Kültür Sanat Edebiyat Şiir

Ümraniye Belediyesi Şiir Yarışması

özay gönlüm sizce ne demek, özay gönlüm size neyi çağrıştırıyor?

özay gönlüm terimi Sinemis Can tarafından tarihinde eklendi

 • Aliye
  Aliye

  ege türkülerini ama özellikle denizli yöresi türkülerini o yöreye has üslubuyla yorumlayan harika insan...
  en beğendiğim o, ikincisi makbule kaya...
  2000'de rahmetli olmuştur.

 • Ferdi Şavk
  Ferdi Şavk

  amanin yavrımmmmmm, mustıfaaleyyyyy
  hey gidi hey............
  Kendine has yorumu süperdi

 • Huriye Özbey Atlamaz
  Huriye Özbey Atlamaz

  Ah canım...
  Nur içinde yatsın.
  Üçüz bağlama yapmıştı ve adını YAREN koymuştu.

 • Ciz Lavit
  Ciz Lavit

  Denizli Tavas'lı diye biliyorum.... Alın size meşhur bir eseri...

  UMMAN NİNENİN ASKERDEKİ TORUNUNA MEKTUBU  Ey benim deruni dilden, canu gönülden, gözümün incisi,bağrımın zencisi,mercan gözlüm,dadlı dillim, dadlı

  Gözlüm,yuva ağızlım,kirez benizlim, gara benizlim, aslanım,tosunum, gablanım, dilbanım, topan başlım, sümbül

  Saçlım, keman gaşlım, inci dişlim, uzun boylum, yavız huylum, aslan soylum, elimin asası, gönlümün tasası,

  Evlerimin yakışığı, gızların aşığı, eli bıçaklım, beli saçağlım, avlımın harımı, göyümün yarımı, kimsesizim, yitimim Gara gevreğim benim. Nassın, eyimisin, eyi olmanı bizleri yaradımdan duva ve neyaz eylerim.

  Bizleri sorasan çok şükürle ossun,şincilik eyiyin. Sen gara gevreğiminde bu münval üzerine olmasını dilerim.

  Namaz ardına da duva ediyoruz. Gevreğim, meddubunu aldım, ne gada güvendim bi gösen koca kövle benim okuvedi sandım. Bu meddubum vardığında Allah seni de sevindiri işallah. Aman meddubunu çok gözel yazmıssın gari. Mallim olan bilen çok beğendi. Meddubundaki sözlen hepiciği hökümet gonuşması gibi. Mallime teşkür ederim. Irmızan efendi, fatma hanım ne yapıyo gari gibi lafla yazmıssın. Naha dadlı dillerine gurban olen senin. Başındaki ehendile mi örgetti gari o hökümet gonuşmalarını allah onlan hepiciğine uzun ömürle vessin. Eh gari o hökümetimizin sayasında ne eyi şeler örenilibatı. Allah dövlete, millede baş arısı vemesin.

  Amad... Ben yalnızlığa accık alıştım gari. Seb benden ötürü, heç merağ edme. Gözünü dört aç, deden ıramatlı ‘’

  ‘’eskerliğine hile eden onmaz’’ derdi,doğrudur. Topal osmanca seferberligde esgergen kaç yol gaçtı dedi. Gactı

  emme eyi mi eddi, gadir mevlem bilen ırazı olmadı da bi zıldılcan derdi verdi de, topal günüş zıpara godu. Gevregim sizlere fatan, milled.çün doğurdug, esgerliğine hile gatasan haggımı helal etmen. Mallim o’lan bilem, bazı esgerlig içün neler annadıyo duymadın mı. Tügle cog ceseredlidir, harb edilibbatan meydan yerinden ölüde dönmez demeyyo mu. Amadım..... deden ıramatlı bile seferligde zırf başına oduz covır öldürmüş. İşte...Amad, ona görem düşün, dediglemi, gulandan çıkarma.

  Amad..... burdegi havadislerden sorasan habbili gızı bu yıl meddaba verdig, o utangaç Habbili, fildir fildir oldu açıldı. Evveli utençinden yere baka duruydun. Hemide cok agıllı gi Amad. Kitabdegi goca yazıları bilem okumeye

  Başladı. Ah dayım biyo esgergen gelse. Ona ona nele oguyuvecen deyyo... Hem bazı gaygılı gaygılı bi şele söleyyo

  O ne deye soruyon da marış marış, bunu öredmenimiz örediyo deyyo. Hem meddeba gidelden cog temiz oldu.

  He gün ellerini,ayaklarını zabınneyo, saçlarını tarayyo. Habbili he gün olu durumu deyyon da, sen ne bilcen, he hastalıg pisligten geldi, hem pis olannarı sevmezle, demizleri herkes seve deye bene goca insan gibi çekişiyo. Bu meddeb işi cog eyi canım. Evvelinden olmalıymış. Bizim zamanımızda böle şele mi varıdın. Bizle dünyanın kör gelip gidibbarız.

  Hindigi zeman.og eyi, dövledimiz, durumuyu. Maşallah boyuna çalışıyo, goleyligle buluyo, Amad... kövlüye

  Caminin edrafını dıvarılan çevirdile, mezerliğe ziriyaddan ağaç getirib diğdile, çeşmilere çimenteden havdan yabdıla. Keş Durmuş dayın Eyübün Irazoğlan, Şivenaz dezen güccüğ Osman, hasan, Gocubeş Usen dayın, giremidle evle yaptıla he bi saray gibi, hemi de tevligeli. Sağ olu gelisen evin üsdünü biz de giremid edelim.

  Gara Salif’i oğlan dövün eddi. Üsence’nin Iraz gızı aldı. Düvünü coğ eyi oldu. Çoğ okucu varıdın. Iraz gızın

  Gınası çoğ gelibbadın, gızla garıla, zabahlara gada oynadıla. Eyübin Elifce’nin goluda mı yorulmadı bilmem. Durmadan ilegen çaldı, hem gözel hava çekiye gı Amad.

  Gallem gezdim kirezden

  Gez dolan,gel birezden

  Sen gelmezsen, gelmeyive,

  Ben varırım birezden

  Deyi,deyi verdi,aldı gari.Salif’in Gadir olangil mallarını mülglerini saddıla da Denizli’ye göçüb giddile. Evlerini

  Yedibin pangıloda Ayrif olan aldı. Ta’lalarını cemal’ca, guru salif, Gazamad, Hörü’ce olu payleşdile.

  Amad... Durgadına yarın mallin olan gara Durmuş, çünüğ amcan gili, ismeyil’in yanına dünürlüğe salcen.

  Deycemiz bu gada. Ben çocugla, bütün gomşula selam ederiz. Çabıg cevab yolla. Umman Ninen

 • Bahar Sez
  Bahar Sez

  nenenin mektuplari..