A Şaire Mahsati Gencevi Hanım Rusçadan T ...

Celil Çınkır
207

ŞİİR


10

TAKİPÇİ

A Şaire Mahsati Gencevi Hanım Rusçadan Transkribe Edilmiştir

MAHSATİ GENCEVİ HANIM

Azerbaycan edebiyatında ilk şaire hanım olarak kabul edilen Mahsati Gencevi Sultan Sencer zamanında Azerbaycan’da Büyük Nizami ile 12. Yüzyılda aynı dönemde yaşadığı bilinmektedir. 1089 yılında doğmuş ve 1159 yılında vefat etmiştir. Hurafelere karşı olması ve hazırcevaplığı ile ünlenen şaire yoksul bir aileye mensup olup Gence Hatibinin oğlu Amir Ahmed ile evlenmiştir. Felsefi görüşleri içeren rubaileri çok ünlüdür. Felsefi görüşlerin yanı sıra, şiir ve rubailerinde hayat sevgisi, muhabbet ve haksızlıklara isyan konularını da işlemiştir.

Dün kaşı kuzami daşlara çaldım
Sarhoşdum, bilmedim, elimden saldım
Kuza dile gelip dedi ki: “Men de
Senin kimi idim, bu güne kaldım”
/./././././././././././././././././././././././././././././././././././.
Meni kam almağa koymadın zaman
Gücü yatan geder eyledi divan
Deyesen ahd etmiş, dolandıkça hey
Meni de özüyle harlatsın dövran
/./././././././././././././././././././././././././././././././././././.
Dad ürek elinden, dad eşg elinden!
Çohları tek düşdüm bu möhnete men
Ürekdir sebebi bu ahu-zarın
Dad ürek elinden, dad eşg elinden!
/./././././././././././././././././././././././././././././././././././.
Ey ürek, ömrümü vermisen bada
Gülüb yetmemisen, kama, murada
Kimse yetişmedi dadıma heyhat
Men senin elinden kaldım feryada
/./././././././././././././././././././././././././././././././././././.
Nemli gözlerimden ahan gileler
Hançerden damlayan al gana benzer
Galbim kabab olmuş tokur ganlı su
Kababdan ganlı su dammaz mı magar? !
/./././././././././././././././././././././././././././././././././././.
Gamının eşgiyle cahana geldim
Canımı eşgine gurbana geldim
Bu gönlüm gamının mekânıdır, yar
Gamını yakdıkca men cana geldim
/./././././././././././././././././././././././././././././././././././.
Gönülsüz harabat içre sen gelme
Dervişlik remzini bilmesen, gelme
Başından geçenin yoludur bu yol
Bu yolda can kurban vermesen gelme
/./././././././././././././././././././././././././././././././././././.
Dedim maslahat ver, bize ey ürek
Şirin meyden içek, acıdan içek
Dedi: “Acıdan iç, yohsa Şirin’e
Vurgun değilsen ki, sen de Ferhat tek”
/./././././././././././././././././././././././././././././././././././.
Yarın damarını çörtende, aman
Dikkat et, incitme sen ey ganalan
Goluna vurduğun her bir neşterin
Ucu üreyime sancılır, inan!
/./././././././././././././././././././././././././././././././././././.
Tohunma gönlüne biçare gulun
İncitme gönlünü avare gulun
Saba’nın eşgiyle ölmüşdür, ey dost
O ganlı köyneyi sadpare gulun
/./././././././././././././././././././././././././././././././././././.
Yolda darga mene rast geldi dünen
Elinde tutdugu çubukla berkden
Doyurdu gazabla o bir gadını
Tamaşa edirdi her yoldan öten
/./././././././././././././././././././././././././././././././././././.
Heç pozan olmadı gaza-kederi
Dogradı ümidi eşgin hençeri
Eşgin badesini, içdim, can verdim
Heyhat! .. Tapılmadı eşgin gövheri
/./././././././././././././././././././././././././././././././././././.
Geceler üregim od tutub yanar
Ahu-figanımdan cahan odlanar
Gönlümden heberin yohdur, gorhursan
Diline getirsen, yanar dilin yar
/./././././././././././././././././././././././././././././././././././.
Sana gönderdiğim mektubu canan
Ganlı göz yaşımla yazmışam inan
Bu geder derdimin hekayetini
Bilmirem, hey ne cur eyleyim beyan?
/./././././././././././././././././././././././././././././././././././.
Olum, saba yeli, men sana gurban
Melek balasına habar ver aman
Söyle ki, intizar içinde yazır
Mahsati yol üstde gördüm verir can
/./././././././././././././././././././././././././././././././././././.
Sen yada düşende üreyim yanır
Ganlı gözyaşıyla üzüm ıslanır
Etrin mest etdikce her yandan meni
Sabrımın köyneyi hey parçalanır
/./././././././././././././././././././././././././././././././././././.
Mümkünse hamamcı cemaat uçun
Hamam yandırmasın, söyleyin bu gün
Men seher suyunu gözyaşlarımdan
Odunu galbimden elerem bütün
/./././././././././././././././././././././././././././././././././././.
Bazara getmişdim bir Cuma günü
Gördüm keksik alıb sarın üstünü
Tez-tez deyir ona: “Cefa verenin
Bir gün bela galhar köylere ünü”
/./././././././././././././././././././././././././././././././././././.
Gamınla ürekde galmamış heves
Cavanlık, sövgü de geçecek abes
Eşgin birölümdür, galmışdır yalnız
Yaşamak adıyla bir guru nefes
/./././././././././././././././././././././././././././././././././././.
Bu dünya bir gızıl kuzeye benzer
Suyu gah şirindir gahi de zeher
Çoh da öyünme ki, uzundur ömrün
Ecel göhleninde hazırdır yeher
/./././././././././././././././././././././././././././././././././././.
Havada, sahrada olan toz torpag
Keykubad, Firidun, torpagıdır bah
Feleyin çanağı deyil bu dünya
O bir gan teştidir, gan tası ancak
/./././././././././././././././././././././././././././././././././././.
Hünerin sefası acıdır mudam
Odur hüner suyu içmir bir adam
Ancak adamların cehalet odu
Hüneri kuleye vermişdir temam
/./././././././././././././././././././././././././././././././././././.
Boy buhunu, çiyni noksanlıdan dad
Namerd kişilerden yahşıdır arvad
Bivefa dostlardan düşman yahşıdır
E’tibarsız dostu yadından çıhart
/./././././././././././././././././././././././././././././././././././.
Arvadla kişini baglayır kabin
Bu işe yol verir şeriat, ayın
Menimse kabinim bir rubaidir
Var mı bu kabine yol veren bir din?
/./././././././././././././././././././././././././././././././././././.
Bu vusal gecesi amandı, yatma
Murada yetmeye zamandı, yatma
Humar gözlerini gapama ey yar
Bu ele düşmeyen bir andı, yatma
/./././././././././././././././././././././././././././././././././././.
Men ki çölde biten bir otam, ey mah
Ne suyum var menim, ne taleyim, ah
Nasihat abesdir: gızıl tenit içre
Kesilmiş bir başın ne heyri, eyvah
/./././././././././././././././././././././././././././././././././././.
Halgın başında kör olsanda bir tac
Agladar seni de bir gün ehdiyac
Halgın derdine gal,ona yahın ol
Gorh o günden özün olasan muhtac
/./././././././././././././././././././././././././././././././././././.
“Azerbaycan’ın Aşık ve Şair Kadınları” isimli Kiril Harfleri İle Neşredilen Kitaptan Transkribe Eden: Celil ÇINKIR

01 Ocak 2012 Küçükyalı - İstanbul

Celil Çınkır
Kayıt Tarihi : 1.1.2012 21:35:00
Yıldız Yıldız Yıldız Yıldız Yıldız Şiiri Değerlendir
Yorumunuz 5 dakika içinde sitede görüntülenecektir.
  • Gülşen Gülmez
    Gülşen Gülmez

    bu satırlara yorum boyumuzu aşar efendim :=) azeri dilinin güzelliği,dilimize olan yakınlığını görmek hoş oldu...emeğinize sagıyla........

    Cevap Yaz

TÜM YORUMLAR (1)

Celil Çınkır