Kültür Sanat Edebiyat Şiir

  • sultan galiyev07.12.2003 - 14:42

    Gerçek bir türk devrimcisi.Kemalist Türkiyenin bağımsızlık mücadelesini savunan tek rus vatandaşı.Amacı rusyanın bolşevizminden sıyrılıp Bir müslüman sosyalist Türk birliği kurmayı amaçlayan,kurtuluşun batılı sosyalistlerde değilde,dünyanın sömürülen doğulu sosyalistlerinde olduğunu savunan bir lider.Aslında savunduğun tek sosyalist fikir adamıdır.

  • sosyalizm26.07.2003 - 20:20

    Sosyalizm hiç bir zaman gerçekleşmeyecek bir düştür.İnsanın eşitliğini savunsa bile sadece düşüncede kalır.Sınıfsız bir toplum yaratma fikri aslında sosyalizme terstir.Çünkü soyalizm işçi sınıfını temel alarak prolaterya diktatörlüğünü yaşama geçirmek isteyen bir düşünce akımıdır.Sınıfsız bir toplum tarihte hiç bir zaman gerçekleşmemiştir.Rusya veya Çinde sosyalizm gerçekleşti sanmayın.Rusyadaki parlementer diktatörlüktü, Çinde ise yarı liberal, yarı devletçi, sosyalizm adı altına saklanmış bir yönetim uygulanmaktadır.