Kültür Sanat Edebiyat Şiir

Ümraniye Belediyesi Şiir Yarışması
 • gözyaşı10.06.2005 - 09:19

  Hakk yolcularının Cenabı Allah'a yaklaşabilmeleri için yegane sığınak gözyaşıdır.
  Çünkü:
  Gözyaşı: İçin tehassür ifadesi ve gözün niyazıdır.
  Gözyaşı: Nedamet manasını taşır,Allah'a bir nevi tevbedir.
  Gözyaşı: Aşkın deruni hislerini coşturan kelimesiz ve sadasız lisanıdır.
  Gözyaşı: Arifin kalbinin tercümanıdır.
  Gözyaşı: Mağfiret için Allah'ın kullarından istediği istirhamdır.
  Gözyaşı: Hakkın rahmetini tahrik ve merhametini celbeder.
  Gözyaşı: Günahların sıdk ve ihlas ile Rabblerine eyledikleri ubudiyet incisinin daneleridir.
  Gözyaşı: Yokluğa erenlerin saadet sermayeleridir.
  Gözyaşı: Allah için öyle bir sermaye-i saadettir ki rahmet,merhamet ve mağfiret habbelerini içinde taşıyan seyyid-i istiğfar ve tevbe-i nasuhtur.
  Gözyaşı: Günahların gufranıdır.
  Gözyaşı: Muhlisin habbe-i ihlasıdır.
  Gözyaşı: Asinin kurtuluş ipidir.
  Gözyaşı: Hülasa, vuslata erenlerin yegane istiratgahıdır.
  M.ESAD ERBİLİ - KS-

 • necip fazıl kısakürek04.05.2005 - 10:27

  Büyük şahsiyet...Şimdi benzerlerinden nadir bulunan belki de bulunmayan sanatçı.
  Allah'a kul,Habibine(AS) ümmet olmanın gereklerini yerine getirmek için uğraşmış bir mümin.
  Ölçü
  Müjdecim, Kurtarıcım, Efendim, Peygamberim;
  Sana uymayan ölçü, hayat olsa teperim!
  N.F.K.