Kültür Sanat Edebiyat Şiir

 • Nakşibendi Tarikatı14.06.2009 - 14:14

  Ey birader dinle beni hele bana bir bak
  Kimdedir nur kimdedir zulmet bunu anla hak

  Hakkı görüp uymaz isen eğer ki doğruya
  Geç olurda bir gün kafan eder seninde tak

  Tutar isen sende hakkı dünya ve ukbada
  Elbet yüzün olur seninde kamer gibi ak

  Var ise gönül sende tut gönlünü şeyhime
  Görürsün elbet sende ama önce sen bir bak

  Yoksa gönlün şayet eğer ebu cehil isen
  Gönlün kara elbet sahtedir demeyi bırak

  Şeyhim gibi mürşidleri bilip uymaz isen
  Kimde kabahat olursun elbet haktan ırak

  Şeyhim Halid Yaşar bil ki fil hakika mürşid
  Etme iftira ki bu sözden gayriyle nahak

  Ne ise Muhammed Zahid aynıdır şeyhim bil
  Anlayıp bildim bu dünyada gelmeden firak

  Bil şeyhim halifesi Mahmud Es’ad Coşan’ın
  Bunu bilip yakinle söylerim sana ancak

  Şeyhimi hak bilenlere himmetiyle olur
  Firdevs cenneti ki dareynde elbette durak

  Hakkı gör hakka uy ki batıla meyil neden
  Diyorsan maksad rızayı ilahiyeyi hak

  Benim adım Fatih veririm yoluna başın
  Sadık isen gel sen bunu bil bilene sorak

 • Nakşibendi Tarikatı01.03.2009 - 01:02

  Nakşibendi Tarikatı, Halidi Kolu, Gümüşhanevi Dergahı Postnişinleri;
  33- Ahmed Ziyâüddîn-i Gümüşhânevî Rh.A Hazretleri
  33- Kastamonu'lu Hasan Hilmi Rh.A Hazretleri
  34- Safranbolulu İsmâil Necâti Rh.A Hazretleri
  35- Ömer Ziyâüddîn-i Dağıstânî Rh.A Hazretleri
  36- Tekirdağlı Mustafa Feyzi Rh.A Hazretleri
  37- Hacı Hasib Efendi Rh.A Hazretleri
  38- Abdülaziz Bekkine Rh.A Hazretleri
  39- Mehmed Zâhid Kotku Rh.A Hazretleri
  40- Mahmûd Es'ad Coşan Rh.A Hazretleri
  41- Halid Yaşar Efendi Hazretleri

 • mehmet zaid kotku01.03.2009 - 00:58

  Gökteki yıldız isimli kardeşimiz Nefsin terbiyesi isimli kitabı sordu.Nurettin bey aleyhine olduğu için dedesi Mehmed efendinin kitaplarını bastırmıyor.Es'ad efendi hz.lerinin halefi Haldi Yaşar efendi hz.lerinin himmetleri ile kurulmuş olan www.mahiyet.comda bu kitabı bulabilirsiniz.

 • mahmut esad coşan01.03.2009 - 00:54

  Yurt içinde ve yurt dışında çok yönlü sosyal faaliyetlerini, tebliğ ve irşad çalışmalarını vefat edinceye kadar devam ettirdi. Vefatından sonra manevi görevi Halid Yaşar yürütüyor.
  Rûhu şâd, mekânı cennetî a'lâ olsun...

  Bir takım tekke tomarları vardır. Tekede rulo halinde bulunan kağıtlar vardır..Anenevi olarak sandık içinde şeyhten şeyhe intikal eder. Herkes orada kendi adını kimlere hilafet verdiğini yazar. Böyle bir secere aşağıa kadar gelir...
  Mahmud Esad Coşan Hacı Betaş-ı Veli ve Makalat Seha Neşriyat 7 Ksım 1992 Ankara sohbeti Seha 184 Sohbet seri 29 s.37

  Es'ad efendi hazretlerinin bahs ettiği emanetler Halid Yaşar efendi hz.lerindedir.Allah teala hz.leri başımızdan eksik etmesin.Bizleri kendisine layık evlat eylesin.amin.

 • Halid Yaşar01.03.2009 - 00:51

  02.11.2002 Kadıköy sohbetinden alıntı.
  ....Kardeşlerim bu fakir kardeşinizin sizlerden bir ricası var. Yolumuz doğru, istikametimiz doğru. Hatalı olabiliriz günahkar olabiliriz ama yolumuz cadde-i kübradır Elhamdülillah. Ricam şudurki bu fakir kardeşinizi sivriltmeyin hiçbir yerde övğüyle söz etmeyin. Bazı kişiler gibi mürit avcılığı yapmayın. Bizim dergahımıza bizim hocamıza gelin demeyin. Bunlar cahil insanların işi veya başka maksatla mürit avcılığı yapanların işi.Böyle yapanların çocuk hırsızlarından farkı yoktur. Bu işler nasip işidir.....
  Halid Yaşar Mutlu