Kültür Sanat Edebiyat Şiir

Ümraniye Belediyesi Şiir Yarışması
 • abhazya08.11.2004 - 23:02

  Abhazya, Türkiye'nin Kuzey Doğusu, Gürcistan'ın Batısı, Kuzey Kafkasya'nın Güneyi'nde, Karadenize 225 km. sahili olan, 8900 km2 yüzölçümlü küçük bir ülkedir. Kafkas sıradağları Kuzeyini kapadığı için Kuzey rüzgarlarına kapalı olan Abhazya'da yarı tropikal iklim hakimdir ve inanılmaz güzellikte bir doğası vardır..

  Abhazya'nın kurucu halkı olan Abhazlar'ın tarihi çok gerilere-kadim zamana uzanmaktadır. M.Ö.'den-günümüze insanlığın ilgi odağı olan Kuzey Kafkasya ve onun denize açılan kapısı olan Abhazya, batılı araştırmacılarca 'gizemli' olarak ifade edilmektedir. Akabza adı verilen ve doğru bir yaşamı sağlayan bir yaşam felsefesini tarihin çok gerilerinde oluşturmuş bir halktır Abhazlar.

  Kuzey Kafkasya'da yer alan Adıgey Cumhutiyetinin Başkenti Maykop yakınlarında bulunan taşta yer alan yazının Abhazca olduğu anlaşılmıştır: İki Franzsız araştırmacı tarafından 1960 yılında bulunan taş Sovyet Bilimler Akademisi Üyesi Prof. G. TOURÇENİNOV ve ekibi tarafından 1963 yılında okunabilmiştir. Günümüzden 3200-3300 yıl öncesine ait olduğu bilimsel olarak belirlenen bu yazılı metin (günümüze kadar bulunabilen arkeoplojik kalıntılardan hareketle) 'sese dayalı modern alfabe'nin atası sayılmaktadır.

  Abhazların yaşadıkları bölgelere göre diyalekt farklılıkları gösteren dilleri Abazaca'dır. Abhazların Kardeniz sahillerinde yaşayanlarına Apsua/Apsuğa, yaylada yaşayıp-ağırlıklı olarak hayvancılık yapan; peynir üreten kesimine Aşua/Axua, Dağda yaşayıp ağırlıklı olarak bal üreten kesimine Aşkharua/Aşxarua adı verilmektedir.

  19. Asırda Kafkasya'da yaşanan savaşlardan sonra Kuzey Kafkasyalılar mağlup olunca Ruslar, Abhazlar'ında dahil olduğu Çerkesleri (Çerkes ismi, Kuzey Kafkasya'da ve Abhazya'da yaşayan dilleri farklı ama tarihin gerilerinden gelen-kardeş oldukları bilinen halklara yabancıların yakıştırdığı bir tanımdır. Çerkesler'de süreç içinde bu adı kabullenmişlerdir) zorunlu göçe tabi tutmuştur. Osmanlı Devleti Toprakları Çerkeslerin yeni vatanı olmuştur.

  Konuda daha fazla bilgi edinmek isteyenler benimle yazışabilirler.

 • agarta07.11.2004 - 23:22

  Agarta, bir eksik ya da fazla harfi olmadan Abhazca/Abazaca'da 'Götürülecek Yer' anlamına gelmektedir. İlginç olan Abhazya'da 'ANIXA/ANIKHA' denilen kutsal bölgeler var. Bunların sayısı 7 adet imiş. İfade edildiğine göre kadim zamanda peygamberler uçarak gelip bu bölgelere gelip yerleşmişler. Bu Anıxa'ların yakınına kadar kesinlikle gidilemeyeceği ifade edilmektedir. Buralarda enerji olduğu söylenmekte ve hayvanlar bile otlamak için Anıxa bölgesine girmezmiş. Bu anıxa'lardan bir tanesinin bulunduğu bölge'nin yerleşim yeri Açandara adlı bir köy. Bu köyün dağ bölgesinde ki Anıxa 'Dıdrıpş' peygambere aitmiş. Anıxa sorumlularına 'anıxa Payü' denilmektedir. Anıxa Payü'lerle konuştuğunuzda bilge bir köylü diye düşünüyorsunuz.

  Büyük olaylar ile ilgili, Anıxa Payü'lerin yönetiminde Anxa'lara gidip dua-dilekte bulunuluyor. Küçük-kişisel-ailesel olaylar için 'Anıxa Payü'nün bahçesinden Dıdrıpş Peygamberin adının verildiği yöne dönülüp dilekte bulunuluyor.

  Bilindiği üzere M.Ö.'den günümüze Kafkasya Bölgesinin gizemi tüm araştırmacılarca dile getirilmiştir; girilemeyen bölgelerden söz edilmektedir. Bana önce çok komik gelmişti ama aranan Agarta'nın ' 7 yer'de olabileceğini okuduğumda ve (Abhazca/Abaza'ca dilini bildiğimden) Agarta'nın 'götürülecek yer' anlamına geldiğini düşündüğüm de, ayrıca Abhazya'da da 7 Anıxa olduğunu öğrendiğimde 'acaba nasıl bir bağlantı kurulabilir, bir bağlantı olabilr mi, konuda bilgisi olan var mıdır! ' sorusu aklıma geldi. Yardımcı olabilecek biri varmı dır! acaba.