Kültür Sanat Edebiyat Şiir

monopol sizce ne demek, monopol size neyi çağrıştırıyor?

monopol terimi Cem Nizamoglu tarafından 15.05.2003 tarihinde eklendi

 • lojistikçi ege
  lojistikçi ege 26.12.2017 - 07:38

  tek satıcıya karşın çok alıcının olmasıdır

 • Salim Şengül
  Salim Şengül 16.04.2008 - 03:09

  Monopol:
  Her hangi bir malın üretiminin yalnızca tek bir firma tarafından yapılması ve yahut da bütün piyasaya tamamen tek bir firmanın hakim olması durumuna MONOPOL denir.
  Monopol mal üretimi yapan bir firmanın ürettiği malın hiç bir zaman şüphesiz ikame edilemez bir mal olması gerekmektedir.

 • Salim Şengül
  Salim Şengül 16.04.2008 - 03:08

  Monopol:
  Her hangi bir malın üretiminin yalnızca tek bir firma tarafından yapılması ve yahut da bütün piyasaya tamamen tek bir firmanın hakim olması durumuna MONOPOL denir

 • Cem Nizamoglu
  Cem Nizamoglu 15.05.2003 - 04:29

  Tekellere karşı olanlar, tekelin piyasadaki gücü sayesinde üretimi ve mal çeşidini kısıtıladığını, aşırı kar elde etmek amacıyla fiyatları yükseltiğini, böylece tüketiciyi sömürdüğünü ileri sürerlerken, farklı gerçeklerle tekelleri savunanlar da vardır. Onlara göre, tekeller ölçek ekonomilerinin oluşmasını sağlayarak, üretim maliyetlerinin düşürülmesine ve etkinliğin artmasına yol açarklen, rekabetten kaynaklanan bazı vurganlıkları önlemekte, atıl kapasiteyi ortadan kaldırmakta ve uzun dönemli planlamayı olanaklı kılmaktadırlar.

  Serbest girişime dayalı ekonomilerin çoğunda tekelleşmeyi denetlemeye yönelik oldukça kapsamlı yasal düzenlemeler getirilmiştir. Bunları arasında en eski ve en sıkı olarından biri ABD antitröst yasalarıdır. Bu yasalar, üreticeler arasında rekabeti kısıtlayacı anlaşmalar yapılmasını ve firmaların tekel oluşturarak ya da rekabeti kısıtlayacak şekilde birleşmelerini engellemeyi amaçlamaktadır.

 • Cem Nizamoglu
  Cem Nizamoglu 15.05.2003 - 04:26

  İkame edilmeyen bir mal ya da hizmet üreticisinin piyasayı tek başına denetlemesi.

  Mutlak tekel olarak da adlandırılan bu durumda, üretici malının fiyatını rekabetten çekinmeden en yüksek karı elde edecek şekilde belirleyebilir.

  Mutlak tekel durumu, tam rekabetin karşıtı bir durumu ifade ederken, tam rekabet kavramı gibi, mutlak tekel kavramlarını da iktisadi ilkeleri açıklamada yararlı olmakla, bu kavramların içerdiği koşullara uygulamada pek sık rastlanmamaktadır.

  Genelde tekel (monopol) terimi, kısıtlı olmakla birlikte belli ölçüde rekabetin görüldüğü, tam rekabet ise rekabet koşullarının bazı etkenlerce daha az kısıtlandığı durumları anlatmak için kullanılır.