Kültür Sanat Edebiyat Şiir

foton sizce ne demek, foton size neyi çağrıştırıyor?

foton terimi Ebubekir Korucu tarafından 15.02.2004 tarihinde eklendi

 • Atilla İlhan
  Atilla İlhan19.11.2012 - 17:53

  Işık parçacığı kısaca...

 • Eray İnman
  Eray İnman05.07.2006 - 01:04

  Atom ailesinin en serseri üyesi...

 • Nihan Aydın
  Nihan Aydın14.09.2005 - 13:39

  ışıkcık

 • Bora Bozkurt
  Bora Bozkurt19.02.2004 - 08:52

  Max Planck'ın bir cin tarafından çarpılması sonucu ortaya attığı kuvantum teorisinin en temel kavramlarından. Işık parçacığı. Bu arada Newton'un kafasına da elma düşmemiştir. Cinler atmıştır o elmayı.

 • Hulya Önder
  Hulya Önder17.02.2004 - 13:18

  Hayret bi şii ya işe çinleri karıştırmasanız olmaz.Bilimi kendi inançlarına saptırmak için uğraşıyorlarda.

 • Ebubekir Korucu
  Ebubekir Korucu16.02.2004 - 19:36

  3 - F O T O N

  Foton, ışık duvarı üzerinde her iki aleme ait pozitif ve negatif kütleleri dengede olan ve ışık hızıyla hareket eden bir birleşimdir. Foton, saniyede yaklaşık olarak 300.000 km. hızla hareket etmek zorunluğundadır. Fotonun her iki parçacığı kendi alemleri üzerinde hareket etmektedir. Fotonun bir kanadı zahiri alemde, bir kanadı gayb aleminde olan ve ışık duvarı denilen iki alemi her noktada birbirinden ayıran bir hayali hız duvarı üzerinde uçan bir uçağa benzetebiliriz. Foton hangi alemde vücuda gelmişse o alemde gözlenebilir. Karşıt alemde gözlenemez. Çünkü karşıt kütle asıl kütleye bağımlıdır ve asıl kütle ile eşit negatif ağırlık taşımaktadır. Ve bir alemde karşıt kütle (negatif kütle) serbest olmadığı takdirde gözlenemez. Serbestçe saniyenin çok küçük bir parçası süresince gözlenebilir. Sonra gözden kaybolur. Bir Gama fotonu bir elektron ve bir karşıt elektrondan oluşmuştur. Karşıt elektron, (+) elektrik yükü taşıyan karşıt aleme ait bir elektrondur. Ağırlığı da bir elektrona eşittir. Fakat negatif kütleye sahip olduğu için, bir elektronun pozitif ağırlığına eşit negatif ağırlığa sahiptir.
  Bir fotonun ağırlıksız olmasının, yani sıfır ağırlıkta olmasının sebebi, asıl kütlesinin (+) pozitif ağırlığı kadar, karşıt kütlesinin (-) negatif ağırlığa sahip olmasıdır. Bir Gama fotonunda da negatif ağırlık pozitif ağırlığa eşit olduğu için (+x) ağırlığa sahip bir elektron ve (-x) ağırlığa sahip bir karşıt elektron bu sebeple birbirlerinin ağırlıklarını yok ederler ve 1 kütle değil, 2 karşıt kütle var olduğu halde ağırlık sıfır olur;
  (+x) + (-x) = O
  Foton hangi alemde oluştuysa, hakim unsur o aleme ait olan partiküldür (kütledir) . Ve sadece o alemde gözlenebilmesinin sebebi budur. Kendi aleminde hareket halinde bulunan bir partikül, ancak o alemde gözlenebilir. Ancak, fotonun bir özelliği vardır; oluştuğu alemde yol alır. Karşıt kütle ise, asıl kütleye bağımlı olduğundan, fotonun hareket halinde olduğu doğrusal çizgideki her nokta, karşıt kütle için ışık duvarıdır. Ve bu sebeple karşıt kütle her noktada ışık duvarının diğer tarafındadır. Bu durumda fotonun kendi içinde bir devamlı duvarın varlığı sözkonusudur. Koordinatları aynı olan içiçe iki alemde her nokta hem asıl alemdir, hem de karşıt alemdir. Dünyamız böyledir. Hem zahiri alem, hem de gayb alemi içiçedir. Her koordinat, hangi alemde yaşamakta isek, o alemde fiziktir, asıldır, gözlenebilir, yaşanabilir.
  İnsanların yaşadığı dünya boyutu zahiri alemdir. Ve biz insanlara göre asıl alemdir. Cinlerin yaşadığı dünya boyutu gayb alemidir. Bu da biz insanlara göre diğer alemdir. (Ref:5)
  Doğu, batı, güney, kuzey ve yükseklik koordinatları verilmiş herhangi bir nokta, her iki alemde de aynı noktadır. Fakat bu aynı noktada bulunan bir cin ile bir insan birbirlerini göremezler ve diğer aleme ait hiçbir şey hissedemezler. Bu sebeple de dünyamızda müspet ilimlerle uğraşan alimler, dünyanın aynı zamanda başka boyutta bir diğer alemi de kapsadığı gerçeğini kabul etmek istemezler. Böyle yaptıkları için de ilmî tekamülü engellemektedirler.
  Çünkü bilindiği gibi atomlar, merkezde nükleus ve çevrede elektronlar olmak üzere hünnes ve künneslerden meydana gelmiştir. (Ref: 7)
  Nükleus'un yani merkezdeki çekirdeğin en önemli parçaları proton ve nötrondur. Çevrede ise elektronlar dönmektedir.
  Dünya üzerinde yüzlerce laboratuarda antiproton, antinötron ve antielektron kesin bir şekilde tespit edilmiştir. Bu anti parçacıkların varlığı kesindir. Bütün nükleer kimya ve fizik alimleri için bu parçacıkların varlığı tartışmasız olarak kabul görmüştür.
  Fakat aynı alimler, varolduğuna kesinlikle inandıkları bu parçacıkların teşkil edeceği atomlardan oluşacak bir gayb aleminin, bir diğer alemin varlığını kabul etmemektedirler.
  Oysa ki, diğer alem (gayb alemi) vardır. Ve antiproton, antinötron ve antielektronlardan oluşmaktadır. (Ref:5)
  İlim, bu alemin ötesinde başka bir alemi kabul etmedikçe, kendi tekamülüne set çekmiş olmaktadır. Ve alimlerin körü körüne var olan şeyleri 'yoktur' diyerek inkâr etmeleri, maddenin ötesine ulaşmayı engellemektedir.
  Maddenin ötesi (antimadde) , artık kesinlik kazanmış bir gerçektir.
  Kirlian metoduyla, yüksek frekans altında çekilen kenarı kesilmiş bir yaprığın fotoğrafı, yaprağın bir kısmı kesilerek atılmış olduğu halde tamam çıkmaktadır. Yaprağın 1/3 'ünden fazlası kesilene kadar, normal fotoğraflarda kesilip atılan parça eksiktir. Fakat Kirlian sistemiyle çekilen fotoğraflarda yaprak, hiç kesilmemiş gibi bütün olarak ve eksiksiz olarak görünmektedir. Yani yaprak nomal fotoğraflarda madde olarak ve kesilen kısmı eksik olarak görünmektedir. Kirlian metodu ile çekilen fotoğraflarda ise antimadde olarak, bütün ve eksiksiz görünmektedir. Bugüne kadar çekilen binlerce fotoğraf şu gerçeği artık isbat etmiştir ki, antimadde vardır.
  Antimadde vardır ve mesele sadece antimadde'nin kabulü ile çözülecek kadar basit değildir.
  Her foton bir ışık kaynağında oluşur. Hangi alemde olay cereyan ediyorsa, ışık kaynağı o alemdedir ve sadece o alemde gözlenebilir. Işık var ise, fotona dönüşmüş enerji var demektir. Fotonun oluşması için mutlaka enerjinin, yani nötrinoların varlığı gereklidir. Üstelik en az bir çift nötrino var olmalıdır. Böylece her nötrino grubunda nötrinonun primer çift enerji küresi ile karşıt nötrinonun primer çift enerji küresi birleşirken, nötrinonun sekonder çift enerji küresi ile karşıt nötrinonun sekonder çift enerji küresi birleşir ve 2 nötrino 2 foton vücuda getirir.
  Birleşim çift enerji küreleri ile oluşur. Enerji küresi, primer gruptan olsun, sekonder gruptan olsun tek başına bir fotonun bir kutbunu oluşturamaz. Oluşturabilmesi için, içice en az iki enerji küresi gerekir. Yani elektrik üreten ve çift teşkil etmiş bir primer veya sekonder grup gerekir. Yüksek hızda dönen büyük enerji küreleri çiftine primer grup, düşük hızda dönen küçük enerji küreleri çiftine sekonder grup diyoruz. Sadece asıl aleme ait bir primer grupla, diğer aleme ait bir primer grup beraberce bir foton teşkil edebilirler. Asıl aleme ait primer grup asıl alemde hareket eden kesimi, diğer aleme ait primer grup ise karşıt kesimi oluşturur. Asıl alemdeki grup fotonun pozitif ağırlığını, karşıt grup ise fotonun negatif ağırlığını oluşturur. Pozitif ve negatif kesimler, ağırlık olarak birbirine eşit oldukları için negatif ağırlık, pozitif ağırlığı yok eder ve foton sıfır ağırlıkta olur.
  Sekonder gruplardan da foton oluşabilir. Ancak, bir aleme ait sekonder grup ile diğer aleme ait sekonder grup birleşebilir. Bir alemin primer grubu ile diğer alemin sekonder grubu birleşemez. Her iki tarafın da, ya primer, ya da sekonder olmaları gerekir.
  Işık kaynağından etrafa dağılan enerji parçaları, önce kendi aralarında birleşip elektronları meydana getirdikten sonra da foton teşkil edebilirler. Bu aleme ait bir elektron bu aleme ait kesimi, diğer aleme ait karşıt bir elektron da, diğer aleme ait kesimi oluştururlar. Elektronun (+) pozitif ağırlığına karşı, karşıt elektronun (-) negatif ağırlığı vardır, ve iki ağırlık eşittir. Böylece karşıt elektronun (-) negatif ağırlığı, elektronun (+) pozitif ağırlığını yok eder. Elektron ve karşıt elektronun birleşerek meydana getirdiği bu foton bir gama fotonudur.

  kaynak:http://www.mihr.com/mihr/turkce/yazili.shtml

 • Fatih Alptekin
  Fatih Alptekin16.02.2004 - 16:59

  Albert eınsteının fotoelektrik olay ile nobel ödülü almıştı fotoelektrik olayın üzerine kurulu olduğu parçaçık,Compton olayı,Saçılma teorisi,yada herhangi bir elektronik kapıdan geçmek...

 • Seu Kuyt
  Seu Kuyt16.02.2004 - 11:00

  Lise 3 müfredatında 'Fotoelektrik' konusunda adı geçen, enerji barındıran küçük taneciklere verilen ad.