Kültür Sanat Edebiyat Şiir

Dr.Fazıl Küçük sizce ne demek, Dr.Fazıl Küçük size neyi çağrıştırıyor?

Dr.Fazıl Küçük terimi Mustafa Koca tarafından 08.01.2007 tarihinde eklendi

 • Mustafa Koca
  Mustafa Koca 06.02.2007 - 23:05

  14 Mart 1906'da Lefkoşa'da tek odalı kerpiç bir evde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Lefkoşa'da yaptı. İstanbul Dar-ül Fünun Tıp Fakültesini yarıda bırakıp Fransa daha sonra İsviçre Lozan Üniversitesi'nde tıp öğrenimini tamamladı. Dahiliye Mutehassısı olarak 1937'de adaya dönerek Lefkoşa'da bir taraftan serbest hekim olarak çalıştı bir taraftanda siyasetten uzak durmayarak 6 yıl Lefkoşa Belediye Meclis Üyesi olarak görev yaptı. Dr.Fazıl Küçük, bütün siyasi hayatı boyunca, gayretlerini Türk okulları ve Vakıf idaresinin Türk halkına devredilmesi için, Sömürge Hükümetini ikna etme üzerine topladı ve sırasında onlarla açık mücadeleye girdi.

  Halkın haklarını savunmak için ilk önce zamanın tek Türk gazetesi olan Söz'de daha sonra Halkın Sesi adlı kendi gazetesinde yazılarını sürdürdü. Gazete bütün engellemelere karşın yayınına devam etti. KATAK'nun (Kıbrıs Adası Türk Azınlığı Kurumu) kurucuları arasında yer aldı 18 Nisan 1943. Kıbrıs Milli Türk Halk Partisi'ni kurdu (KMTHP) 23 Nisan 1944. Partinin birinci hedefi adanın Yunanistan'a ilhakını (Enosis) önlemekti. Daha sonra bu parti KATAK'la birleşerek başınada Dr. Küçük getirildi 23 Ekim 1949. Türk işçi birliklerinin (Rumlardan ayrı meslek birlikleri) kurulmasını teşvik etti. 2 Ekim 1946'da evlendi. Vakıf idaresinin Türk halkına devredilmesini sağlamak amacıyla 1948'de büyük bir miting düzenledi. Burda oluşan havadan sonra İngiliz Sömürge Hükümeti Türk Tali okullarını ve Vakıf'ı Türk halkına devretti. Şeriye Mahkemeleri kaldırılarak, yerine Türk Aile Mahkemeleri kuruldu. Sırf Türk halkının haklarını savunduğu için 47 kez dava açıldı ve para cezasına çarptırıldı. İngilizlere ve Rumların 'Enosis' taleplerine karşılık 15 Ağustos 1955'de partinin ismi 'Kıbrıs Türktür Partisi' olarak değiştirilir. 1 Nisan 1955 tarihinde EOKA'nın kanlı eylemlere girmesinden sonra Kıbrıs Türk Mukavemet Birliği (KITEMB) adlı örgütü kurdu. Daha sonra bu örgüt dağıtıldı ve yerine gizlice VOLKAN teşkilatı kuruldu. Onun davası üniversite yıllarında İdare Meclisi'nin Türk üyelerine karşı Türk okullarının İngiliz müdürler tarafından yönetilmesinde ısrar etmeleri üzerine başlamıştı. 1955 yılında Türkiye, Yunanistan ve İngiliz Dışişlei Bakanları arasında yapılan üçlü konferansı izlemek üzere Londra'ya gitti. Ayrıca Londra'da Kıbrıslı Türkler tarfından düzenlenen ve 5 bin kişinin katıldığı Tarafalgar Meydanı'ndaki büyük mitingte birde konuşma yaptı 4 Eylül 1955. 1958 yılında Türkiye'de bu dava için düzenlenen büyük mitinglerde konuşmalar yaparak mücadelenin Türkiye'de benimsenmesini sağladı. Kıbrıs Türk halkının haklı tezini dünyaya tanıtmak için 'Halkın Sesi' adlı gazetesini ayrıca ingilizce olarak yayınladı. EOKA terör örgütünün bu dönemde sürdürdüğü faliyetleri yakından izliyor ve Anavatan'la bir çözüm arıyordu. Daha sonra Zürih'te Türk ve Yunan başkanları arasında varılan antlaşma üzerine 17 Şubat 1959'da Türk halkını temsilen bulundu. İki gün sonra antlaşma imzalandı. Antlaşmaya göre Cumhurbaşkanı Rum yardımcısı Türk olacaktı ve Kıbrıs Türk halkı 3 Aralık 1959'da rakipsiz Kıbrıs'ın ilk Cumhurbaşkanı yardımcısını seçti. 21 Aralık 1963'te Rumların başlattıkları saldırılar üzerine kurulan Genel Komite'nin başkanlığını yaptı. 27 Aralık 1967 tarihinde kurulan Geçici Kıbrıs Türk Yönetimi'nde başkanlığa getirildi. 18 Şubat 1973'de Cumhurbaşkanlığı yardımcılığında ayrıldı ve yerini Rauf Denktaş'a bıraktı.

  Yazılarını bundan sonrada sürdüren Dr.Küçük 15 Ocak 1984 yılında tedavi gördüğü Londra'da 78 yaşında öldü. Yalnız ölmeden önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşunu büyük bir sevinçle gördü. Şuanda Lefkoşa Hamitköy'de yeralan Anıttepe'de bulunan 'Anıt Mezar''da yatmaktadır.

  * Ben yalnız mensup olduğum cemaati ilgilendiren meseleleri kaleme alan naciz bir ferdim. Çünkü Türküm ve hiç bir zaman Türklüğün ayaklar altında çiğnenmesine tahammül edemem.
  .