10.09.2008 - 01:24

  Ölmeseydik ne olurdu?

  Kimse yetim kalmasaydı
  Şu ölümler olmasaydı
  Firavunlar ölmeseydi
  Hayat cehennem olurdu

  Ne olurduk, ne olurduk!
  Ne yaşardık, ne ölürdük
  Ne zulümden kurtulurduk
  Hayat cehennem olurdu

  Uzun yaşamak zulümdür
  Tıppen ve ilmen malümdür
  En büyük rahmet ölümdür
  Hayat cehennem olurdu

  İyiye hayat zarardır
  Kötülere dünya dardır
  Ölmesinde rahmet vardır
  Hayat cehennem olurdu

  Mikdat Bal

 • Milli Takım

  24.06.2008 - 15:28

  Haydi Türkiye!

  Vatan aşkıyla
  Haydi Türkiye
  Aynı coşkuyla
  Haydi Türkiye!

  Meydana dolduk
  Beraber güldük
  Tek yürek olduk
  Haydi Türkiye!

  Yüzde yüzümüz
  Türk’tür özümüz
  Güldü gözümüz
  Haydi Türkiye!

  Rakipler şaşkın
  Bitkin ve düşkün
  Olmasın kuşkun
  Haydi Türkiye!

  Bu cihan bu yaz
  Kırmızı beyaz
  Tarihi sen yaz
  Haydi Türkiye!

  Tek tek yıkarsın
  Yalnız sen varsın
  Üste çıkarsın
  Haydi Türkiye!

  Mikdat Bal

Toplam 20 mesaj bulundu