Kültür Sanat Edebiyat Şiir

 • ilayza29.04.2019 - 00:06

  Ayrıca İlayza isminin anlamı kesinlikle su perisi değildir. Hiç alakası yoktur. Önceki yorumumda anlamını geniş olarak açıkladım zaten.

 • ilayza28.04.2019 - 23:32

  İlayza isminin anlamına gelince;
  Bu isim kültürümüze girmiş olan Farsça "za" son eki ve Türkçe bir isim olan "İlay" kelimesinin birleşiminden oluşur.
  İlay ismi ülkenin güzeli demektir.
  Za son eki çeşitli anlamlara gelir: "bu, şu" anlamlarına gelerek birleşik sözcükler oluşturur. Örneğin
  ba'deza bundan sonra demektir. ( Ba'de Arapça'da sonra demektir.) Diğer bir örnek olarak "ke" Arapça'da "gibi" manasındadır. Keza (ke+za) ise bunun gibi demektir. İlayza kelimesi ülkenin güzeli budur, bu ülkenin güzeli gibi anlamlara gelir.
  Za son ekinin diğer anlamının İlayza ismindeki anlamıyla alakası yoktur. Za ekinin bu bahsedilen anlamı doğuran demektir. Buradaki doğurma kelimesi birincil anlamında olmak zorunda değilir, yan anlam da olur. Mesela nadireza kelimesi ile bahsedilmek istenen elbete nadir doğuran değildir; nadir şeyler yapan, bulunmaz şey meydana getirendir. Za son ekinin birincil ya da yan anlamları düşünüldüğünde ülkenin güzelini meydana getiren gibi bir anlamlar saçma oluyor. Kişiler doğduğu zaman isimlendirildiklerine göre yeni doğan birisi elbette henüz doğurma çağında olmadığı için ülkenin güzelini doğuran olamaz. Yeni doğana güzellik kraliçesinin annesi ünvanını takmak kadar saçma olur. Ünvan takmak istenirse güzellik kraliçesinin kendisi gibi ünvanlar bu konuda daha mantıklıdır. Özetle İlayza ismindeki za son eki "bu" anlamındadır. İlay ismi de ülkenin güzeli anlamında olduğu için;
  İlayza'nın anlamı "ülkenin güzeli bu" anlamındadır.

 • ilayza28.04.2019 - 23:31

  İlayza ismi kesinlikle İngiliz kökenli değildir. Elizabeth ve benzeri isimlere alakası yoktur. (Anadoludaki kullanım olarak hiçbir alakası yoktur.)

 • ilayza28.04.2019 - 23:31

  İlayza ismi kesinlikle İngiliz kökenli değildir. Elizabeth ve benzeri isimlere alakası yoktur. (Anadoludaki kullanım olarak hiçbir alakası yoktur.) İsim anlamlarını yorumlamak için ya bu işin uzmanı olmak ya da uzmanından yardım almak gerekir. Maalesef bazıları bilmediği konularda yorum yapıp yanlış bilgi yayıyor, bilgi kirliliği yapıyor, insanları bunalıma sokabiliyor. Bu durum doktor olmadan gözlem yaparak etrafına teşhiş koymak kadar yanlıştır.