Kültür Sanat Edebiyat Şiir

  • hristiyanlık20.11.2005 - 22:42

    İnsan kurtuluşu yalnızca Rab İsa Mesih aracılığıyla mümkündür. İsa Mesih çarmıh üzerindeki ölümü ve dirilişiyle tüm insanlığa karşılıksız olarak sonsuz kurtuluş ve sonsuz yaşam sunmuştur. Kutsal Yazılara göre,'KURTULUŞ MÜJDESİ' budur. Günahlarından içten bir pişmanlıkla tövbe eden ve kurtuluş müjdesine yürekten iman eden her insan, Kutsal Ruh'un gücüyle yeniden doğar ve Tanrı ile barışır. Günahlı insanın, kutsal Tanrı'yı tanımasının, günahlarından arınmasının ve dünyanın sonundaki büyük yargıdan kurtulmasının tek çaresi İsa Mesih'in sunduğu kurtuluş armağanını ve yaşam lütfunu kabul etmektir.