Kültür Sanat Edebiyat Şiir

 • Gömürgen12.05.2010 - 14:06

  GÖMÜRGEN

  Oğuz Han atamız, Bozok kolumuz.
  Bayat boyumuzdur, Kayı dalımız.
  Alka, Karaevli... birdir soyumuz,
  Dört bir yana uzar dalın GÖMÜRGEN.

  Tanrı Dağ’dan doğmuş bizim günümüz,
  Anadolu çekmiş, dönmüş yönümüz.
  Nakış nakış, renkli renkli yünümüz
  Ününe ün katar halın GÖMÜRGEN.

  Şifa verir Hızır Dağ’ın uykusu,
  Çevreyi doldurur kekik kokusu.
  Serin yaylamızın temiz havası,
  Burcu burcu kokar gülün GÖMÜRGEN.

  Karaçalımızın sarıçiçeği,
  Yeşillenir tarlaların göceği.
  Daldan dala arıları, böceği,
  Süzülür petekten balın GÖMÜRGEN.

  Yeni Yoğurt, senin ünlü şenliğin.
  Daha bozulmamış tören, benliğin.
  Anasıyla otlar, gezer emliğin;
  Ovada alınır dölün GÖMÜRGEN.

  Şair yazsın, âşık çalsın... şen olsun
  Bağın, bahçen, tarlan, yaylan gül dolsun.
  Hızır Dağı, kekiklerin bol olsun
  Otlasın yaylanda malın GÖMÜRGEN.

  Yiğit evlatların, cömert toprağın
  Dalda kıpır kıpır yeşil yaprağın…
  Gaziyle, şehitle doludur bağrın
  Türkmenoğlu kulun olsun GÖMÜRGEN.

  Ahmet KARAASLAN

 • Gömürgen20.02.2010 - 03:10

  Gömürgen, Bizans'ın son dönemlerinde Gayri Müslimlerin yaşadığı bir yerleşim yeridir. Çıkan eserler bunu açıkça göstermektedir.
  GÖMÜRGEN'İN anlamının Yunanca'da 'Kale, sur,...' anlamında olduğunu söyleyenler vardır.
  O dönemde yaşayanların 'GÖMÜRGEN' ismini vermiş olabilecekleri bu düşünceyi güçlendirmektedir.
  Köyün konumuna bakıldığında çevresinde beş-altı tane eski kale kalıntısı vardır. Gömürgen'in Genç Hititler döneminde bir prenslik olduğu sanılıyor.
  Tarihi belgelere bakıldığında da 'GÖMÜLGEN' ismi öne çıkıyor.

 • Gömürgen20.02.2010 - 03:00

  Gömülünen yer anlamına gelmektedir.

 • Gömürgen20.02.2010 - 02:56

  Tarihi kayıtlarda köyümüzün adı 'GÖMÜLGEN' olrak geçmektedir.
  Köyün batısında Bucak mevkiinin daha önceden bataklık bir yer olduğunu, içine girenin gömüldüğünü, bu sebeple de köyün isminin “Gömülgen” olduğunu büyüklerimiz tarafından ifade edilmektedir.
  Daha sonra söylenişinde değişikliğe uğrayarak “Gömürgen” şekline dönüşmüştür.

  Ahmet KARAASLAN