Kültür Sanat Edebiyat Şiir

 • ikram22.12.2010 - 21:03

  herkes senin yarattıklarından ikram eder
  sen ikram edeceğini yaratırsın...

 • Araf22.12.2010 - 20:57

  doğduğunda ezanın okunur namazın kılınmaz
  öldüğünde namazın kılınır ezanın okunmaz
  arası?
  araf...

  iki ayat arası?
  berzah...

  beyneuma berzahun la yebğiyan...

 • şeb-i arus19.12.2010 - 00:54

  bir hakikatin zikridir.
  tezekkür: yâd etmek.
  yâd- cemil olarak zikretmek.
  acı bir hakikati.

  kullu nefsun zaikatul mevt.
  kuvve-i zaika.
  tad almak.
  her nefis tadıcı olduğuna göre bir tadı var.
  ölen dışında bu tadı bilen de yok.
  hüsn-i zân denen ince bir ipin üzerinde istiva ettiğine göre en büyük hakikat...
  hayalden asûde bir zân üzere beklemek lazım ölümü.

 • dua19.12.2010 - 00:48

  icabete da'vettir.

 • sükûnet19.12.2010 - 00:42

  iki neyzen...dûşâdûş...
  yahût berâber...
  perdelerde gezinmekteler.

  sükutun ritminde bir seyr-i süluk bu.
  seyyareler beyninde
  muhatabın vechinde
  işte tam burada sükût bu
  sükût içinde manidâr bir nutuk bu.

  iki neyzen
  iki rehzen
  iki meyzen

  dûşâdûş
  yahût
  berâber

  'İnde sidretil muntehâ.
  İndehâ cennetul me’vâ.
  İz yagşes sidrete mâ yagşâ.
  Mâ zâgal basaru ve mâ tegâ.
  Lekad reâ min âyâti rabbihil kubrâ.
  E fe reeytumul lâte vel uzzâ.'


  perde-i segâhtan yuvarlandılar.
  melaike sordu.
  cevab idraki yordu. kalbi yordu.

  'Göz, ne şaştı ne aştı.'
  gözün muhatabı hala merkez-i aşktı.


  zamana zamanın ayinesi
  an ana dolanmış
  zaman ana boyanmış
  zaman kendini zehirleyen akrep iğnesi
  zaman anın, an sevdanın
  sevda hakikatin perdesi...

  perde-i segah...
  kalp zarının perdesi...


  'Sidretü'l Müntehâ'nın yanında.
  Me'va cenneti onun (Sidre'nin) yanındadır.
  O zaman Sidre'yi kaplayan kaplamıştı.
  Göz (gördüğünden) şaşmadı ve (onu) aşmadı.
  Andolsun, o, Rabbinin en büyük alametlerinden bir kısmını gördü.
  Lât ve Uzza'ya ne dersiniz? '
  Necm suresi

 • reh nümâ15.07.2009 - 01:43

  nümayiş etsin göster ki hakikat!
  devir ki, zülûmat ile kucaklaşsın nur.