Kültür Sanat Edebiyat Şiir

 • tecvid01.08.2009 - 13:32

  Tecvîd arapça bir kelimedir. Hakîkî ma'nâ'sı: Bir şeyi güzel yapma, süsleme. Tecvîd Kuran-u Azim- u Şân'ı okumak üzere kullanılan bir ilim tarzıdır.

 • ziya31.07.2009 - 23:44

  Ziyâ-rîz-i hakîkât bir seher tavrında mustakbel, diyor Mehmet Akif Ersoy Safahat'ta. Ya'ni: Gelecek, hakîkât ışıkları saçan bir sabâh tavrında. Ziyâ ile ışık kastediliyor burada.

 • kamus31.07.2009 - 23:24

  Kâmûs'un iki tane mânâsı vardir:
  1. Deniz, deryâ, bahr.
  2. Lügat kitâbı, sözlük.