Seçil Karagöz Şiirleri - Şair Seçil Karagöz

Adana doğumlu olup, eğitimci aileye mensubum.
Adana Erkek Lisesi (Edebiyat) mezuniyetimi müteakiben sırasıyla, Ankara Gazi Yab.Diller Eğ.Ens.İng.bölümü-Dip., Ç.Ü. Eğ.Fak.-Dip., Ank.Yük.Öğ. Ok.-kurs, İngiltere Newcastle Üni.-kurs, FONO-Alm.kursu ve çeşitli seminer ve başarı sertifikalarına sahip oldum. Ç.Ü.’de bir süre İngiliz Dili Eğitimi ana bilim dalında lisansüstü çalışma yaptım.
Kutsal öğretmenlik mesleğine ilk adımı Samsun Maarif Koleji’nde İngilizce öğretmeni olarak attım. Vatanî hizmetimi Dz.Yd.Sby. olarak ifa ettim.

Seçil Karagöz

Bildiğini iyi bilen, bilmediğini öğrenen,
Öğrendiğini öğreten bir eğitim neferiyim...

Ne çektiği çilelere, ne gördüğü hilelere
Boyun eğip mutsuz olan bir eğitim neferiyim...

Devamını Oku
Seçil Karagöz

Dostunu, düşmanını mutlaka iyi tanı,
Zira eski dost düşman, eski düşman dost olmaz;
Çağıldasın dostluklar, taşsın sevgi pınarı,
İnsana saygı yoksa, asla gönüller coşmaz...

Doğruyu ve yalanı mutlaka iyi ayır,

Devamını Oku
Seçil Karagöz

Seçim koşturuyor, geçim zorluyor;
Beklentisi olan umutlanıyor...
Vaatler, yalanlar gırla gidiyor;
Meydanlar doluyor, hava bozuyor...

Yıllardır alıştık lâf-ı güzâfa;

Devamını Oku
Seçil Karagöz

Sıcak,
Pek sıcak,
Sımsıcak,
Sıpsıcak,

Çok sıcak,

Devamını Oku
Seçil Karagöz

Kötülükler çepeçevre sarsa da her yanımı,
Asla kaybetmem kendimi, unutamam andımı;
Kendimi bildim bileli savaşırım düşmanla,
Düşmanım salt kötülerdir, dayanırım inançla...

İnsanlık tarihi türlü kötülüklerle dolu,

Devamını Oku
Seçil Karagöz

Duygu sömürüsüyle nereye varacaksın,
Karşındaki aptal mı ki hep kandıracaksın;
Madden kazansan bile mânen kaybedeceksin,
Biraz aklını kullan, yoksa dövüneceksin...

Kültür birikiminle hâlini sergilersin,

Devamını Oku
Seçil Karagöz

Arada bayramlık ağzını açar
Balonlar peş peşe şişer ve patlar
Etrafı acımsı bir koku kaplar
Ne de olsa adam; kalıbı öyle!

Gözleri her zaman dana kovalar

Devamını Oku
Seçil Karagöz

Eline yüzüne bulaştırmadan
Bir işi kusursuz yapamaz mısın;
Burnunu yüzünü buruşturmadan
Kafanı azıcık yoramaz mısın...

Kendine, çevrene kafa tutmadan

Devamını Oku
Seçil Karagöz

Önce iğneyi kendine, sonra çuvaldızı ele
Batır ve bir bak hâline; acep canın yanar mı ki...

Uygarım, güçlüyüm dersin, her an kötülük edersin;
Üstelik haram da yersin; acep için rahat mı ki...

Devamını Oku
Seçil Karagöz

Çıkarım, çıkarım; her an ararım
Varsan, pek mutluyum; yoksan, ağlarım
Senin uğruna hep kaçar rahatım
Kazanmaktır seni özgün sanatım!

Çıkarım, çıkarım; fena yanarım

Devamını Oku