Celil Çınkır: Hayatı, Biyografisi, Eserl ...

207

ŞİİR


10

TAKİPÇİ

CELİL ÇINKIR HAYATI

Celil Çınkır 05.05.1961 tarihinde Kahramanmaraş ili Andırın ilçesi Efirağızlı Köyünde doğdu.
İlk ve orta öğrenimini Osmaniye ili Kadirli ilçesinde tamamladı.

1980 Yılında Kuleli Askeri Lisesinden 1984 yılında Kara Harp Okulundan Mezun oldu.

1995-1998 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Jeopolitik/Jeostrateji alanında Gelibolu Harekatı ve Coğrafya konulu tez çalışması ile Yüksek Lisans eğitimi yaptı.

Türkiye Coğrafya Kurumunun aktif üyesidir.

Merkezi İstanbul'da bulunan Andırın Gelişim Platformu Derneğinde yöneticilik yapmaktadır.

İngilizce, Rusça, Osmanlıca, Farsça ve Özbekçe bilmektedir.

Eserleri


1. Gelibolu Harekatı ve Coğrafya - 1998 Yüksek Lisans Tezim

2. Bezm-i Alem Valide Sultan Vakıf Gureba Hastanesi'nin Geçmişi, Bugünü, Yarını

3. Tirşik

4. Andırın Folkloru

5. Çukurova ve Arka Bahçesi Torosların Söz Çıkını

6. Dadaş'ın Söz Çıkını (Baskı Aşamasında)

7. Andırın'a İzi Düşen Şairler ve Ozanlar (Hazırlık Aşamasında)

8. Andırın Kültür Varlıkları Envanteri

9. Türkmeneli Söz Çıkını (Hazırlık Aşamasındanda)

10. Andırın Şairleri ve Ozanları Antolojisi (Hazırlık Aşamasında)

11. Tarihte Türk Kadın Şairleri Antolojisi (Hazırlık Aşamasında)

12. İkindi Yazıları Şairleri Antolojisi (Hazırlık Aşamasında)

13. 1402 Ankara Meydan Muharebesinin Anadolu Beylikleri ve Türkmeneli Bölgesine Etkisi (Hazırlık Aşamasında)

14. Köroğlu Hikayesinin Andırın Varyantı (Türkülü Hikaye - Hazırlık Aşamasında)

15. Yiğido'nun Söz Çıkını (Hazırlık Aşamasında)

16. Andırın’ın İlk Fahri Hemşehrisi Janet Kohen - Edebi Kişiliği ve Eserleri (Hazırlık Aşamasında)

17. Andırın Ağıtçıları ve Ağıtları (Hazırlık Aşamasında)

18. Yeni İleri Dergisi (Türkmeneli ve Türk Dünyası Aylık Kültür, Sanat, Edebiyat ve Tarih Dergisi -Mayıs 2013'te İlk Sayısı Çıkacak)

19. Türkmenlerin KARACAYUNUS'U MAGTUMGULİ (Kiril Harflerinden Çeviri ve Hazırlık Aşamasında)

20. Azerbaycan Milli Şairi Ahmed Cevad - Edebi Kişiliği ve Seçilmiş Eserleri (Kiril Harflerinden Çeviri ve Hazırlık Aşamasında)

21. Tebriz'li Muhammed Hüseyin ŞEHRİYAR - Edebi Kişiliği ve Eserleri (Hazırlık Aşamasında)

22. Yunus Emre'nin Rum, Şam ve Yukarı İllerdeki Yürek İzi (Hazırlık Aşamasında)

23. Karacoğlan - Hayatı ve Bütün Şiirleri (Hazırlık Aşamasında)

24. Dadaloğlu - Hayatı ve Bütün Şiirleri (Hazırlık Aşamasında)