Kültür Sanat Edebiyat Şiir

 • jakoben16.10.2007 - 13:44

  Kısaca 'tepeden inmecilik' demektir, ama bu kadar basit değil, arkasında koca bir siyaset felsefesi, hatta bilim felsefesi vardır.
  Ünlü siyaset filozofu Roger Scruton'un 'A Dictionary of Political Thought'ta anlattığına göre, Jakobenizmin bariz özellikleri şunlardır:
  * 'İnandığı görüş, eylem için yeterli meşruiyet sebebidir.' Meşruiyetin birincil kaynağı hukuk değil, ideolojisi ve ilkeleridir. Karşıt görüşler ise, yok edilmesi gereken ihanetler ve sapmalardır!
  * 'Jakobenizm, güç kullanarak kendi görüşlerini dayatır.' Metodu, ne pahasına olursa olsun 'devrim'dir, şiddettir, baskıdır.
  * 'Gaye için her vasıta meşrudur.' Devrim, devlet, dava veya 'cihad' için hak ve hürriyetler, evrensel hukuk kuralları çiğnenebilir!
  * 'Cahil halk, 'doğru'yu ve çıkarlarını bilmez..' Öyleyse zorla 'aydanlatılmalı', sıkı bir 'merkeziyetçilik'le yönetilmelidir.

 • ölüm05.08.2006 - 14:12

  Ölüm başkalaşımın bir başlagıcıdır. Başka aleme geçiştir